KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022

Pörssitiedotteet Julkaistu 27.04.2022

KONE Oyj, pörssitiedote, 27. huhtikuuta 2022 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022

Vahvaa kasvua saaduissa tilauksissa, toimitusketjujen rajoitteet rasittivat liikevoittoa

Tammi-maaliskuu 2022

  • Saadut tilaukset kasvoivat 16,7 % 2 422,6 (1-3/2021: 2 075,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 10,6 %.
  • Liikevaihto kasvoi 5,0 % 2 441,9 (2 326,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 0,4 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 171,1 (249,8) miljoonaa euroa eli 7,0 % (10,7 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 196,5 (249,8) miljoonaa euroa eli 8,0 % (10,7 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 218,7 (425,5) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2022 (täsmennetty)

KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä 2 % ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 180-1 280 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 70 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Liiketoimintanäkymien toteutuminen edellyttää Kiinan COVID-19-rajoitusten purkamista toisella vuosineljänneksellä sekä nopeaa elpymistä sen jälkeen.

Aiemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä 2 % ja 7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 1 180-1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2022 tasolla.  Valuuttakursseilla arvioitiin olevan liikevoittoon noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

AVAINLUVUT1-3/20221-3/2021Muutos1-12/2021
Saadut tilauksetMe2 422,62 075,916,7 %8 852,8
TilauskantaMe9 255,48 180,413,1 %8 564,0
LiikevaihtoMe2 441,92 326,45,0 %10 514,1
LiikevoittoMe171,1249,8-31,5 %1 295,3
Liikevoittomarginaali%7,010,712,3
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me196,5249,8-21,4 %1 309,8
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali)*%8,010,712,5
Voitto ennen verojaMe170,7252,2-32,3 %1 320,8
Tilikauden voittoMe131,5195,5-32,7 %1 022,7
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,250,37-32,9 %1,96
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me218,7425,51 828,7
Korollinen nettovelkaMe-1 451,2-1 375,3-2 164,1
Omavaraisuusaste%32,636,641,2
Oman pääoman tuotto%19,128,232,0
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-1 657,0-1 467,7-1 468,2
Nettovelkaantumisaste%-63,1-58,6-67,6

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi-maaliskuussa 2022 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät 25 miljoonan euron kulut syntyivät Venäjän ja Ukrainan tase-erien arvonalentumisista ja näiden maiden vastuisiin liittyvistä varauksista. Vertailukausilla oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Vuosi alkoi saatujen tilausten vahvalla kasvulla.Kysyntäympäristö oli suotuisa kaikkialla muualla paitsi Kiinan uuslaitemarkkinalla, jossa likviditeettirajoitteet johtivat aktiviteetin laskuun. Positiivista markkinasentimenttiä kuitenkin varjosti Venäjän järkyttävä hyökkäys Ukrainaan. Prioriteettimme tässä tilanteessa on ollut varmistaa molempien maiden paikallisorganisaatioissa työskentelevien konelaisten turvallisuus. Maaliskuun 3. päivänä päätimme lopettaa uusien tilausten ottamisen Venäjällä ja keskeyttää toimitukset maahan. COVID-19-tartuntojen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet Kiinassa ovat lisänneet epävarmuutta markkinoilla entisestään.  

Taloudellisen kehityksen osalta olin tyytyväinen saatujen tilausten vahvaan kasvuun kaikissa liiketoiminnoissa. Olemme myös edistyneet hyvin hintojen nostamisessa, tuotekustannusten alentamisessa sekä tuottavuuden ja laadun parantamisessa. Tästä kehityksestä kertoo hinnoittelun selvä kontribuutio huollon liikevaihdon kasvuun sekä saatujen tilausten marginaalin parantuminen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna jo toisena peräkkäisenä kvartaalina. Liikevaihto oli pitkälti viime vuoden tasolla huollon ja modernisoinnin vahvan kasvun ansiosta. Liikevoittomarginaalimme lasku puolestaan on selvä huolenaihe, vaikka tämä kehitys olikin odotettua. Jatkotoimenpiteiden tekeminen marginaalimme selvän parantamisen eteen on edelleen prioriteettimme, etenkin kun Venäjälle asetetut sanktiot ja COVID-19-rajoitukset Kiinassa voimistavat entisestään globaaleiden toimitusketjujen häiriöitä. Tähänastisen etenemisemme valossa olen luottavainen, että voitamme nämä haasteet. Olen erittäin ylpeä koko KONE-tiimistä, joka on navigoinut odottamattomissa markkinatilanteissa ihailtavasti ja samalla varmistanut kykymme hyödyntää tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.

Kestävää menestystä asiakkaan kanssa -strategiamme luo konkreettista kilpailuetua.Kestävä kehitys, muunneltavuus ja tuottavuus ovat muodostuneet yhä kriittisemmiksi näkökulmiksi asiakkaillemme toimintaympäristön kohdattua merkittäviä muutoksia useana peräkkäisenä vuonna. DX-sarjan hissimme, jotka yhdistettynä erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin auttavat asiakkaitamme mukauttamaan ja parantamaan ihmisten liikkumista rakennuksissa, ovat nyt saatavilla kaikilla alueilla. Lanseerasimme myös toimialan ensimmäisen, päästökompensointiin perustuvan hiilineutraalin hissin sekä joukon ratkaisuja, jotka parantavat sekä asiakkaidemme että meidän tuottavuutta. Lanseerauksen kohokohtiin kuuluivat muun muassa KONEen rakennusaikaiset ratkaisut sisältäen KONE 24/7 Connected Services -palvelun, joka tarjoaa asiakkaille enemmän tietoa heidän laitteistaan sekä paremman laitteiden toimintavarmuuden sekä kaikenkorkuisille rakennuksille soveltuvan version KONE Jumpliftistä, joka vähentää selvästi rakentamisaikaa. 

Ensimmäinen vuosineljännes on nyt takanamme, ja olemme täsmentäneet vuoden 2022 liiketoimintanäkymiämme kasvavien kustannuspaineiden sekä Kiinan likviditeettirajoitusten ja COVID-19-sulkujen johdosta. Odotamme nyt liikevaihdon kasvun olevan välillä 2 % ja 5 % ja oikaistun liikevoiton olevan 1 180-1 280 miljoonaa euroa. Liiketoimintanäkymien toteutuminen edellyttää Kiinan COVID-19-rajoitusten purkamista toisella vuosineljänneksellä sekä nopeaa elpymistä sen jälkeen. Vaikka epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt, näemme edelleen kiinnostavia kasvumahdollisuuksia useilla alueilla ja olemme hyvässä asemassa hyödyntämään niitä."

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2022

Kysyntäympäristö oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä suotuisa monilla alueilla, vaikka sota Ukrainassa sekä toimenpiteet COVID-19-tartuntojen leviämisen estämiseksi Kiinassa heikensivät markkinasentimenttiä ja lisäsivät globaalien toimitusketjujen häiriöitä.

Uuslaitemarkkinan kysyntäkasvoi suurimmassa osassa maailmaa, pois lukien Kiina, jossa likviditeettirajoitteet johtivat markkina-aktiviteetin laskuun. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueellauuslaitemarkkina jatkoi vahvaa elpymistä. EMEA-alueellamarkkina-aktiviteetissa oli eroja, kun Euroopassa nähtiin kasvua ja Lähi-idässä vakaata kehitystä. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi huomattavasti asuinrakentamisen segmentin ja infrastruktuurisegmentin vahvan aktiviteetin ansiosta.

Palvelumarkkina kehittyi positiivisesti sekähuollon että modernisoinnin kasvaessa laaja-alaisesti.

Vaikka voimakas kilpailu vaikutti edelleenhinnoitteluympäristöön negatiivisesti, markkinahintojen parantuminen jatkui useilla alueilla vastauksena laaja-alaiseen kustannusten nousuun.

Markkinanäkymät 2022 (päivitetty)

Kiinan uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan huomattavasti kiinteistömarkkinan kiristyneen likviditeettitilanteen ja COVID-19-rajoitusten vaikutusten johdosta. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi, Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman ja Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti.

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat patoutunut kysyntä sekä elvytystoimenpiteet.

Huoltoaktiviteetin odotetaan palaavan pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle, ja kasvavan hieman kypsemmillä markkinoilla ja selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Globaalien toimitusketjujen rajoitteet voivat rajoittaa rakentamisaktiviteetin kasvua, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään. COVID-19 liittyvät sulut Kiinassa sekä sota Ukrainassa lisäävät globaalien toimitusketjujen häiriöitä sekä epävarmuutta kysyntäympäristössä.

Liiketoimintanäkymät 2022 (täsmennetty)

KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä 2 % ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 180-1 280 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 70 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Liiketoimintanäkymien toteutuminen edellyttää Kiinan COVID-19-rajoitusten purkamista toisella vuosineljänneksellä sekä nopeaa elpymistä sen jälkeen.

KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tuotekustannuksiin, tuottavuuteen ja hinnoitteluun liittyvien toimien odotetaan tukevan tulosta vuoden loppua kohden.

Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2022 ovat kasvaneet materiaali-, komponentti- ja logistiikkakustannukset sekä lisääntyneet häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa. Lisäksi Kiinan kilpailuympäristö, likviditeettirajoitukset sekä COVID-19-rajoitukset vaikuttavat tulokseen negatiivisesti.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu keskiviikkona 27. huhtikuuta 2022 klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-701-0160
Iso-Britannia: +44 (0)330 165 4012
Suomi: 09 7479 0574
Osallistujatunnus: 386855

Lisätiedot:
Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja 

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2021 KONEen liikevaihto oli 10,5 miljardia euroa, ja vuoden 2021 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q1 2022 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle