KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022

Pörssitiedotteet Julkaistu 20.07.2022

KONE Oyj, pörssitiedote, 20. heinäkuuta 2022 klo 12.30

KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022

Kiinan COVID-19-sulut vaikuttivat voimakkaasti toiseen vuosineljännekseen, suotuisaa kehitystä muilla alueilla

Huhti-kesäkuu 2022

  • Saadut tilaukset kasvoivat 8,2 % 2 609,0 (4-6/2021: 2 410,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,6 %.
  • Liikevaihto laski 9,1 % 2 555,1 (2 810,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 15,2 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 189,0 (367,1) miljoonaa euroa eli 7,4 % (13,1 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 209,3 (374,0) miljoonaa euroa eli 8,2 % (13,3 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 166,6 (513,2) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2022

  • Saadut tilaukset kasvoivat 12,1 % 5 031,7 (1-6/2021: 4 486,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 5,2 %.
  • Liikevaihto laski 2,7 % 4 997,0 (5 137,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 8,5 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 360,2 (616,9) miljoonaa euroa eli 7,2 % (12,0 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 405,8 (623,9) miljoonaa euroa eli 8,1 % (12,1 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 385,3 (938,6) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2022 (päivitetty)

KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä -1 % ja +3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 130-1 210 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 80 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Aiemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä 2 % ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 1 180-1 280 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioitiin olevan liikevoittoon noin 70 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Liiketoimintanäkymien toteutuminen edellytti Kiinan COVID-19-rajoitusten purkamista toisella vuosineljänneksellä sekä nopeaa elpymistä sen jälkeen.

AVAINLUVUT4-6/20224-6/2021Muutos1-6/20221-6/2021Muutos1-12/2021
Saadut tilauksetMe2 609,02 410,78,2 %5 031,74 486,612,1 %8 852,8
TilauskantaMe10 000,48 272,520,9 %8 564,0
LiikevaihtoMe2 555,12 810,8-9,1 %4 997,05 137,3-2,7 %10 514,1
LiikevoittoMe189,0367,1-48,5 %360,2616,9-41,6 %1 295,3
Liikevoittomarginaali%7,413,17,212,012,3
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me209,3374,0-44,0 %405,8623,9-35,0 %1 309,8
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali)*%8,213,38,112,112,5
Voitto ennen verojaMe180,1372,1-51,6 %350,9624,3-43,8 %1 320,8
Tilikauden voittoMe138,7288,3-51,9 %270,2483,8-44,2 %1 022,7
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,260,55-52,7 %0,510,92-44,8 %1,96
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me166,6513,2385,3938,61 828,7
Korollinen nettovelkaMe-1 263,4-1 501,4-2 164,1
Omavaraisuusaste%35,338,441,2
Oman pääoman tuotto%19,033,332,0
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-1 308,1-1 311,0-1 468,2
Nettovelkaantumisaste%-51,0-57,3-67,6

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi-kesäkuussa 2022 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät 45,6 miljoonan euron kustannukset syntyivät Venäjän ja Ukrainan tase-erien arvonalentumisista ja näiden maiden vastuisiin liittyvistä varauksista sekä uudelleenjärjestelyistä. Vertailukausilla oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Toisen vuosineljänneksen liiketoimintaympäristö oli vaihteleva.Palveluliiketoiminnassa oli jälleen erinomainen vuosineljännes, kun huoltoliiketoiminnan myynnin ja modernisointitilausten vahvaa kasvua vauhdittivat sekä hinnoittelu että volyymit. Uuslaiteliiketoiminnassa hinnoittelu kehittyi positiivisesti Kiinan ulkopuolella, ja markkina-aktiviteetti oli hyvällä tasolla. Sen sijaan Kiinassa COVID-19-sulut aiheuttivat merkittäviä häiriöitä markkinalla. Vaikka onnistuimme palauttamaan toimintomme Kiinassa normaalille tasolle kesäkuussa, huhtikuun tehdassulut sekä toukokuun matalat toimitusvolyymit johtivat KONEen uusien laitteiden liikevaihdon huomattavaan laskuun. Tämä yhdessä jatkuneiden kustannuspaineiden kanssa rasittivat tulosta. Ensimmäiset merkit maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöiden helpottumisesta ovat kuitenkin rohkaisevia. 

Johtuen Kiinan COVID-19-sulkujen vaikutuksesta liikevaihtoomme, päivitimme liiketoimintanäkymiämme vuodelle 2022. Arvioimme liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä -1 % ja +3 % ja oikaistun liikevoiton olevan 1 130-1 210 miljoonaa euroa. Kannattavuuspaineiden odotetaan helpottavan vuoden loppua kohden toimitusmäärien elpyessä. Parantaaksemme kannattavuutta edelleen olemme tehneet voimakkaita toimenpiteitä hintojen nostamiseksi kaikissa liiketoiminnoissa, tuottavuuden parantamisessa sekä sopimusmallien muuttamisessa. Näissä kaikissa toimenpiteissä on edistytty hyvin.

Menestyminen nopeasti muuttuvassa ympäristössä edellyttää lisäarvoa tuottavaa tarjoomaa, joka erottaa meidät kilpailijoista. KONE 24/7 Connected Services -palvelun vahvana jatkunut kasvu on positiivista, samoin kuin ensimmäiset palautteet aiemmin tänä vuonna uuslaiteliiketoiminnassa lanseeraamistamme ratkaisuista, jotka keskittyvät asiakkaidemme tuottavuuden parantamiseen rakennustyömailla. Yhtä tärkeää on motivoitunut ja sopeutuvainen tiimi. Olen erittäin iloinen siitä, että vuosittaisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset osoittivat korkeaa sitoutuneisuutta työntekijöidemme keskuudessa. KONE-tiimin tekemä loistava työ näkyy selvästi asiakkaiden suositteluindeksin jatkuvassa parantumisessa sekä positiivisessa palautteessa asiakassuhteista ja tuotteidemme ja palveluidemme laadusta.

Näemme edelleen kiinnostavia mahdollisuuksia monilla alueilla epävarmasta geopoliittisesta ympäristöstä ja talouskehityksen hidastumisesta huolimatta. Olen luottavainen, että palveluliiketoimintamme kasvu, joka on toimialamme johtavaa, sekä toimenpiteemme kannattavuuden ja joustavuuden parantamiseksi vahvistavat kilpailukykyämme muuttuvassa liiketoimintaympäristössä."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2022

Kysyntäympäristö pysyi hyvällä tasolla useimmilla alueilla toimitusketjujen jatkuneista häiriöistä ja työvoiman saatavuuden rajoituksista huolimatta.

Uuslaitemarkkinan kysyntäkasvoi kaikilla alueilla paitsi Kiinassa, jossa COVID-19-sulut ja jatkuneet likviditeettirajoitteet johtivat markkina-aktiviteetin huomattavaan laskuun. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueellauuslaitemarkkina kasvoi huomattavasti, lähinnä Intian voimakkaan elpymisen ansiosta. EMEA-alueellamarkkina-aktiviteetissa oli eroja. Ukrainan sota vaikutti kysyntään Keski- ja Pohjois-Euroopassa, kun taas aktiviteetti kasvoi hieman Etelä-Euroopassa ja selvästi Lähi-idässä. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi selvästi asuinrakentamisen segmentin hyvänä jatkuneen aktiviteetin sekä infrastruktuuri-investointien kasvun ansiosta.

Palvelumarkkina kehittyi positiivisesti sekähuollon että modernisoinnin kasvaessa laaja-alaisesti.

Vaikka voimakas kilpailu vaikutti edelleenhinnoitteluympäristöön negatiivisesti, markkinahintojen parantuminen jatkui Kiinan ulkopuolella vastauksena laaja-alaiseen kustannusten nousuun

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2022

Kysyntäympäristö oli suotuisa monilla alueilla, vaikka toimenpiteet COVID-19-tartuntojen leviämisen estämiseksi Kiinassa vaikuttivat markkina-aktiviteettiin. Markkinasentimenttiä heikensi myös globaalien toimitusketjujen häiriöt, joita vahvistivat sota Ukrainassa.

Toisella vuosineljänneksellä COVID-19-sulut aiheuttivat huomattavia häiriöitä Kiinanuuslaitemarkkinalla. Tämä yhdessä jatkuneiden likviditeettirajoitusten kanssa johti markkina-aktiviteetin huomattavaan laskuun. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueellauuslaitemarkkinan elpyminen oli vahvaa. EMEA-alueella sota Ukrainassa lisäsi epävarmuutta, johtaen vakaaseen markkina-aktiviteettiin Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä aktiviteetti kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi huomattavasti asuinrakentamisen segmentin ja infrastruktuurisegmentin vahvan aktiviteetin ansiosta.

Palvelumarkkina kehittyi positiivisesti sekähuollon että modernisoinnin kasvaessa laaja-alaisesti. Käyttöasteet palautuivat pandemiaa edeltävälle tasolle useimmissa asiakassegmenteissä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kun taas aktiviteettia modernisointimarkkinalla vauhdittivat elvytystoimenpiteet, infrastruktuuri-investoinnit ja toimistojen peruskorjaukset.

Vaikka voimakas kilpailu vaikutti edelleenhinnoitteluympäristöön negatiivisesti, markkinahinnat paranivat Kiinan ulkopuolella vastauksena laaja-alaiseen kustannusten nousuun.

Markkinanäkymät 2022 (päivitetty)

Kiinan uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan huomattavasti kiinteistömarkkinan kiristyneen likviditeettitilanteen ja COVID-19-rajoitusten vaikutusten johdosta. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi. Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti.

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta, elvytystoimenpiteet sekä rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

Huoltoaktiviteetin odotetaan palaavan pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle, ja kasvavan hieman kypsemmillä markkinoilla ja selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Globaalien toimitusketjujen haasteet voivat rajoittaa rakentamisaktiviteetin kasvua, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään. COVID-19 liittyvät sulut Kiinassa sekä sota Ukrainassa lisäävät globaalien toimitusketjujen häiriöitä sekä epävarmuutta kysyntäympäristössä.

Liiketoimintanäkymät 2022 (päivitetty)

KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä -1 % ja +3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 130-1 210 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 80 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tuotekustannuksiin, tuottavuuteen ja hinnoitteluun liittyvien toimien odotetaan tukevan tulosta vuoden loppua kohden.

Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2022 ovat kasvaneet materiaali-, komponentti- ja logistiikkakustannukset sekä lisääntyneet häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa. Lisäksi Kiinan kilpailuympäristö, likviditeettirajoitukset sekä COVID-19-rajoitukset vaikuttavat tulokseen negatiivisesti.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu keskiviikkona 20. heinäkuuta klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-701-0160
Iso-Britannia: +44 (0)330 165 4012
Suomi: 09 7479 0574
Osallistujatunnus: 5908380

Lisätiedot:

Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

 

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2021 KONEen liikevaihto oli 10,5 miljardia euroa, ja vuoden 2021 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Puolivuosikatsaus 2022


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle