KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2020

Pörssitiedotteet Julkaistu 22.04.2020

KONE Oyj, pörssitiedote, 22. huhtikuuta 2020 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2020

Tammi-maaliskuu 2020: Vakaa liikevaihto ja tilaukset poikkeuksellisessa toimintaympäristössä

  • Saadut tilaukset kasvoivat 0,7 % 2 109,3 (1-3/2019: 2 094,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,3 %.
  • Liikevaihto oli vakaa 2 198,3 (2 198,8) miljoonassa eurossa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 0,5 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 197,2 (215,4) miljoonaa euroa eli 9,0 % (9,8 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 205,6 (228,4) miljoonaa euroa eli 9,4 % (10,4 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 346,9 (377,6) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2020 (ennallaan)

KONE arvioi, että vuonna 2020 yhtiön liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Liikevaihdon laskun taso riippuu COVID-19:ään liittyvien hallitusten toimenpiteiden vakavuudesta ja kestosta sekä liiketoiminnan toipumisen vauhdista.

  • Vakaa liikevaihto vaatisi kohtuullisen vahvan liiketoiminnan toipumisen vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla sekä positiivisen kehityksen jatkumisen KONEen suurimmalla markkinalla, Kiinassa.
  • KONEen liikevaihdon odotetaan laskevan alle 5 %, mikäli rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat KONEen liiketoimintaan pääasiassa vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisella vuosipuoliskolla nähtäisiin vaiheittainen liiketoiminnan toipuminen.
  • Mikäli laajat ja tiukat hallitusten toteuttamat toimenpiteet vaikuttavat KONEen liiketoimintaan pitkälle vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle, KONEen liikevaihdon odotetaan laskevan 5-10 %.

Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

Kannattavuutta odotetaan rasittavan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, KONEen työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset sekä kustannukset jotka liittyvät toimitusketjun vakaan toimituskyvyn varmistamiseen. Lukuun ottamatta COVID-19 liittyviä tekijöitä, KONEen kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset.

AVAINLUVUT1-3/20201-3/2019Muutos1-12/2019
Saadut tilauksetMe2 109,32 094,10,7 %8 399,8
TilauskantaMe8 386,48 454,7-0,8 %8 051,5
LiikevaihtoMe2 198,32 198,80,0 %9 981,8
LiikevoittoMe197,2215,4-8,4 %1 192,5
Liikevoittomarginaali%9,09,811,9
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me205,6228,4-10,0 %1 237,4
Oikaistu liikevoitto-
marginaali (Adjusted EBIT margin)*
%9,410,412,4
Voitto ennen verojaMe197,2220,4-10,5 %1 217,5
Tilikauden voittoMe152,8169,8-10,0 %938,6
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,290,33-9,4 %1,80
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä
ja veroja)
Me346,9377,61 549,6
Korollinen nettovelkaMe-970,2-837,3-1 552,9
Omavaraisuusaste%39,439,446,5
Oman pääoman tuotto%21,624,830,1
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-964,3-938,5-856,0
Nettovelkaantumisaste%-39,2-34,7-48,6

* KONE esittää oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kohtasimme haasteita, joita olisi ollut vaikea kuvitella vielä vuoden alussa.Vaikka ensimmäiset merkit COVID-19:stä nähtiin jo tammikuussa, pandemian globaalin tason merkitys alkoi kirkastua vasta maaliskuussa. Olemme KONEella suoriutuneet COVID-19:n liiketoiminnallemme aiheuttamista merkittävistä haasteista hyvin. Vahvan toimitusketjumme ansiosta asiakastoimituksissamme on ollut vain minimaalisia häiriöitä, ja huoltotoiminnot ovat jatkuneet varmistaen ihmisten turvallisen liikkumisen rakennuksissa. Turvallisista työskentelytavoista emme ole tinkineet missään tilanteessa. Kaiken tämän on mahdollistanut työntekijöidemme vahva sitoutuminen ja KONEen, asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme välinen yhteistyö. Olen äärimmäisen ylpeä kaikista KONElaisista. Haluan myös kiittää toimittajiamme ja kumppaneitamme, jotka ovat myös suoriutuneet näiden haasteiden edessä todella hyvin.

COVID-19 vaikutti selvästi KONEen ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.Suurimmat vaikutukset tulivat laaja-alaisten rajoitusten myötä Kiinasta, Intiasta ja Etelä-Euroopasta. Kehityksemme Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Amerikassa oli kaikilta osin hyvin vahvaa ensimmäisellä kvartaalilla. Kokonaisuudessaan pidän kehitystämme hyvänä saavutuksena tässä ympäristössä. Liikevaihto ja saadut tilaukset olivat vakaat vertailukelpoisin valuuttakurssein. Olen tyytyväinen siihen, että palveluliiketoiminnan liikevaihto jatkoi hyvää kasvua. Uuslaiteliiketoiminnan liikevaihto laski 5 % johtuen Kiinan helmikuisista rajoituksista, jotka pysäyttivät KONEen uuslaiteliiketoiminnan Kiinassa. Saadut tilaukset kasvoivat Amerikassa ja Kiinan vauhdittamana myös Aasian ja Tyynenmeren alueella ja laskivat hieman EMEA-alueella. Oikaistu liikevoitto laski yhden prosenttiyksikön COVID-19:ään liittyvistä kustannuksista sekä suunniteltua suhteellisesti korkeammista kiinteistä kustannuksista johtuen. On selvää, että tuloskehityksen osalta pahin on vielä edessämme isossa osassa maailmaa. COVID-19:llä tulee olemaan tulevina kuukausina merkittävät vaikutukset liiketoimintaamme Euroopassa, Amerikassa ja monin paikoin myös Aasian ja Tyynenmeren alueella. Positiivista puolestaan on, että Kiinan liiketoimintamme on elpynyt nopeasti ja tämänhetkinen toimitusten taso asiakkaille on hyvin korkea.

Olemme työskennelleet määrätietoisesti lieventääksemme COVID-19-kriisin vaikutuksia ja löytääksemme uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia.Prioriteettimme ovat hyvin selkeät. Pidämme huolta työntekijöidemme terveydestä ja hyvinvoinnista, tuemme asiakkaitamme sekä hyödynnämme mahdollisuuksia, jotka tekevät meistä entistä vahvemman yhtiön. Samaan aikaan kun olemme tehneet töitä liiketoiminnan jatkuvuuden eteen, olemme myös jatkaneet tarjoamamme aktiivista kehittämistä ja uusien ratkaisujen, kuten KONE DX -sarjan hissien lanseeraamista. Vaikka pyrimmekin hillitsemään kustannuksiamme monin tavoin, vauhditamme myös investointejamme uusiin palveluihin ja ratkaisuihin sekä työntekijöidemme koulutukseen ja kehitykseen. Tavoitteemme on olla entistä vahvempi yhtiö tämän kriisin jälkeen. Olemme tässä haastavassa tilanteessa vahvoilla motivoituneen tiimimme sekä vankan taseemme ja markkina-asemamme ansiosta."

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2020

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä COVID-19:n puhkeaminen vaikutti myös globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan. Hallitukset ympäri maailmaa ryhtyivät merkittäviin toimenpiteisiin COVID 19:n leviämisen hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. Monissa paikoissa tämä johti esimerkiksi rakennustyömaiden sulkemiseen ja tuotannon rajoittamiseen. Suurimmassa osassa maita huolto katsottiin kriittiseksi palveluksi, joka on sallittua tietyin rajoituksin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana COVID-19 vaikutti eniten Kiinassa, jossa leviäminen alkoi tammikuussa, kun taas muissa maissa ympäri maailmaa vaikutukset alkoivat näkyä vuosineljänneksen loppua kohden.

Uuslaitemarkkinan kysyntäpysyi useilla alueilla melko vakaana COVID-19 huolimatta. Vuosineljänneksen loppupuolella markkinoilla alkoi kuitenkin näkyä epävarmuutta. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit laskivat huomattavasti. Kiinassa uuslaitemarkkina laski huomattavasti yksiköissä mitattuna COVID-19 puhkeamisesta johtuen, mutta markkina alkoi elpyä maaliskuussa.  Myös muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina laski huomattavasti. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli melko vakaa. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa kasvoi hieman korkealta tasolta, kun taas Etelä-Euroopassa markkina laski hieman. Lähi-Idässä markkina oli vakaa. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina oli vakaa korkealla tasolla.

Globaalin palvelumarkkinanpositiivinen kehitys jatkui, mutta erityisesti modernisointimarkkinalla epävarmuus kasvoi vuosineljänneksen loppupuolella. 

Hinnoitteluympäristöpysyi suhteellisen vakaana tammi-maaliskuussa. Vuosineljänneksen loppupuolella aikoi kuitenkin olla merkkejä hintapaineesta.

Markkinanäkymät 2020 (päivitetty)

Uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan kaikilla alueilla COVID-19:n puhkeamiseen liittyvän kasvaneen epävarmuuden johdosta. Kiinassa uuslaitemarkkina alkoi elpyä maaliskuussa.

Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

Liiketoimintanäkymät 2020 (ennallaan)

KONE arvioi, että vuonna 2020 yhtiön liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Liikevaihdon laskun taso riippuu COVID-19:ään liittyvien hallitusten toimenpiteiden vakavuudesta ja kestosta sekä liiketoiminnan toipumisen vauhdista.

  • Vakaa liikevaihto vaatisi kohtuullisen vahvan liiketoiminnan toipumisen vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla sekä positiivisen kehityksen jatkumisen KONEen suurimmalla markkinalla, Kiinassa.
  • KONEen liikevaihdon odotetaan laskevan alle 5 %, mikäli rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat KONEen liiketoimintaan pääasiassa vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisella vuosipuoliskolla nähtäisiin vaiheittainen liiketoiminnan toipuminen.
  • Mikäli laajat ja tiukat hallitusten toteuttamat toimenpiteet vaikuttavat KONEen liiketoimintaan pitkälle vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle, KONEen liikevaihdon odotetaan laskevan 5-10 %.

Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

Kannattavuutta odotetaan rasittavan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, KONEen työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset sekä kustannukset jotka liittyvät toimitusketjun vakaan toimituskyvyn varmistamiseen. Lukuun ottamatta COVID-19 liittyviä tekijöitä, KONEen kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset.

KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2020. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen ja muiden kustannussäästöjen kanssa. Korkeat alihankintakustannukset sekä digitaalisten palveluiden ja -ratkaisujen myyntiin ja toteutukseen liittyvät kehittämiskulut rasittavat COVID-19:ään liittyvien tekijöiden lisäksi liikevoittoa vuonna 2020. KONE arvioi Accelerate-ohjelman uudelleenjärjestelykulujen olevan noin 40 miljoonan euroa ohjelman viimeisen vuoden aikana. Nämä kustannukset vähennetään oikaistusta liikevoitosta.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu keskiviikkona 22. huhtikuuta 2020 klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, ja he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen audiocast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi audiocast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 929-477-0630
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9104
Suomi: 09 7479 0360
Osallistujatunnus: 746643

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden 2019 lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q1 2020 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle