KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015

Pörssitiedotteet Julkaistu 22.10.2015

KONE Oyj, pörssitiedote, 22. lokakuuta 2015 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015

KONE Q3: Kannattavaa kasvua ja vahva rahavirta

Heinä-syyskuu 2015

  • Heinä-syyskuussa 2015 saadut tilaukset olivat 1 764 (7-9/2014: 1 577) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 11,9 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 3,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto kasvoi 16,3 %  2 184 (1 878) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 7,7 %.
  • Liikevoitto oli 325,9 (277,5) miljoonaa euroa eli 14,9 % (14,8 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 432,0 (372,1) miljoonaa euroa.
  • KONE täsmentää vuoden 2015 liiketoimintanäkymiään. Vuonna 2015 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 200-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-syyskuun 2015 keskimääräisellä tasolla. Aiemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 6-8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014. Aiemmin liikevoiton (EBIT) arvioitiin olevan 1 190-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit olisivat pysyneet suunnilleen tammi-kesäkuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

Tammi-syyskuu 2015: Vahvaa kehitystä laaja-alaisesti

  • Tammi-syyskuussa 2015 saadut tilaukset olivat 6 012 (1-9/2014: 5 109) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 17,7 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 5,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Syyskuun 2015 lopussa tilauskanta oli 8 351 (30.9.2014: 6 996) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 17,7 %  6 085 (5 169) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 7,2 %.
  • Liikevoitto oli 863,0 (720,4) miljoonaa euroa eli 14,2 % (13,9 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 070 (977,6) miljoonaa euroa.

Avainluvut

  7-9/
2015
7-9/
2014
1-9/
2015
1-9/
2014
1-12/
2014
Saadut tilaukset Me1 764,51 577,26 011,85 108,86 812,6
Tilauskanta Me8 350,76 995,88 350,76 995,86 952,5
Liikevaihto Me2 184,21 877,96 085,55 168,87 334,5
Liikevoitto (EBIT) Me 325,9 277,5 863,0 720,41 035,7
Liikevoitto (EBIT)%14,914,814,2 13,914,1
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 432,0 372,11 070,2 977,61 345,4
Tilikauden voitto Me 263,3 215,2 680,4 563,2773,9
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,500,41 1,30 1,071,47
Korollinen nettovelka Me-1 137,6 -767,3-1 137,6 -767,3-911,8
Omavaraisuusaste%42,441,5 42,4 41,5 43,6
Nettovelkaantumisaste% -52,1 -41,9 -52,1 -41,9-44,2
            

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Olen tyytyväinen, että vahva kehityksemme jatkui markkinaympäristössä, joka on monilla alueilla haastava. Tämä osoittaa, että strategiamme yhdistettynä vahvaan suoritukseen liiketoiminnassa tuottaa jatkuvia tuloksia. Saadut tilaukset kasvoivat 11,9 % historiallisin ja 3,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein 1 764 miljoonaan euroon. Liikevaihto oli 2 184 miljoonaa euroa, ja sen kasvu kiihtyi hieman aiemmilta neljänneksiltä. Historiallisin valuutoin liikevaihto kasvoi 16,3 % ja vertailukelpoisin valuutoin 7,7 %. Liikevoitto kasvoi 326 miljoonaan euroon ja suhteellinen liikevoitto parani 14,9 %:iin liikevaihdosta. Rahavirta vuosineljänneksellä oli vahva, 432 miljoonaa euroa. Valuuttojen muuntokursseilla oli edelleen positiivinen vaikutus raportoituihin lukuihimme.

Markkinaympäristön kehityksessä ei tapahtunut suuria muutoksia kolmannella neljänneksellä. Odotustemme mukaisesti Kiinan uusien laitteiden markkina laski hieman korkealta tasolta. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden ja modernisoinnin kysyntä kehittyi erittäin myönteisesti. Euroopassa kehitys oli myönteistä Keski- ja Pohjois-Euroopassa, ja Etelä-Euroopassa markkina vakaantui edelleen matalalta tasolta. Huoltomarkkinoiden kasvu jatkui maailmanlaajuisesti, ja kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella jatkui vahvana.

Omassa liiketoiminnassamme saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa, Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella Kiina pois lukien. Nämä alueet kompensoivat Kiinan tilausten hitaampaa kehitystä. Liikevaihdon kasvua puolestaan vauhdittivat uusien laitteiden liiketoiminta ja huoltoliiketoiminta. Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi selvästi sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella että Pohjois-Amerikassa. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme hyvästä kehityksestämme ja hyvin tehdystä työstä.

Vuosineljänneksen aikana kerroimme perustavamme uuden teknologia- ja innovaatioyksikön, joka aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Uusi yksikkö tuo yhteen useita toimintoja, mukaan lukien tutkimuksen ja kehityksen, IT:n ja kumppanuuksien kehittämisen. Haluamme tällä muutoksella vauhdittaa innovaatiotyötämme ja hyödyntää uusia, jännittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaalisaatiokehitys etenee kiihtyvällä vauhdilla, ja siksi tavoitteenamme on uudella organisaatiolla vahvistaa edelleen erottautumistamme markkinalla ja parantaa sekä käyttäjä- ja asiakaskokemusta että toimintamme tuottavuutta.

Olemme hieman täsmentäneet liiketoimintanäkymiämme kolmannen neljänneksen hyvän kehityksen myötä."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2015

Vuoden   2015  kolmannella   neljänneksellä   uusien  laitteiden markkinavolyymit  heikkenivät  hieman  maailmanlaajuisesti  Kiinan markkinan hienoisen laskun vuoksi. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden kysyntä kasvoi hieman, ja Pohjois-Amerikan markkinan selvä kasvu jatkui. Suurprojektien segmentti hidastui vuosineljänneksellä.  Modernisointimarkkina kasvoi vahvasti Pohjois-Amerikassa,  ja se kehittyi myönteiseen suuntaan myös Euroopassa Keski- ja Pohjois-Euroopan  kasvun myötä.  Huoltomarkkinat  kasvoivat  maailmanlaajuisesti,  mutta kasvu oli hidasta niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina.

Toimintaympäristö tammi-syyskuussa 2015

Tammi-syyskuun 2015 aikana uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät hieman maailmanlaajuisesti,  mikä johtui markkinavolyymien hienoisesta laskusta suurella Kiinan markkinalla. EMEA-alueella  markkinavolyymit   kasvoivat  Keski-  ja  Pohjois- Euroopassa  ja vakaantuivat  Etelä-Euroopassa  matalalle  tasolle. Lähi-idässä markkinavolyymit  kasvoivat jonkin verran. Pohjois- Amerikassa  uusien  laitteiden  markkinan  hyvä  kehitys  jatkui. Euroopan  merkittävä  modernisointimarkkina   kehittyi  myönteisesti Keski- ja Pohjois-Euroopassa,  mutta pysyi heikompana Etelä-Euroopassa  matalalla  tasolla. Pohjois-Amerikassa  kysyntä modernisoinnissa  kasvoi, ja myös Aasian ja Tyynenmeren  alueen markkinoilla nähtiin modernisointimahdollisuuksia. Huoltomarkkinan  kasvu jatkui maailmanlaajuisesti,  ja markkinavolyymien kasvua vauhditti Aasian ja Tyynenmeren alue seurauksena uusien laitteiden markkinan myönteisestä kehityksestä alueella. Hinnoitteluympäristö  oli haastava kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut pitkään heikolla tasolla.

Markkinanäkymät 2015

Uusissa  laitteissa  Aasian  ja  Tyynenmeren  alueen  markkinan odotetaan  laskevan  hieman  vuonna  2015, johtuen hienoisesta laskusta Kiinan markkinalla.  EMEA-alueella  markkinan  odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan kasvavan hieman Keski-  ja Pohjois-Euroopassa  ja jatkavan  asteittaista  elpymistä Etelä-Euroopassa. Lähi-idässä markkinan ennakoidaan kasvavan jonkin verran. Pohjois-Amerikan  markkinan  kasvun odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan   odotetaan   olevan   melko   vakaa Euroopassa,  kun taas Pohjois-Amerikassa  ja Aasian ja Tyynenmeren  alueella  kasvun  odotetaan  jatkuvan.  Kokonaisuutena modernisointimarkkinan  odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan  odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2015

KONE täsmentää vuoden 2015 liiketoimintanäkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-8 % vertailu­kelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 200-1 250 miljoo­naa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-syyskuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

Aiemmat liiketoimintanäkymät

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 190-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-kesäkuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 22. lokakuuta 2015 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 646 254 3363  
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1911
Soittajat, Suomi: 09 2310 1621 

Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:
Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä.  Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä.  KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin.  Vuonna 2014  KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä yli 47 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q3 2015 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle