KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020

Pörssitiedotteet Julkaistu 17.07.2020

KONE Oyj, pörssitiedote, 17. heinäkuuta 2020 klo 12.30

KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020

Tuloskasvua poikkeuksellisessa toimintaympäristössä

Huhti-kesäkuu 2020

  • Saadut tilaukset laskivat 10,2 % 2 075,4 (4-6/2019: 2 310,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 9,4 %.
  • Liikevaihto laski 0,3 % 2 532,1 (2 540,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 0,1 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 315,5 (306,5) miljoonaa euroa eli 12,5 % (12,1 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 324,6 (319,6) miljoonaa euroa eli 12,8 % (12,6 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 592,3 (323,5) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2020

  • Saadut tilaukset laskivat 5,0 % 4 184,7 (1-6/2019: 4 404,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 4,8 %.
  • Liikevaihto laski 0,2 % 4 730,3 (4 739,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 0,3 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 512,7 (521,8) miljoonaa euroa eli 10,8 % (11,0 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 530,2 (548,0) miljoonaa euroa eli 11,2 % (11,6 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 939,2 (701,1) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2020 (täsmennetty)

Vuonna 2020 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -4 % ja 0 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan hieman tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

Aiemmin KONEen liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan -10 % ja 0 % välillävertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevaihdon laskun tason kerrottiin riippuvan COVID-19 liittyvien hallitusten toimenpiteiden vakavuudesta ja kestosta sekä liiketoiminnan toipumisen vauhdista. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

AVAINLUVUT
4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos1-12/
2019
Saadut tilauksetMe2 075,42 310,1-10,2 %4 184,74 404,1-5,0 %8 399,8
TilauskantaMe


8 307,38 407,1-1,2 %8 051,5
LiikevaihtoMe2 532,12 540,8-0,3 %4 730,34 739,6-0,2 %9 981,8
LiikevoittoMe315,5306,52,9 %512,7521,8-1,8 %1 192,5
Liikevoittomarginaali%12,512,1
10,811,0
11,9
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me324,6319,61,6 %530,2548,0-3,3 %1 237,4
Oikaistu liikevoitto-
marginaali (Adjusted EBIT margin)*
%12,812,6
11,211,6
12,4
Voitto ennen verojaMe315,3310,21,7 %512,6530,6-3,4 %1 217,5
Tilikauden voittoMe244,4238,82,3 %397,2408,6-2,8 %938,6
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,470,462,3 %0,760,78-2,5 %1,80
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä
ja veroja)
Me592,3323,5
939,2701,1
1 549,6
Korollinen nettovelkaMe


-1 330,2-973,3
-1 552,9
Omavaraisuusaste%


40,842,2
46,5
Oman pääoman tuotto%


27,028,6
30,1
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me


-1 057,7-805,4
-856,0
Nettovelkaantumisaste%


-49,4-36,6
-48,6

* KONE esittää oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Toisella vuosineljänneksellä ylsimme vahvaan suoritukseen haastavassa markkinaympäristössä. Olen valtavan ylpeä siitä miten koko KONEen tiimi on työskennellyt meneillään olevan kriisin aikana. Olen myös erittäin kiitollinen asiakkaidemme luottamuksesta. Jo varhaisessa vaiheessa asetimme itsellemme tavoitteen selviytyä tilanteesta entistä vahvempana yhtiönä. Vaikka tulokset tulevat näkymään vasta tulevien vuosien aikana, minulle on selvää, että olemme jo edenneet oikeaan suuntaan. Uskon, että KONEen yrityskulttuuri yhdessä hajautetun johtamismallin kanssa ovat avaintekijöitä hyvään suoritukseen näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Oikaistun liikevoiton kasvu ja vahva rahavirta olivat toisen vuosineljänneksen tuloksen kohokohdat. Haastava toimintaympäristö heijastui saatujen tilausten kehitykseen, ja saadut tilaukset laskivat 9,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Tilaukset kehittyivät erittäin positiivisesti Kiinassa ja joissain Euroopan maissa, mutta laskivat huomattavasti muualla. Liikevaihtomme oli vakaa. Huoltoliiketoiminta on välttämättömäksi määriteltynä palveluna jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä. Hissien ja liukuportaiden asentaminen on jatkunut olosuhteisiin nähden hyvin, ja Kiinassa nähtiin erittäin vahva elpyminen toisella vuosineljänneksellä. Vuoden alussa meillä oli positiiviset näkymät kannattavuuskehitykselle. Jopa tämänhetkisessä tilanteessa kannattavuus parani vuosineljänneksellä hieman. Tämä oli tulosta hyvästä projektien toteutuksesta ja siitä että valikoiduilla kustannussäästöillä saatiin osittain katettua COVID-19-kriisin negatiiviset vaikutukset. Koko kriisin ajan linjamme on ollut vastuullisuus pidättäytymällä kustannusleikkauksista, jotka parantaisivat tulosta lyhyellä aikavälillä pitkän aikavälin kilpailukyvyn kustannuksella.

Olin erityisen ilahtunut henkilöstökyselymme tuloksista. Kysely toteutettiin kriisin keskellä ja tulokset olivat erittäin positiivisia. KONEen työntekijät halusivat tulla kuulluiksi ja 92 % henkilöstöstämme vastasi kyselyyn. Henkilöstömme sitoutuneisuus parani merkittävästi jo aiemmin hyvältä tasolta. Usko strategiaamme ja innovaatioidemme suuntaan oli poikkeuksellisen vahvaa.

Hyvä tulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla mahdollistaa liiketoimintanäkymiemme täsmentämisen. Arvioimme nyt liikevaihdon kasvun olevan -4 % ja 0 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oikaistun liikevoittomarginaalin laskevan hieman tai olevan parhaassa tapauksessa vakaa. COVID-19-pandemialle ei näy vielä loppua ja maailmassa on paljon epävarmuutta. Meillä on kuitenkin toimitettavana vahva tilauskanta ja vakaa huoltoliiketoiminta. Tällaisina aikoina on myös tärkeämpää kuin koskaan pystyä erottautumaan asiakkaiden silmissä. Uskon, että olemme vahvistaneet perustaa erottautumiselle meneillään olevalla strategiakaudella. Taitava ja motivoitunut tiimimme, kilpailukykymme ja vahva taseemme mahdollistavat haastavan toimintaympäristön kohtaamisen vahvassa asemassa."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2020

COVID-19-pandemia vaikutti edelleen globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Hallitukset ympäri maailmaa ryhtyivät merkittäviin toimenpiteisiin COVID 19:n leviämisen hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. Monissa paikoissa tämä johti esimerkiksi rakennustyömaiden sulkemiseen ja tuotannon rajoittamiseen. Suurimmassa osassa maita huolto katsottiin kriittiseksi palveluksi, joka on sallittua tietyin rajoituksin. Toisen vuosineljänneksen aikana COVID-19 vaikutti eniten Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä useissa Aasian ja Tyynenmeren alueen maissa, kun taas Kiina toipui voimakkaasti haastavasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

Uuslaitemarkkinan kysyntä laski useilla alueilla COVID-19 johtuen. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat selvästi Kiinan markkinan korkean aktiviteettitason myötä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina laski huomattavasti. EMEA-alueella uuslaitemarkkina laski selvästi. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa laski hieman ja Etelä-Euroopassa markkina laski huomattavasti. Lähi-Idässä markkina laski selvästi. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina laski huomattavasti.

Globaali huoltomarkkina oli melko vakaa, kun taas modernisointimarkkinaan kasvaneella epävarmuudella oli huomattava vaikutus.

Voimistuva kilpailu vaikutti hinnoitteluympäristöön negatiivisesti huhti-kesäkuussa.

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2020

COVID-19-pandemia vaikutti globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hallitukset ympäri maailmaa ryhtyivät merkittäviin toimenpiteisiin COVID 19:n leviämisen hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. Monissa paikoissa tämä johti esimerkiksi rakennustyömaiden sulkemiseen ja tuotannon rajoittamiseen. Suurimmassa osassa maita huolto katsottiin kriittiseksi palveluksi, joka on sallittua tietyin rajoituksin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana COVID-19 vaikutti eniten Kiinassa. Muissa maissa ympäri maailmaa vaikutukset olivat näkyvämpiä toisella vuosineljänneksellä Kiinan toipuessa voimakkaasti.

Uuslaitemarkkinan kysyntä laski kaikilla alueilla. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit laskivat hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman markkinan laskiessa huomattavasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja kasvaessa huomattavasti toisella vuosineljänneksellä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina laski huomattavasti. EMEA-alueella uuslaitemarkkina laski hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli vakaa, kun taas Etelä-Euroopassa markkina laski selvästi. Lähi-Idässä markkina laski hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina laski selvästi ensimmäisen vuosineljänneksen vakaan kehityksen kääntyessä huomattavaksi laskuksi toisella vuosineljänneksellä.

Globaali huoltomarkkina oli melko vakaa, kun taas modernisointimarkkinaan kasvaneella epävarmuudella oli vaikutusta etenkin toisella vuosineljänneksellä.

Voimistuva kilpailu vaikutti hinnoitteluympäristöön negatiivisesti tammi-kesäkuussa.

Markkinanäkymät 2020 (päivitetty)

Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan melko vakaa Kiinassa ja laskevan muilla alueilla COVID-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden johdosta.

Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

Liiketoimintanäkymät 2020 (täsmennetty)

Vuonna 2020 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -4 % ja 0 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan hieman tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2020. Lukuun ottamatta COVID-19 liittyviä tekijöitä, KONEen kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen ja muiden valikoitujen kustannussäästöjen kanssa.

Kannattavuutta odotetaan rasittavan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, KONEen työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset sekä kustannukset jotka liittyvät toimitusketjun vakaan toimituskyvyn varmistamiseen. Korkeat alihankintakustannukset sekä digitaalisten palveluiden ja -ratkaisujen myyntiin ja toteutukseen liittyvät kehittämiskulut rasittavat COVID-19:ään liittyvien tekijöiden lisäksi liikevoittoa vuonna 2020. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon.

KONE arvioi Accelerate-ohjelman uudelleenjärjestelykulujen olevan noin 40 miljoonaa euroa ohjelman viimeisen vuoden aikana. Nämä kustannukset vähennetään oikaistusta liikevoitosta.

Aiemmin KONEen liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan -10 % ja 0 % välillävertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevaihdon laskun tason kerrottiin riippuvan COVID-19 liittyvien hallitusten toimenpiteiden vakavuudesta ja kestosta sekä liiketoiminnan toipumisen vauhdista. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu perjantaina 17. heinäkuuta 2020 klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, ja he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA:+1 646-828-8143
Iso-Britannia:+44 (0)330 336 9105
Suomi:09 7479 0361
Osallistujatunnus:4227853

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj
Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden 2019 lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kone.com

KONE H1 2020 Puolivuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle