KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2019

Pörssitiedotteet Julkaistu 25.04.2019

KONE Oyj, pörssitiedote, 25. huhtikuuta 2019 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2019

Tammi-maaliskuu 2019: Hyvä alku vuodelle - vahvat saadut tilaukset ja rahavirta

-       Saadut tilaukset kasvoivat 9,7 % 2 094 (1-3/2018: 1 909) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 8,0 %.

-       Liikevaihto kasvoi 9,5 % 2 199 (2 008) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 7,6 %.

-       Liikevoitto (EBIT) oli 215,4 (211,5) miljoonaa euroa eli 9,8 % (10,5 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 228,4 (218,3) miljoonaa euroa eli 10,4 % (10,9 %) liikevaihdosta.*

-       Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 377,6 (179,0) miljoonaa euroa.

KONE on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin ja IFRIC 23 tulkinnan 1.1.2019 alkaen ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Liiketoimintanäkymät (täsmennetty)

Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 160-1 260 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 30 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Aiemmin KONEen vuoden 2019 liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 2 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 1 120-1 240 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet tammikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioitiin olevan vajaan 10 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Avainluvut


1-3/20191-3/2018Muutos1-12/2018
Saadut tilauksetMe2 094,11 908,79,7 %7 797,0
TilauskantaMe8 454,77 786,68,6 %7 950,7
LiikevaihtoMe2 198,82 008,09,5 %9 070,7
Liikevoitto (EBIT)Me215,4211,51,8 %1 042,4
Liikevoittomarginaali%9,810,511,5
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)*Me228,4218,34,6 %1 112,1
Oikaistu liikevoittomarginaali*%10,410,912,3
Voitto ennen verojaMe220,4223,7-1,5 %1 087,2
Tilikauden voittoMe169,8172,2-1,4 %845,2
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,330,33-2,1 %1,63
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me377,6179,01 150,1
Korollinen nettovelkaMe-837,3-1 001,3-1 704,0
Omavaraisuusaste%39,443,949,9
Oman pääoman tuotto%24,825,627,7
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-938,5-735,9-757,8
Nettovelkaantumisaste%-34,7-42,5-55,3


* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.


Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen myötä olemme hyvällä polulla koko vuoden tavoitteiden saavuttamiseksi. Saadut tilauksemme kasvoivat vahvasti, erityisesti Euroopassa ja Kiinassa, ja huoltoliiketoiminta kehittyi hyvin kaikilla alueilla. Myös rahavirtamme oli vahva ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto on palannut kasvu-uralle, ja vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen marginaali jäi hieman vertailukautta alhaisemmaksi, odotamme parempaa kehitystä tulevilla vuosineljänneksillä ja olen luottavainen, että tekemiemme toimenpiteiden myötä suunta on oikea.

Kehityimme jälleen hyvään suuntaan kahdessa tärkeässä strategisessa tavoitteessamme. Ensinnäkin olemme kasvaneet edelleen markkinaa nopeammin. Tuoreen vuotta 2018 koskevan markkina-analyysimme mukaan markkinaosuutemme kasvoi jälleen uuslaiteliiketoiminnassa. Näen tämän selkeän merkkinä siitä, että olemme onnistuneet parantamaan kilpailijoista erottautumista. Toiseksi, olemme kehittyneet hyvin myös tavoitteessamme olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Saimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulokset 2018 hiilijalanjälkemme kehityksestä, ja oli hienoa nähdä, että se laski 4 % edellisvuodesta ylittäen 3 % vuotuisen vähennystavoitteemme. Olemme myös jatkaneet panostuksia tarjoamamme vastuullisuuteen ja saimme jälleen uusia tuotteita parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan. Ulkoiset tunnustukset kuten Maailman 100 vastuullisimman yhtiön listalle pääsy ainoana hissi- ja liukuporrasyhtiönä ovat myös osoitus sitoutuneesta työstämme vastuullisuuden eteen.

Jatkamme työtä kilpailijoista erottautumisen eteen Menestymme asiakkaan kanssa -strategiamme myötä. Uusien ratkaisuiden ja palveluiden markkinoille tuomisen lisäksi muutamme laaja-alaisesti myös toimintatapojamme. Olemme muun muassa perustaneet uusia osaamiskeskuksia ja muutamme myyntiprosessejamme palvellaksemme asiakkaitamme paremmin tavoilla, jotka tukevat heidän yksilöllisiä tarpeitaan. Näemme jo nyt selvästi näiden toimenpiteiden positiiviset vaikutukset kilpailijoista erottautumisessa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tarkennamme nyt liiketoimintanäkymiämme vuodelle 2019. Arvioimme liikevaihdon kasvun olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oikaistun liikevoiton olevan 1 160-1 260 miljoonaa euroa. Odotamme kannattavuutta rasittavien tekijöiden helpottavan vuoden loppua kohti. Kaiken kaikkiaan olemme jälleen hyvällä tiellä kasvamaan kannattavasti."

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2019

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2018 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman yksiköissä mitattuna. Infrastruktuurisegmentti kehittyi positiivisesti kun taas asuinrakentamisen segmentti oli vakaa ja kaupallinen segmentti laski. Viranomaisten asettamat rajoitukset rauhoittivat edelleen asuntomarkkinoita kaikenkokoisissa kaupungeissa. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina oli vakaa Kaakkois-Aasian ja Intian kasvaessa ja Australian laskiessa. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa kasvoi hieman korkealta tasolta. Myös Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvua mutta matalalta tasolta. Lähi-Idässä markkinoiden lasku jatkui markkinoiden epävarmuudesta johtuen. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina oli vakaa korkealla tasolla.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana tammi-maaliskuussa. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, erityisesti Etelä-Euroopassa ja Lähi-Idässä. Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli nähtävissä joitakin merkkejä paremmasta hinnoitteluympäristöstä uuslaitemarkkinalla. Pohjois-Amerikassa hinnat nousivat edelleen, mutta samaan aikaan kustannuspaineet kasvoivat.

Markkinanäkymät 2019

Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan kaiken kaikkiaan melko vakaa. Kiinan markkinan odotetaan olevan melko vakaa tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinoiden odotetaan olevan melko vakaat.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2019 (täsmennetty)

Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 160-1 260 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 30 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Uuslaiteliiketoiminnassa KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2019 ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien säästöjen kanssa. Korkeat komponentti- ja työvoimakustannukset sekä kauppatariffit ovat oikaistua liikevoittoa eniten rasittavia tekijöitä vuonna 2019. Korkeiden raaka-ainekustannusten sekä kauppatariffien negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan alle 50 miljoonaa euroa.

Aiemmin KONEen vuoden 2019 liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 2 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 1 120-1 240 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet tammikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioitiin olevan vajaan 10 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 25. huhtikuuta 2019 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-701-0225
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 7350012

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2018 KONEen liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa ja vuoden 2018 lopulla henkilöstömäärä oli yli 57 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE 2019 Q1 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle