KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020

Pörssitiedotteet Julkaistu 22.10.2020

KONE Oyj, pörssitiedote, 22. lokakuuta 2020 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020

Tuloskasvua haastavassa toimintaympäristössä

Heinä-syyskuu 2020

  • Saadut tilaukset laskivat 3,8 % 1 931,7 (7-9/2019: 2 007,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,4 %.
  • Liikevaihto kasvoi 1,1 % 2 587,0 (2 557,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 4,9 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 333,1 (314,2) miljoonaa euroa eli 12,9 % (12,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 339,8 (321,9) miljoonaa euroa eli 13,1 % (12,6 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 600,2 (462,9) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2020

  • Saadut tilaukset laskivat 4,6 % 6 116,4 (1-9/2019: 6 411,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 3,2 %.
  • Liikevaihto kasvoi 0,3 % 7 317,3 (7 297,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 1,7 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 845,8 (836,1) miljoonaa euroa eli 11,6 % (11,5 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 869,9 (869,9) miljoonaa euroa eli 11,9 % (11,9 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 539,4 (1 163,9) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2020 (ennallaan)

Vuonna 2020 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -1 % ja 2 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2019. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,1 % ja 12,7 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2020 tasolla valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.  

AVAINLUVUT7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos1-12/
2019
Saadut tilauksetMe1 931,72 007,3-3,8 %6 116,46 411,5-4,6 %8 399,8
TilauskantaMe7 914,48 399,8-5,8 %8 051,5
LiikevaihtoMe2 587,02 557,61,1 %7 317,37 297,20,3 %9 981,8
LiikevoittoMe333,1314,26,0 %845,8836,11,2 %1 192,5
Liikevoittomarginaali%12,912,311,611,511,9
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me339,8321,95,5 %869,9869,90,0 %1 237,4
Oikaistu liikevoitto-
marginaali (Adjusted EBIT margin)*
%13,112,611,911,912,4
Voitto ennen verojaMe339,2320,95,7 %851,8851,50,0 %1 217,5
Tilikauden voittoMe262,9247,16,4 %660,1655,70,7 %938,6
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,500,485,3 %1,271,260,5 %1,80
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä
ja veroja)
Me600,2462,91 539,41 163,91 549,6
Korollinen nettovelkaMe-1 732,7-1 276,9-1 552,9
Omavaraisuusaste%42,244,146,5
Oman pääoman tuotto%28,829,130,1
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-1 200,3-871,5-856,0
Nettovelkaantumisaste%-59,4-43,3-48,6

* KONE esittää oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Suorituksemme oli jälleen vahva tässä haastavassa ja vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä. Kuluvana vuonna koko KONE-tiimin sitoutuminen ja ponnistelut ovat olleet erinomaisella tasolla. Olen erittäin ylpeä henkilöstöstämme. Olen myös erittäin kiitollinen asiakkaidemme osoittamasta luottamuksesta ja siitä, että olemme yhdessä hakeneet uusia mahdollisuuksia haastavassa toimintaympäristössä.

Kolmannen vuosineljänneksen tuloksemme oli kokonaisuudessaan vahva, mutta kehitys vaihteli alueittain ja liiketoiminnoittain. Kiina kehittyi erittäin vahvasti sekä liikevaihdon että tilausten osalta. Muualla maailmassa tilanne parani edellisestä vuosineljänneksestä, mutta COVID-19-pandemia vaikutti edelleen ja epävarmuus kasvoi jälleen vuosineljänneksen loppua kohti. Kolmannen vuosineljänneksen selkeitä kohokohtia olivat oikaistun liikevoittomarginaalin paraneminen ja poikkeuksellisen vahva rahavirta. 

Asiakasuskollisuus on kehittynyt positiivisesti antaen uskoa valitsemaamme strategiseen suuntaan. Tuoreimmassa asiakastyytyväisyyskyselyssä avainmittarimme, net promoter score, parani. Tavoitteemme on tulla yhä tärkeämmäksi kumppaniksi asiakkaillemme, ja olemme kehittäneet kyvykkyyksiämme ja tarjoamaamme tästä lähtökohdasta. Tänä vuonna olemme tuoneet markkinoille uudet tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvat DX-sarjan hissit sekä uusille laitteille että modernisoinneille lupaavin tuloksin. Lisäksi, älykkään 24/7 Connected Services -palvelumme myynti on edennyt hyvässä vireessä, ja lanseerasimme siihen liittyvän uuden 24/7 Planner -lisäpalvelun, joka on suunnattu kiinteistöpalveluyhtiöille.

Nostamme myös kunnianhimon tasoa vastuullisuudessa. Yksi KONEen strategisista tavoitteista on jo vuosia ollut kestävän kehityksen edelläkävijyys. Vuosien varrella olemme parantaneet huomattavasti hissiemme energiatehokkuutta ja vähentäneet omien toimintojemme hiilijalanjälkeä. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on yksi aikakautemme tärkeimmistä haasteista, ja meillä KONEella on tärkeä rooli siinä, että kaupungistuminen on vastuullisempaa. Olemme nyt asettaneet kunnianhimoiset ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja sitoutuneet hiilineutraaleihin toimintoihin 2030 mennessä. Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen on oikea tapa toimia, ja se tarjoaa myös kiinnostavia uusia kasvumahdollisuuksia. 

Odotamme hyvää tulosta vuonna 2020 vallitsevasta korkeasta epävarmuudesta huolimatta. Tämä vuosi on tuonut eteemme runsaasti haasteita, mutta liiketoimintanäkymämme vuodelle 2020 ovat tällä hetkellä paremmat kuin mitä odotimme vuosineljännes sitten. Uskon, että pystymme navigoimaan eri puolilla maailmaa pahentuvassa COVID-19-tilanteessa, ja saavuttamaan hyvän tuloksen tälle vuodelle. Vaikka markkinanäkymä on edelleen epävarma, suuntaamme kohti vuotta 2021 vahvassa asemassa."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2020

COVID-19-pandemia vaikutti edelleen globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä. Hallitukset ympäri maailmaa jatkoivat toimenpiteitä COVID 19:n leviämisen hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. Suurimmassa osassa maita huolto on katsottu kriittiseksi palveluksi, joka on ollut sallittua tietyin rajoituksin myös sulkujen aikana. Kolmannen vuosineljänneksen aikana COVID-19 vaikutti eniten muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) ja Pohjois-Amerikassa.

COVID-19-pandemian aiheuttamasta kasvaneesta epävarmuudesta johtuen uuslaitemarkkinan kysyntä laski useimmilla alueilla. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat selvästi Kiinan markkinan korkean aktiviteettitason myötä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina laski huomattavasti. EMEA-alueella uuslaitemarkkina laski selvästi. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa laski hieman ja Etelä-Euroopassa markkina laski huomattavasti. Lähi-idässä markkina laski selvästi. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina laski huomattavasti.

Globaali huoltomarkkina oli melko vakaa. Kasvaneella epävarmuudella oli huomattava vaikutus modernisointimarkkinaan, joka laski kaikilla alueilla Kiinaa lukuun ottamatta. 

Voimistuva kilpailu vaikutti hinnoitteluympäristöön negatiivisesti heinä-syyskuussa.

Toimintaympäristö tammi-syyskuussa 2020

COVID-19-pandemia vaikutti globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan tammi-syyskuussa 2020. Hallitukset ympäri maailmaa ryhtyivät merkittäviin toimenpiteisiin COVID 19:n leviämisen hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. Monissa paikoissa tämä johti esimerkiksi rakennustyömaiden sulkemiseen ja tuotannon rajoittamiseen. Suurimmassa osassa maita huolto on katsottu kriittiseksi palveluksi, joka on ollut sallittua tietyin rajoituksin myös sulkujen aikana. 

Uuslaitemarkkinan kysyntä laski useimmilla alueilla. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat hieman Kiinassa haastavan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen nähdyn korkean aktiviteettitason johdosta. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella  uuslaitemarkkina laski huomattavasti. EMEA-alueella uuslaitemarkkina laski selvästi. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa laski hieman, kun taas Etelä-Euroopassa markkina laski selvästi. Lähi-Idässä markkina laski hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina laski selvästi.

Globaali huoltomarkkina oli melko vakaa. Kasvaneella epävarmuudella oli suurempi vaikutus modernisointimarkkinaan, joka laski kaikilla alueilla Aasian ja Tyynenmeren ulkopuolella. 

Voimistuva kilpailu vaikutti hinnoitteluympäristöön negatiivisesti tammi-syyskuussa.

Markkinanäkymät 2020 (ennallaan)

Uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan Kiinassa ja laskevan muilla alueilla COVID-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden johdosta.

Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

Liiketoimintanäkymät 2020 (ennallaan)

Vuonna 2020 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -1 % ja 2 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,1 % ja 12,7 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2020 tasolla valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.  

KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2020. Lukuun ottamatta COVID-19 liittyviä tekijöitä, KONEen kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset.

Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen ja valikoitujen kustannussäästöjen kanssa.

Kannattavuutta odotetaan rasittavan COVID-19 liittyvät lisäkustannukset sekä pandemiasta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset tuottavuuteen. Korkeat alihankintakustannukset sekä digitaalisten palveluiden ja -ratkaisujen myyntiin ja toteutukseen liittyvät kehittämiskulut rasittavat COVID-19:ään liittyvien tekijöiden lisäksi liikevoittoa vuonna 2020. 

KONE arvioi Accelerate-ohjelman uudelleenjärjestelykulujen olevan noin 40 miljoonaa euroa ohjelman viimeisen vuoden aikana. Nämä kustannukset vähennetään oikaistusta liikevoitosta.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu torstaina 22. lokakuuta 2020 klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, ja he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 646-828-8143
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 4187973

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden 2019 lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q3 2020 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle