KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023

Pörssitiedotteet Julkaistu 25.10.2023

KONE Oyj, pörssitiedote, 25. lokakuuta 2023 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023

Vankkaa kehitystä kolmannella vuosineljänneksellä

Heinä-syyskuu 2023

  • Saadut tilaukset laskivat 7,7 % 1 989,9 (7-9/2022: 2 155,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,3 %.
  • Liikevaihto laski 8,3 % 2 749,9 (2 998,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 1,4 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 316,5 (303,9) miljoonaa euroa eli 11,5 % (10,1 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 315,9 (305,8) miljoonaa euroa eli 11,5 % (10,2 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 342,1 (336,1) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2023

  • Saadut tilaukset laskivat 9,2 % 6 528,5 (1-9/2022: 7 187,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 4,6 %.
  • Liikevaihto kasvoi 1,8 % 8 142,4 (7 995,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 6,5 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 837,9 (664,0) miljoonaa euroa eli 10,3 % (8,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 889,8 (711,6) miljoonaa euroa eli 10,9 % (8,9 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 104,1 (721,4) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

KONE odottaa vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan 3-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 11,0 % ja 12,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2023 tasolla, niillä arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

AVAINLUVUT7-9/20237-9/2022Muutos1-9/20231-9/2022Muutos1-12/2022
Saadut tilauksetMe1 989,92 155,5-7,7 %6 528,57 187,1-9,2 %9 131,3
TilauskantaMe8 839,59 890,5-10,6 %9 026,1
LiikevaihtoMe2 749,92 998,2-8,3 %8 142,47 995,21,8 %10 906,7
LiikevoittoMe316,5303,94,1 %837,9664,026,2 %1 031,2
Liikevoittomarginaali%11,510,110,38,39,5
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT) *Me315,9305,83,3 %889,8711,625,0 %1 076,6
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali) *%11,510,210,98,99,9
Voitto ennen verojaMe319,7313,42,0 %845,5664,327,3 %1 028,4
Tilikauden voittoMe247,8238,04,1 %655,3508,228,9 %784,5
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,470,463,7 %1,260,9730,2 %1,50
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me342,1336,11 104,1721,4754,7
Korollinen nettovelkaMe-794,4-1 552,8-1 309,0
Omavaraisuusaste%37,937,340,3
Oman pääoman tuotto%32,322,625,9
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-872,6-1 318,9-903,9
Nettovelkaantumisaste%-31,2-55,7-45,7

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi-syyskuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 51,9 miljoonaa euroa sisältäen 54,8 miljoonan euron edestä uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin liittyviä kuluja sekä pienen tuoton, joka kirjattiin Venäjän liiketoimintoihin liittyvien tase-erien uudelleenarvostuksesta. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat kustannukset Venäjän ja Ukrainan tase-erien arvonalentumisista ja näiden maiden vastuisiin liittyvistä varauksista sekä uudelleenjärjestelykulut.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Kehityksemme oli vankkaa kolmannella vuosineljännekselläOlin erityisen tyytyväinen erinomaisena jatkuneeseen suoritukseemme huolto- ja modernisointiliiketoiminnoissa sekä Kiinan tilausten vahvaan kehitykseen. Alueista Intia ja Lähi-itä olivat kohokohtia. Näiden molempien alueiden kasvupotentiaali on merkittävä, ja olemme onnistuneet tarttumaan mahdollisuuksiin niissä vahvan kilpailuasemamme ansiosta. Tämän myötä saadut tilaukset olivat vakaat, mikä on mielestäni hyvä saavutus huomioiden uudisrakentamisen ratkaisujen heikko markkinaympäristö. Liikevaihto oli hieman matalammalla tasolla kuin viime vuonna, johtaen suhteellisesti korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin. Tästä huolimatta kannattavuus parani suotuisamman liikevaihdon jakauman ja toimitusten paremman hinnoittelun tukemana.

Uusi toimintamallimme on nyt ollut voimassa muutaman kuukauden ajan, ja on ollut hienoa seurata sen synnyttämää positiivista energiaa organisaatiossaArvostan innokkuutta, jolla tiimimme maailmanlaajuisesti ovat ottaneet uuden toimintamallin mukaiset muutokset vastaan. Heidän omistautuminen asiakaslähtöisyyden ja kilpailukyvyn jatkuvaan parantamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä on ihailtavaa.

Vaikka taloudellinen ympäristö on monissa osissa maailmaa epävarma, meillä on edelleen hyvät kasvunäkymät, erityisesti huolto- ja modernisointiliiketoiminnoissammeKykymme parantaa ratkaisujemme asiakashyötyjä samalla, kun saavutamme selkeän harppauksen tuottavuudessa jatkamalla 24/7 Connected Services -palvelun piirissä olevien laitteiden osuuden kasvattamista huoltokannassamme on erityisen innostava. Tämä on selkeästi yksi houkuttelevimmista mahdollisuuksista KONEelle. Olen myös tyytyväinen, että jatkamme vastuullisuuden edelläkävijänä. Tästä esimerkkinä toimii kolmannen vuosineljänneksen merkittävä edistysaskel, kun tuotantolaitoksemme saavuttivat alan ensimmäisenä hiilineutraaliuden maailmanlaajuisesti. Olen vakuuttunut vastuullisuuden kasvavasta merkityksestä kilpailukyvylle vastuullisuuteen liittyvien näkökohtien vaikuttaessa yhä enemmän asiakkaidemme päätöksentekoon.

Ilmoitin hiljattain jättäväni toimitusjohtajan tehtävän vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikanaKuluvan vuoden vahva loppuun saattaminen ja KONEen kehittäminen eteenpäin ovat edelleen prioriteettilistani kärjessä. Jaan lisää ajatuksia ajastani KONEen toimitusjohtajana, kun tehtäväni siirto seuraajalleni on alkanut.

Taloudellinen kehityksemme tammi-syyskuun aikana antaa meille hyvät edellytykset saavuttaa ohjeistuksemme 3-6 prosentin liikevaihdon kasvusta ja 11,0-12,0 prosentin oikaistusta liikevoittomarginaalistaPidemmällä tähtäimellä uskon, että kilpailukykyinen tarjoomamme, vahvat asiakassuhteemme sekä uudistettu toimintamallimme luovat vahvan pohjan kannattavan kasvun jatkamiselle."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2023

Korkojen nousu sekä hidastuva talouskasvu kehittyneemmillä markkinoilla johtivat yhdessä Kiinan haastavan markkinatilanteen kanssa globaalin uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan huomattavaan laskuun kolmannen vuosineljänneksen aikana. Heikko kuluttajasentimentti painoi kysyntää Kiinassa, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti kasvoi selvästi kysynnän jatkuessa vahvana Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Myös EMEA-alueella aktiviteetti oli vaihtelevaa. Asuinrakentamisen heikkous johti kysynnän huomattavaan laskuun Euroopassa, kun taas Lähi-idän alueella aktiviteetti oli korkealla tasolla. Pohjois-Amerikassa markkina laski huomattavasti korkeaan vertailukauteen nähden.

Sekä huolto- että modernisointimarkkinat kehittyivät positiivisesti aktiviteetin kasvaessa kaikilla alueilla.

Kova kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön Kiinan uudisrakentamisen ratkaisujen markkinalla, kun taas muualla maailmassa hinnoittelu tasaantui. Huolto- ja modernisointimarkkinoilla hinnoitteluympäristö pysyi suotuisana.

Toimintaympäristö tammi-syyskuussa 2023

Globaalilla uudisrakentamisen ratkaisujen markkinallaoli selkeitä alueellisia eroja kysynnässä tammi-syyskuun aikana. Kehittyneemmillä markkinoilla sentimenttiin vaikuttivat korkojen nousu sekä hidastuva talouskasvu, kun taas monilla kehittyvillä markkinoilla kysyntä oli suotuisampaa. Kiinan markkinalla keskeneräisten rakennushankkeiden loppuun saattaminen oli keskiössä tammi-syyskuun aikana. Uudisrakentamiseen liittyvät keskeiset tunnusluvut paranivat aktiviteettia tukevien toimenpiteiden ansiosta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta heikkenivät toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kiinteistökehittäjien rahoituksen saatavuus pysyi rajoitettuna ja kuluttajasentimentti oli heikko. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti kasvoi selvästi Intian vahvan kehityksen ja Kaakkois-Aasian elpymisen vauhdittamana. EMEA-alueella aktiviteetti laski huomattavasti Euroopassa asuinrakentamisen heikentymisen johdosta. Lähi-idän ja Afrikan alueella aktiviteetti kasvoi huomattavasti. Pohjois-Amerikassa markkina laski huomattavasti korkeaan vertailukauteen nähden.

Sekä huolto- että modernisointimarkkinat kehittyivät positiivisesti aktiviteetin kasvaessa kaikilla alueilla.

Kiinassa kilpailu oli edelleen kovaa, kun taas Kiinan ulkopuolellahinnoitteluympäristö oli suotuisampi.

Markkinanäkymät 2023 (ennallaan)

Kiinassa uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan laskun odotetaan olevan noin 10-15 % vuoden 2023 aikana. Poliittiset toimenpiteet ovat keskeisiä markkinoiden elpymiselle. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan odotetaan kasvavan selvästi Intian ja Kaakkois-Aasian positiivisina jatkuneiden näkymien ansiosta. Taloudellinen epävarmuus ja nousevat markkinakorot vaikuttavat rakennusmarkkinoiden aktiviteettiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella aktiviteetin odotetaan laskevan selvästi. Pohjois-Amerikassa aktiviteetin odotetaan laskevan huomattavasti.

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä vastuullisuuden ja rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2023 (ennallaan)

KONE odottaa vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan 3-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 11,0 % ja 12,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2023 tasolla, niillä arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

KONEella on myönteiset näkymät huolto- ja modernisointiliiketoiminnoissa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tulosta tukevat saatujen tilausten parantunut marginaali sekä raaka-ainekustannusten lasku.

Tulosta rasittavia tekijöitä vuonna 2023 ovat Kiinan uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan ennakoitu lasku sekä sitkeä inflaatio. Lisäksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan heikomman uudisrakentamisen ratkaisujen markkinaympäristön odotetaan olevan haaste liiketoiminnalle.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu keskiviikkona 25. lokakuuta klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa https://cloud.webcast.fi/kone/kone_2023_1025_q3. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 786 697 3501
Iso-Britannia: +44 (0) 33 0551 0200
Suomi: 09 2319 5437
Osallistujatunnus: 251023

Lisätiedot:
Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:
KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja 

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2022 KONEen liikevaihto oli 10,9 miljardia euroa, ja vuoden 2022 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Osavuosikatsaus Q3 2023


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle