KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013

Pörssitiedotteet Julkaistu 22.10.2013

KONE Oyj, pörssitiedote,22. lokakuuta 2013 klo 12.30

KONE Q3:Laaja-alainen hyvä kehitys johti vahvoihin tuloksiin

Heinä-syyskuu 2013

 • Heinä-syyskuussa 2013 saadut tilaukset olivat 1 327 (7-9/2012: 1 296) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 2,4 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 7,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. 

 • Liikevaihto kasvoi 6,5 % 1 739 (1 634) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 10,1 %. 

 • Liikevoitto oli 257,5 (226,4) miljoonaa euroa eli 14,8 % (13,9 %) liikevaihdosta. 

 • Rahavirta liiketoiminnasta oli 349,0 (355,8) miljoonaa euroa. 

 • KONEen vuoden 2013 liiketoimintanäkymät pysyvät ennallaan. 

Tammi-syyskuu 2013

 • Tammi-syyskuussa 2013 saadut tilaukset olivat 4 678 (1-9/2012: 4 175) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 12,0 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja
  13,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Syyskuun 2013 lopussa tilauskanta oli 5 642 (31.12.2012: 5 050) miljoonaa euroa. 

 • Liikevaihto kasvoi 10,9 % 4 900 (4 419) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 12,4 %. 

 • Liikevoitto oli 660,7 (571,3) miljoonaa euroa eli 13,5 % (12,9 %) liikevaihdosta (tammi-syyskuun 2012 vertailuluku ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan). 

 • Rahavirta liiketoiminnasta oli 972,2 (804,2) miljoonaa euroa. 

Avainluvut

Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti.

7-9/
2013
7-9/
2012
1-9/
2013
1-9/
2012
1-12/
2012
Saadut tilaukset Me1 327,21 295,64 677,84 174,95 496,2
Tilauskanta Me5 642,15 283,75 642,15 283,75 050,1
Liikevaihto Me1 739,21 633,74 899,64 419,16 276,8
Liikevoitto (EBIT) Me 257,5 226,4 660,7571,3 1)828,7 1)
Liikevoitto (EBIT)% 14,8 13,9 13,512,9 1)13,2 1)
EBITA Me 262,6 235,0 675,7597,2 1)861,5 1)
EBITA% 15,1 14,4 13,813,5 1)13,7 1)
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 349,0 355,8 972,2 804,21 070,8
Tilikauden voitto Me 207,8 184,5 527,3 428,0 611,0
Tilikauden laaja tulos Me 186,8 171,8 536,1 421,7 591,7
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e 0,79 0,70 2,02 1,65 2,35
Korollinen nettovelka Me -817,7 -909,6 -817,7 -909,6 -574,0
Omavaraisuusaste% 45,2 49,2 45,2 49,2 47,1
Nettovelkaantumisaste% -43,4 -44,6 -43,4 -44,6 -31,3


1) Ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen
kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta katsauksen yhteydessä:

"Liiketoimintamme eteneminen jatkui hyvänä vuoden kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat 2,4 % historiallisin ja 7,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Saatujen tilausten tasoon vaikuttivat viivästykset monissa rakennusprojekteissa suurprojektien segmentillä Euroopassa. Tilausten kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, missä kasvuvauhti oli korkein Intiassa ja Australiassa. Kasvu jatkui vahvana myös Kiinassa, missä tilausvirtamme kasvoi merkittävästi markkinaa nopeammin. Liikevaihto kasvoi 6,5 % historiallisin ja 10,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Olen erityisen tyytyväinen liikevoittomme kasvuun ja vahvaan rahavirtaamme tällä vuosineljänneksellä. Liikevoitto kasvoi 13,7 % 258 miljoonaan euroon. Kasvua vauhdittivat vahvana jatkunut kehitys uusien laitteiden liiketoiminnassa Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä hyvä kehitys palveluliiketoiminnassa maailmanlaajuisesti. Myös suhteellinen liikevoittomme kehittyi poikkeuksellisen hyvin tällä neljänneksellä siitä huolimatta, että uusien laitteiden liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi selvästi. Tämän hyvän kehityksen taustalla olivat vahva operatiivisen toiminnan parannus laaja-alaisesti sekä viime vuosina tekemiemme hinnoittelutoimenpiteiden positiivinen vaikutus. Lisäksi uusien laitteiden toimitusten tuotejakaumalla oli positiivinen vaikutus suhteelliseen liikevoittoon; meillä oli selvästi enemmän uusien laitteiden volyymiliiketoiminnan kuin suurprojektien toimituksia johtuen viivästyksistä projektien valmistumisissa erityisesti Euroopassa. Odotamme suurten projektien toimitusten edustavan merkittävämpää osaa kokonaistoimituksista vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikkakin arvioimme Euroopan yleisen talouden ja markkinan heikkouden vaikuttavan edelleen moniin projekteihin. Rahavirta oli vahva, 349 miljoonaa euroa. Haluan jälleen kiittää henkilöstöämme hyvin tehdystä työstä.

Toimintaympäristömme pysyi vaihtelevana kolmannella neljänneksellä. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinan kasvu jatkui hyvällä tasolla, mutta kasvuvauhti oli odotetun mukaisesti hitaampi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kasvu jatkui myös Pohjois-Amerikassa sekä uusien laitteiden markkinalla että modernisointimarkkinalla. Euroopassa uusien laitteiden ja modernisoinnin kysynnän lasku jatkui. Huoltomarkkinat kasvoivat useimmissa maissa, mutta kasvuvauhti oli matala niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina-aktiviteetti on ollut heikko viime vuosina.

KONE listattiin neljänneksen aikana kolmantena vuonna peräkkäin maailman 50 innovatiivisimman yhtiön joukkoon talouslehti Forbesin toimesta. Intohimo innovaatioita kohtaan on olennainen osa kulttuuriamme - olen erittäin innostunut uusista tuotteistamme ja ratkaisuistamme sekä käynnissä olevista tuotekehityshankkeistamme. Tarjontamme jatkuvan kehittämisen avulla pystymme vastaamaan jatkossa entistäkin paremmin asiakkaidemme ja loppukäyttäjiemme tarpeisiin."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2013

Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä uusien laitteiden markkinan kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella jatkui, mutta se hidastui odotusten mukaisesti selvästi ensimmäisen vuosipuoliskon korkealta tasolta. Muiden alueiden kehitys jatkui suurelta osin muuttumattomana. Uusien laitteiden kysyntä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella heikentyi sekä Keski- ja Pohjois-Euroopassa että Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa markkinan kasvu jatkui. Suurprojektien segmentti pysyi aktiivisena Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa heikko taloudellinen tilanne aiheutti viivästyksiä päätöksenteossa ja projektien etenemisessä. Modernisointimarkkinan kehitys oli myönteistä Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta EMEA-alueella markkina laski. Huoltomarkkinat kasvoivat useimmissa maissa, mutta kasvuvauhti oli matala niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina. Hintakilpailu pysyi erittäin tiukkana, erityisesti alueilla, joilla kokonaismarkkina oli matalalla tasolla.


Toimintaympäristö
tammi-syyskuussa 2013

Tammi-syyskuun 2013 aikana uusien laitteiden markkina laski jonkin verran Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja heikkeni edelleen Etelä-Euroopassa. Markkinakasvu jatkui Amerikassa. Kysynnän kasvu jatkui Aasian ja Tyynenmeren alueella. Kiinan markkina kasvoi ripeästi, mutta kasvuvauhti hidastui odotusten mukaisesti asteittain raportointikauden aikana. Modernisointimarkkinan kehitys vaihteli alueittain. Se kasvoi Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta laski EMEA-alueella. Huoltomarkkinan kasvu jatkui. Hinnoitteluympäristö oli haastava kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti alueilla, joilla uusien laitteiden markkina on ollut pitkään heikolla tasolla.

Markkinanäkymät 2013

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2013. Kiinan uusien laitteiden markkinan odotetaan kasvavan 10-15 % vuonna 2013. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinan odotetaan heikkenevän, ja Etelä-Euroopan markkinan odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2012 tasolla tai heikkenevän hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2013

KONE pitää ennallaan liiketoimintanäkymänsä, joita nostettiin 11. syyskuuta 2013.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 11-14 % vuoteen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 920-955 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi syyskuun 2013 alun tilanteesta.  

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 22. lokakuuta 2013 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä KONEen sijoittajasivuilla. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 334 323 6203  
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)207 1620 177
Soittajat, Suomi: 09 2313 9202  
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth                      
talousjohtaja

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja                      

KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2012 KONEen liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 40 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONEen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle