KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014

Pörssitiedotteet Julkaistu 21.10.2014

KONE Oyj, pörssitiedote, 21. lokakuuta 2014 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014

KONE Q3:Vahva saatujen tilausten taso ja positiivista kokonaiskehitystä

Heinä-syyskuu 2014

  • Heinä-syyskuussa 2014 saadut tilaukset olivat 1 577 (7-9/2013: 1 327) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 18,8 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 17,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto kasvoi 8,0 % 1 878 (1 739) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 7,9 %.
  • Liikevoitto oli 277,5 (257,5) miljoonaa euroa eli 14,8 % (14,8 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 372,1 (349,0) miljoonaa euroa.
  • KONE täsmentää vuoden 2014 näkymiään. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-8 % vuoteen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 015-1 045 miljoonaa euroa. Aikaisemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 6-9% vertalukelpoisin valuuttakurssein vuoteen 2013 verrattuna. Aikaisempi näkymä liikevoiton (EBIT) osalta oli 1 000-1 050 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroaisi merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta.

Tammi-syyskuu 2014

  • Tammi-syyskuussa 2014 saadut tilaukset olivat 5 109 (1-9/2013: 4 678) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 9,2 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 12,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Syyskuun 2014 lopussa tilauskanta oli 6 996 (30.9.2013: 5 642) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 5,5 % 5 169 (4 900) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 7,9 %.
  • Liikevoitto oli 720,4 (660,7) miljoonaa euroa eli 13,9 % (13,5 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 977,6 (972,2) miljoonaa euroa.

Avainluvut

  7-9/
2014
7-9/
2013
1-9/
2014
1-9/
2013
1-12/
2013
Saadut tilaukset Me1 577,21 327,25 108,84 677,86 151,0
Tilauskanta Me6 995,85 642,16 995,85 642,15 587,5
Liikevaihto Me1 877,91 739,25 168,64 899,66 932,6
Liikevoitto (EBIT) Me 277,5 257,5 720,4 660,7 953,4
Liikevoitto (EBIT)%14,8 14,8 13,9 13,5 13,8
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 372,1 349,0 977,6 972,21 213,1
Tilikauden voitto Me 215,2 207,8 563,2 527,3 713,1
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e 0,41 0,40 1,07 1,01 1,37
Korollinen nettovelka Me -767,3 -817,7 -767,3 -817,7 -622,0
Omavaraisuusaste% 41,5 45,2 41,5 45,2 43,7
Nettovelkaantumisaste% -41,9 -43,4 -41,9 -43,4 -36,1

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Vankka kehityksemme jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Olen erityisen tyytyväinen vahvaan tilausvirtaamme, joka kasvoi 18,8 % 1 577 miljoonaan euroon, sekä hyvin vahvaan 372,1 miljoonan euron rahavirtaan. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla. Uusien laitteiden tilaukset kehittyivät erittäin myönteisesti. Niiden kehitys oli hyvää volyymiliiketoiminnassa ja poikkeuksellisen vahvaa suurprojekteissa.

Myös liikevaihtomme kehittyi hyvin ja kasvoi 8,0 % 1 878 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa. Aluetasolla kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja myös EMEA-alueen liikevaihto kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa liikevaihto oli vakaa. Liikevoitto kasvoi ja oli 277,5 miljoonaa euroa. Kasvumme jatkui kannattavana ja liikevoittomarginaalimme oli 14,8 %, samalla tasolla kuin viime vuonna.

Markkinaympäristössä ei tapahtunut suuria muutoksia vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Uusien laitteiden markkinan hyvä kasvu jatkui Kiinassa, vaikkakin kehityksessä oli siellä selviä eroja alueittain. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella kehitys oli vaihtelevaa. Pohjois-Amerikan markkinan hyvä kehitys jatkui, ja markkina kehittyi erityisen myönteisesti Yhdysvalloissa. Euroopassa epävarmuus markkinalla lisääntyi jälleen jonkin verran. Hintakilpailu pysyi tiukkana useilla markkinoilla sekä uusien laitteiden liiketoiminnassa että palveluissa. Haluan kiittää työntekijöitämme heidän hyvästä suorituksestaan näissä vaihtelevissa markkinatilanteissa.

Varmistaaksemme liiketoiminnan hyvän kehityksen nykyisessä ympäristössä, teemme koko ajan työtä ymmärtääksemme markkinoita entistä hienojakoisemmin ja vauhdittaaksemme myyntiaktiviteetteja. Keskitymme lisäksi tiiviisti tuotteidemme kustannuskilpailukyvyn parantamiseen ja kiinteiden kustannusten hallintaan.

Kehitysohjelmamme etenevät hyvin. Hyvä esimerkki tästä on se, että panostuksemme asiakaskokemukseen ovat myötävaikuttaneet asiakasuskollisuutemme parantumiseen, kuten vuoden kolmannella neljänneksellä valmistunut viimeisin asiakastutkimuksemme osoitti. Jatkossa meille on tärkeää entisestään parantaa vuorovaikutusta asiakkaidemme kanssa - sekä asiakasviestinnässä että palautteen vastaanottamisessa heiltä. Tämä mahdollistaa entistä paremman asiakaspalvelun sekä vahvemman erottautumisen kilpailijoista."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2014

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä uusien laitteiden markkinan hyvä kasvu jatkui maailmanlaajuisesti. Markkinoiden kasvu jatkui Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa, kun taas Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella markkinaympäristön kehitys oli vaihtelevaa. Suurprojektien segmentti oli melko vakaa verrattuna edellisvuoteen ja sen aktiviteetti oli hyvällä tasolla Pohjois-Amerikassa, Kiinassa sekä Lähi-idässä, mutta kehittyi heikommin Euroopassa. Modernisointimarkkina oli kokonaisuudessaan melko heikko Euroopassa, mutta kehittyi myönteisesti Pohjois-Amerikassa ja kasvoi jonkin verran myös Aasian ja Tyynenmeren alueella. Huoltomarkkinat kasvoivat maailmanlaajuisesti, mutta kasvuvauhti oli matala niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina.

Toimintaympäristö tammi-syyskuussa 2014

Tammi-syyskuun 2014 aikana uusien laitteiden markkinan kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella jatkui Kiinan selvän kasvun vauhdittamana. EMEA-alueella uusien laitteiden markkinan kehitys oli vaihtelevaa. Markkina kasvoi hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja kehittyi hyvin Lähi-idässä, mutta Etelä-Euroopassa markkina laski edelleen. Pohjois-Amerikassa vahva uusien laitteiden markkinan kehitys jatkui. Modernisointimarkkina kasvoi jonkin verran Keski- ja Pohjois-Euroopassa, mutta laski Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa modernisointimarkkina kehittyi erittäin positiivisesti, ja se kasvoi myös Aasian ja Tyynenmeren alueella. Maailmanlaajuisesti huoltomarkkinan kasvu jatkui, ja sitä vauhditti erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alue seurauksena vahvasta uusien laitteiden markkinan kehityksestä tällä alueella. Hinnoitteluympäristö oli haastava kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut pitkään heikolla tasolla.

Markkinanäkymät 2014

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2014. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan vakaa tai kasvavan hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa, laskevan edelleen hieman Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2014

KONE täsmentää vuoden 2014 näkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-8 % vuo­teen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 015-1 045 miljoo­naa euroa.

Aikaisemmat liiketoimintanäkymät

KONEen liikevaihdonarvioidaan kasvavan 6-9 % vuo­teen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 000-1 050 miljoo­naa euroa olettaen, etteivät valuuttojen muuntokurssit eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 21. lokakuuta 2014 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 334 323 6203
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)207 1620 177
Soittajat, Suomi: 09 2313 9202
Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Eriikka Söderström
talousjohtaja

 

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2013 KONEen liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa ja vuoden 2013 lopulla henkilöstömäärä yli 43 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONEen osavuosikatsaus tammi-syyskulta 2014


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle