KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019

Pörssitiedotteet Julkaistu 18.07.2019

KONE Oyj, pörssitiedote, 18. heinäkuuta 2019 klo 12.30

KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019

Saadut tilaukset edelleen vahvat, hyvällä polulla loppuvuoden tavoitteiden saavuttamiseksi

Huhti-kesäkuu 2019

-       Saadut tilaukset kasvoivat 9,0 % 2 310 (4-6/2018: 2 119) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 8,1 %.

-       Liikevaihto kasvoi 9,0 % 2 541 (2 331) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 7,9 %.

-       Liikevoitto (EBIT) oli 306,5 (280,5) miljoonaa euroa eli 12,1 % (12,0 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 319,6 (300,4) miljoonaa euroa eli 12,6 % (12,9 %) liikevaihdosta.* IFRS 16:lla oli 2 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

-       Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 323,5 (366,2) miljoonaa euroa. IFRS 16:lla oli 29 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan.

Tammi-kesäkuu 2019

-       Saadut tilaukset kasvoivat 9,4 % 4 404 (1-6/2018: 4 027) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 8,0 %.

-       Liikevaihto kasvoi 9,2 % 4 740 (4 339) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 7,7 %.

-       Liikevoitto (EBIT) oli 521,8 (492,0) miljoonaa euroa eli 11,0 % (11,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 548,0 (518,7) miljoonaa euroa eli 11,6 % (12,0 %) liikevaihdosta.* IFRS 16:lla oli 4 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

-       Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 701,1 (545,2) miljoonaa euroa. IFRS 16:lla oli 58 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan.

KONE on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin ja IFRIC 23 tulkinnan 1.1.2019 alkaen ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Liiketoimintanäkymät (täsmennetty)

Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 4 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 170-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Aiemmin KONEen vuoden 2019 liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 1 160-1 260 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet huhtikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioitiin olevan noin 30 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Avainluvut

Avainluvut 4-6/20194-6/2018Muutos1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos1-12
/2018
Saadut tilaukset  Me  2 310,12 118,69,0 %4 404,14 027,29,4 %7 797,0
Tilauskanta  Me  8 407,17 915,36,2 %8 407,17 915,36,2 %7 950,7
Liikevaihto  Me  2 540,82 330,69,0 %4 739,64 338,69,2 %9 070,7
Liikevoitto (EBIT)  Me  306,5280,59,3 %521,8492,06,1 %1 042,4
Liikevoittomarginaali % 12,112,011,011,311,5
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)*  Me  319,6300,46,4 %548,0518,75,6 %1 112,1
Oikaistu liikevoittomarginaali* % 12,612,911,612,012,3
Voitto ennen veroja  Me  310,2290,56,8 %530,6514,13,2 %1 087,2
Tilikauden voitto  Me  238,8223,76,8 %408,6395,93,2 %845,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,460,435,8 %0,780,772,3 %1,63
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 323,5366,2701,1545,21 150,1
Korollinen nettovelka Me -973,3-1 254,8-973,3-1 254,8-1 704,0
Omavaraisuusaste % 42,245,542,245,549,9
Oman pääoman tuotto  %  28,628,028,628,027,7
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) Me -805,4-725,7-805,4-725,7-757,8
Nettovelkaantumisaste % -36,6-47,7-36,6-47,7-55,3

* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Toisella vuosineljänneksellä kehityksemme oli hyvää monella saralla. Olen erityisen tyytyväinen, että saadut tilauksemme jatkoivat erittäin hyvää kasvua, ja nyt myös tilausten marginaali parantui. Liikevaihdon kasvu tuli tasapainoisesti kaikista liiketoiminnoista ja kaikilta maantieteellisiltä alueilta. Myös oikaistu liikevoitto on palannut hyvälle kasvu-uralle, ja tekemämme toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi alkavat tuottaa tulosta. Oikaistu liikevoittomarginaali oli edelleen hieman vertailukautta alempi, mutta olemme menossa oikeaan suuntaan. Kaiken kaikkiaan tulos oli linjassa odotustemme ja koko vuoden tavoitteiden kanssa.

Hyvä tilausten kasvu yhdessä tilausten paranevan marginaalin kanssa kertoo kokonaisvaltaisesta kilpailukyvystämme. Näemme jatkuvaa kehitystä kilpailijoista erottautumisessa ratkaisujemme ja palveluidemme kautta. Vahvan tarjoamamme lisäksi johdonmukaisesti laadukas projektien toteutuskyky ja työntekijöidemme palveluasenne ovat tärkeimpiä kilpailuetujamme. Olemme jatkaneet näiden kyvykkyyksien vahvistamista ollaksemme halutuin kumppani asiakkaillemme. Tänä vuonna olemme keskittyneet muun muassa parantamaan entisestään kenttätoimintojemme laatua. Olemme panostaneet asennuksen resurssien- ja projektienhallintaan, prosesseihin ja työkaluihin varmistaaksemme, että voimme johdonmukaisesti täyttää lupauksemme asiakkaille entistä paremmalla laadulla ja tuottavuudella. Olemme myös jatkaneet koulutuskeskusverkostomme vahvistamista, jotta työntekijöillämme olisi tarvittavat kyvykkyydet kompleksien projektien toteutukseen. Haluan kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä heidän kovasta työstään ja vastuunkannostaan kilpailuetujemme jatkuvaksi vahvistamiseksi.

Meillä on nyt puolet vuodesta takanapäin ja sekä saatujen tilausten että liikevaihdon kasvu on ollut vahvaa. Näin ollen voimme tarkentaa koko vuoden liiketoimintanäkymiämme. Odotamme liikevaihdon kasvavan 4-7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oikaistun liikevoiton olevan 1 170-1 250 miljoonaa euroa vuonna 2019. Toimialamme on kohdannut useita haasteita viimeisten vuosien aikana. Olen tyytyväinen, että tekemämme toimenpiteet ja strateginen suuntamme ovat vahvistaneet meitä tässä toimintaympäristössä ja tuloksemme on jälleen kasvussa."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2019

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2018 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Kiinassa infrastruktuurisegmentti kehittyi positiivisesti kun taas asuinrakentamisen segmentti oli melko vakaa ja kaupallinen segmentti laski. Valtio jatkoi tasapainottelua taloudellisen aktiviteetin tukemisen ja asuntomarkkinan spekulaation hillitsemisen välillä. Kaiken kaikkiaan Kiinan uuslaitemarkkina kasvoi hieman yksiköissä mitattuna. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina oli vakaa joidenkin Kaakkois-Aasian maiden ja Intian kasvaessa ja Australian laskiessa. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli vakaa. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa kasvoi hieman korkealta tasolta. Etelä-Euroopassa markkina laski hieman eri maiden kehityksen vaihdellessa. Lähi-idässä markkina laski erityisesti Turkin johdosta. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina oli vakaa korkealla tasolla.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana huhti-kesäkuussa. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella hinnoitteluympäristössä oli eroja. Lähi-idän alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, kun taas Euroopassa oli nähtävissä joitakin merkkejä paremmasta hinnoitteluympäristöstä. Pohjois-Amerikassa kilpailu kiristyi jonkin verran.

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2019

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2018 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Kiinassa infrastruktuurisegmentti kehittyi positiivisesti kun taas asuinrakentamisen segmentti oli melko vakaa ja kaupallinen segmentti laski. Valtio jatkoi tasapainottelua taloudellisen aktiviteetin tukemisen ja asuntomarkkinan spekulaation hillitsemisen välillä. Kaiken kaikkiaan Kiinan uuslaitemarkkina kasvoi hieman yksiköissä mitattuna. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina oli vakaa joidenkin Kaakkois-Aasian maiden ja Intian kasvaessa ja Australian laskiessa. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli vakaa. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa kasvoi hieman korkealta tasolta. Etelä-Euroopassa markkina oli vakaa. Lähi-idässä markkinoiden lasku jatkui. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina oli vakaa korkealla tasolla.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana tammi-kesäkuussa. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella hinnoitteluympäristössä oli eroja. Lähi-idän alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, kun taas Euroopassa oli nähtävissä joitakin merkkejä paremmasta hinnoitteluympäristöstä. Pohjois-Amerikassa kilpailu kiristyi jonkin verran.

Markkinanäkymät 2019

Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman. Kiinan markkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinoiden odotetaan olevan melko vakaat.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2019 (täsmennetty)

Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 4 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 170-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Uuslaiteliiketoiminnassa KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2019 ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien säästöjen kanssa. Korkeat komponentti- ja työvoimakustannukset sekä kauppatariffit ovat oikaistua liikevoittoa eniten rasittavia tekijöitä vuonna 2019. Korkeiden raaka-ainekustannusten sekä kauppatariffien negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan alle 50 miljoonaa euroa.

Aiemmin KONEen vuoden 2019 liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 1 160-1 260 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet huhtikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioitiin olevan noin 30 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 18. heinäkuuta 2019 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-794-2551
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361    
Osallistujatunnus: 9926738

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2018 KONEen liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa ja vuoden 2018 lopulla henkilöstömäärä oli yli 57 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE H1 2019 Puolivuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle