KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012

Pörssitiedotteet Julkaistu 23.10.2012

KONE Oyj, pörssitiedote, 23. lokakuuta 2012 klo 12.30

KONE Q3: Myönteinen kehitys jatkui ja rahavirta oli ennätystasolla

Heinä-syyskuu 2012
- Heinä-syyskuussa 2012 saadut tilaukset olivat 1 296 (7-9/2011: 1 095) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 18,3 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 10,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
- Liikevaihto kasvoi 26,0 % 1 634 (1 296) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 18,8 %.
- Liikevoitto oli 224,5 (188,9) miljoonaa euroa eli 13,7 % (14,6 %) liikevaihdosta.
- Rahavirta liiketoiminnasta oli 351,9 (240,1) miljoonaa euroa.
- KONE tarkentaa vuoden 2012 näkymiään. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 13-17 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 780-820 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja. Aikaisemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 12-17 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Aikaisempi näkymä liikevoiton (EBIT) osalta oli 760-820 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2012
- Tammi-syyskuussa 2012 saadut tilaukset olivat 4 175 (1-9/2011: 3 366) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 24,0 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 17,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Syyskuun 2012 lopussa tilauskanta oli 5 284 (31.12.2011: 4 348) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto kasvoi 21,5 % 4 419 (3 636) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 15,9 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 565,7 (492,1) miljoonaa euroa eli 12,8 % (13,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto, joka sisältää kertaluonteisen 37,3 miljoonan euron kulun liittyen tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan, oli 528,4 miljoonaa euroa.
- Hallitus ehdottaa vuodelta 2011 maksettavaksi ylimääräistä osinkoa, joka olisi kullekin B-osakkeelle 1,50 euroa.

Avainluvut

7-9/
2012
7-9/
2011
1-9/
2012
1-9/
2011
1-12/
2011
Saadut tilauksetMe1 295,61 095,44 174,93 366,34 465,1
TilauskantaMe5 283,74 143,25 283,74 143,24 348,2
LiikevaihtoMe1 633,71 296,24 419,13 636,45 225,2
Liikevoitto (EBIT)Me224,5188,9565,7 1)492,1725,1
Liikevoitto (EBIT)%13,714,612,8 1)13,513,9
EBITAMe233,1192,5591,6 1)502,6741,2
EBITA%14,314,913,4 1)13,814,2
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me351,9240,1792,6607,3819,8
Tilikauden voittoMe184,5156,2428,0397,9644,4
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e0,700,611,651,562,52
Korollinen nettovelkaMe-1 105,9-823,2-1 105,9-823,2-829,1
Omavaraisuusaste%51,150,451,150,454,0
Nettovelkaantumisaste%-52,4-47,2-52,4-47,2-40,8

1) Ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta katsauksen yhteydessä:
"Olen tyytyväinen liiketoimintamme hyvänä jatkuneeseen kehitykseen. Saadut tilaukset kasvoivat 18 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 10,5 %. Liikevaihto kasvoi 26 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 19 %. Liikevoitto kasvoi 19 % 224,5 miljoonaan euroon. Olen erityisen tyytyväinen ennätysvahvaan 352 miljoonan euron rahavirtaan, joka seurasi liikevoiton kasvusta ja vahvasta parannuksesta nettokäyttöpääomassa. Henkilöstömme on jatkanut hyvää työtään, josta haluan kiittää heitä.

Nettokassamme on vahva, ja rahavirtamme on kehittynyt hyvin positiivisesti. Tältä pohjalta KONEen hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 2011 maksetaan osakkeenomistajille 1,50 euron ylimääräinen osinko kullekin B-osakkeelle.

Kerroimme kesäkuussa tuovamme markkinoille uuden globaalin hissituoteperheen. Olemme nyt aloittaneet uusien tuotteiden myynnin EMEA-alueella sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Amerikan alueella lanseeraamme tämän uuden tuoteperheen vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Asiakkaidemme ensimmäiset reaktiot ovat olleet erittäin rohkaisevia. Uusi tuotetarjonta tulee kattamaan hyvin merkittävän osan uusien laitteiden toimituksista ja kokonaismodernisoinneista vuoden 2014 loppuun mennessä. Emme odota uuden tarjonnan vaikuttavan merkittävästi liikevaihtoon vielä vuonna 2013, koska nostamme sen volyymiä asteittain.

Rakentaminen on useimmilla länsimaisilla markkinoilla heikolla tasolla, ja myös Kiina ja Intia, maailman suurimmat uusien laitteiden markkinat, ovat sykleissään matalamman kasvun vaiheessa. Pitkään jatkunut heikkous monilla uusien laitteiden markkinoilla on vaikuttanut epäsuotuisasti huoltomarkkinoiden kehitykseen joissakin maissa. Hinnoittelukehityksemme on jatkunut hyvänä kaikissa liiketoiminnoissa, mutta hinnoittelu on muuttunut haastavammaksi nykyisessä markkinaympäristössä.

Tavoitteemme on jatkossakin ottaa vaikea markkinatilanne mahdollisuutena. Teemme koko ajan aktiivisesti työtä ymmärtääksemme markkinoita hienojakoisemmin pystyäksemme tarttumaan kasvumahdollisuuksiin. Työskentelemme lisäksi kovasti laadun ja tuottavuuden parantamiseksi edelleen. Tulemme jatkossakin panostamaan paljon henkilöstömme kehittämiseen ja hyvän vireen ylläpitämiseen. Tämä lähestymistapa yhdessä positiivisen eteenpäin vievän asenteen kanssa tulee olemaan erittäin tärkeää, koska liiketoimintaympäristömme tulee suurella todennäköisyydellä muuttumaan edelleen haastavammaksi maailmantalouden vaikeuksista ja epävarmuuksista johtuen."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa
Toimintaympäristön kehitys vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä oli suurelta osin KONEen odotusten mukaista. Uusissa laitteissa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella markkina laski jonkin verran Keski- ja Pohjois-Euroopassa pysyen kuitenkin melko hyvällä tasolla. Etelä-Euroopassa markkina laski jo ennestään alhaiselta tasolta. Amerikan alueella asteittainen elpyminen jatkui. Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan kasvu jatkui, joskin jonkin verran hitaammin kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Suurprojektien segmentti pysyi aktiivisena, mutta päätöksenteko hidastui, mikä vaikutti segmentin kasvuun. Modernisointimarkkina oli maailmanlaajuisesti melko vakaa, joskin alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui useimmissa maissa. Hintakilpailu tiukkeni entisestään useimmilla markkinoilla, erityisesti alueilla, joilla uusien laitteiden markkinat heikkenivät.

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa
Tammi-syyskuun 2012 aikana uusien laitteiden markkina laski jonkin verran Keski- ja Pohjois-Euroopassa pysyen kuitenkin suhteellisen hyvällä tasolla, kun taas Etelä-Euroopan markkinatilanne heikkeni edelleen matalalta tasolta. Uusien laitteiden markkinan asteittainen elpyminen jatkui Amerikan alueella. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinoiden kasvu jatkui, joskin selvästi hitaammin kuin edellisenä vuonna. Modernisointimarkkinat laskivat hieman. Huoltomarkkinoiden kasvu jatkui, mutta se hidastui Etelä-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Hinnoitteluympäristö oli haastava kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut pitkään heikolla tasolla.

Markkinanäkymät 2012
Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoiden odotetaan kasvavan hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoiden odotetaan heikkenevän jonkin verran, ja Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan asteittaisen elpymisen matalalta tasolta odotetaan jatkuvan. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan vakaat tai laskevan hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. Huoltomarkkinoiden odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2012
KONE tarkentaa vuoden 2012 näkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 13-17 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 780-820 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

Aikaisemmat liiketoimintanäkymät 2012
KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 12-17 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 760-820 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet sekä puhelinkonferenssi
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 23. lokakuuta 2012 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä KONEen sijoittajasivuilla.

Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

+358 9 23 113 289 (soittajat, Suomi)
+1 866 682 8490 (soittajat, USA)
+44 8 445 718 957 (soittajat, Iso-Britannia)
+44 1452 555 131 (soittajat, muut)
Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla KONEen sijoittajasivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:
Henrik Ehrnrooth, talousjohtaja, puh. 0204 75 4260
Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

KONE yrityksenä
KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2011 KONEen liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 35 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lähettäjä:
 
KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth                     
talousjohtaja                      

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE Osavuosikatsaus Q3 2012 FI


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle