KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023

Pörssitiedotteet Julkaistu 20.07.2023

KONE Oyj, pörssitiedote, 20. heinäkuuta 2023 klo 12.30

KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023

Liikevaihdon kasvu jatkui ja kannattavuus parani vaihtelevassa toimintaympäristössä

Huhti-kesäkuu 2023

  • Saadut tilaukset laskivat 12,8 % 2 275,5 (4-6/2022: 2 609,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 8,1 %.
  • Liikevaihto kasvoi 11,0 % 2 835,9 (2 555,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 16,1 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 283,2 (189,0) miljoonaa euroa eli 10,0 % (7,4 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 332,0 (209,3) miljoonaa euroa eli 11,7 % (8,2 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 306,1 (166,6) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2023

  • Saadut tilaukset laskivat 9,8 % 4 538,6 (1-6/2022: 5 031,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 6,6 %.
  • Liikevaihto kasvoi 7,9 % 5 392,5 (4 997,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 11,1 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 521,5 (360,2) miljoonaa euroa eli 9,7% (7,2 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 573,9 (405,8) miljoonaa euroa eli 10,6 % (8,1 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 762,0 (385,3) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2023 (täsmennetty)

KONE odottaa vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan 3-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 11,0 % ja 12,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2023 tasolla, niillä arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

Aiemmin KONE odotti vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 jokseenkin korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja palveluliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.
 

AVAINLUVUT4-6/20234-6/2022Muutos1-6/20231-6/2022Muutos1-12/2022
Saadut tilauksetMe2 275,52 609,0-12,8 %4 538,65 031,7-9,8 %9 131,3
TilauskantaMe9 041,910 000,4-9,6 %9 026,1
LiikevaihtoMe2 835,92 555,111,0 %5 392,54 997,07,9 %10 906,7
LiikevoittoMe283,2189,049,8 %521,5360,244,8 %1 031,2
Liikevoittomarginaali%10,07,49,77,29,5
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me332,0209,358,6 %573,9405,841,4 %1 076,6
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali)*%11,78,210,68,19,9
Voitto ennen verojaMe284,7180,158,0 %525,8350,949,9 %1 028,4
Tilikauden voittoMe221,8138,759,9 %407,5270,250,8 %784,5
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,430,2665,1 %0,790,5153,9 %1,50
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me306,1166,6762,0385,3754,7
Korollinen nettovelkaMe-640,9-1 263,4-1 309,0
Omavaraisuusaste%34,535,340,3
Oman pääoman tuotto%32,019,025,9
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-948,7-1 308,1-903,9
Nettovelkaantumisaste%-28,8-51,0-45,7

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi-kesäkuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 52,4 miljoonaa euroa sisältäen 54,7 miljoonan euron edestä uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin liittyviä kuluja sekä pienen tuoton, joka kirjattiin Venäjän liiketoimintoihin liittyvien tase-erien uudelleenarvostuksesta. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat kustannukset Venäjän ja Ukrainan tase-erien arvonalentumisista ja näiden maiden vastuisiin liittyvistä varauksista sekä uudelleenjärjestelykulut.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Olen erittäin tyytyväinen toisen vuosineljänneksen liikevaihdon vahvaan kasvuun, johon kaikki markkina-alueet ja liiketoiminnot myötävaikuttivat. Tämä, yhdessä paremmin hinnoiteltujen toimitusten kanssa, johti selkeään parannukseen kannattavuudessa. Sen sijaan saadut tilaukset laskivat vuosineljänneksellä. Modernisointi jatkoi hyvää kasvuaan, mutta Kiinan markkinatilanne vaikutti uusien laitteiden tilauksiin. Lupaavan alkuvuoden jälkeen kuluttajaluottamus heikkeni, johtaen Kiinan kiinteistömarkkinan laskuun toisella vuosineljänneksellä. Poliittiset toimenpiteet ovat edelleen keskeisiä markkinoiden elpymisen kannalta.

Painotamme yhä vahvasti kannattavuuden parantumista.  Toimintaympäristön trendit eri alueilla ja liiketoiminnoissa ovat vaihtelevat. Tässä ympäristössä prioriteettimme on kasvaa palveluliiketoiminnassa globaalisti sekä valikoiduilla uuslaitemarkkinoilla. Olen erittäin tyytyväinen palveluliiketoimintamme vahvana jatkuneeseen suoritukseen. Toisen vuosineljänneksen ilmiömäinen 24,8 prosentin liikevaihdon kasvu on osoitus modernisointiliiketoimintamme vahvuudesta. Olemme keskittyneet kohdennetumman kaupallisen lähestymistavan kehittämiseen ja erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamiseen kilpailutuksesta toimitukseen. Tämä on parantanut sekä myynti- ja toimituskyvykkyyksiä että kannattavuutta. Huoltoliiketoiminnassa oli jälleen loistava vuosineljännes liikevaihdon kasvaessa 9,8 prosenttia. Huoltokantamme on kasvanut jatkuvasti hyvällä tahdilla, ja se kattaa nyt yli 1,6 miljoonaa laitetta. Hinnoittelu on edelleen kiihdyttänyt liikevaihdon kasvua, ja asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan tarjoomaamme kehitykset digitalisaation ja vastuullisuuden saralla. Tämä näkyy sekä parantuneessa asiakkaiden pysyvyysasteessa että palveluliiketoiminnan positiivisessa kehityksessä asiakasuskollisuutta mittaavassa tutkimuksessa, joka toteutettiin hiljattain.

Uusi toimintamallimme astui voimaan 1. heinäkuuta, ja odotamme saavuttavamme tavoitellut 100 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Tekemämme muutokset tulevat edelleen vahvistamaan paikallistason toimintaa, mahdollistaen nopeamman päätöksenteon lähempänä asiakasrajapintaa. Olen ylpeä KONEen tiimin asiakaslähtöisyydestä ja liiketoimintamme vahvasta kehittämisestä organisaatiomuutosten toteuttamisen aikana. Sydämelliset kiitokseni kaikille työntekijöillemme heidän jatkuvasta hienosta työstään.

Nyt kuusi kuukautta takanamme, täsmennämme liiketoimintanäkymiä kuluvalle vuodelle.  Odotamme liikevaihdon kasvavan 3-6 prosenttia ja oikaistun liikevoittomarginaalin olevan 11,0 ja 12,0 prosentin välillä. Pidemmällä aikavälillä olen vakuuttunut siitä, että alan johtava palveluliiketoiminnan kasvu, paikallisen vastuun lisääminen ja asiakassuhteidemme vahvuus asemoivat meidät hyvin etenemään kohti strategisia ja taloudellisia tavoitteitamme."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2023

Korkojen nousu sekä hidastuva talouskasvu kehittyneemmillä markkinoilla johtivat yhdessä Kiinan haastavan markkinatilanteen kanssa globaalin uuslaitemarkkinan laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. Heikko kuluttajasentimentti painoi kysyntää Kiinassa, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella  aktiviteetti kasvoi hieman kysynnän jatkuessa vahvana Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. EMEA-alueella  aktiviteetti laski huomattavasti kaikkialla Euroopassa. Lähi-idän ja Afrikan alueella aktiviteetti laski selvästi. Pohjois-Amerikassa markkina laski huomattavasti korkeaan vertailukauteen nähden.

Palvelumarkkinan kehitys oli positiivista huolto- ja modernisointimarkkinan aktiviteetin kasvaessa laaja-alaisesti.

Hinnoitteluympäristö oli suotuisa Kiinan ulkopuolella. Kiinassa kilpailu oli edelleen kovaa.
 
Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2023

Globaalilla uuslaitemarkkinalla oli selkeitä alueellisia eroja kysynnässä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kehittyneemmillä markkinoilla markkinasentimenttiin vaikuttivat korkojen nousu sekä hidastuva talouskasvu, kun taas monilla kehittyvillä markkinoilla kysyntä oli paremmalla tasolla. Kiinan markkinalla  keskeneräisten rakennushankkeiden loppuun saattaminen oli keskiössä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uudisrakentamiseen liittyvät keskeiset tunnusluvut puolestaan heikkenivät toisen vuosineljänneksen aikana ensimmäisen vuosineljänneksen aktiviteettia tukevien toimenpiteiden ajaman parannuksen jälkeen. Kiinteistökehittäjien rahoituksen saatavuus pysyi rajoitettuna ja kuluttajasentimentti oli heikko. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti kasvoi selvästi Intian vahvan kehityksen ja Kaakkois-Aasian elpymisen vauhdittamana. EMEA-alueella  aktiviteetti laski huomattavasti Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja selvästi Etelä-Euroopassa pääasiassa asuinrakentamisen heikentymisen johdosta. Lähi-idän ja Afrikan markkina oli vakaa. Pohjois-Amerikassa  markkina laski huomattavasti korkeaan vertailukauteen nähden.

Palvelumarkkinan kehitys oli positiivista huolto- ja modernisointimarkkinan aktiviteetin kasvaessa laaja-alaisesti.

Hinnoitteluympäristö  oli suotuisa Kiinan ulkopuolella. Kiinassa kilpailu oli edelleen kovaa.

Markkinanäkymät 2023 (päivitetty)

Kiinassa uuslaitemarkkinan laskun odotetaan olevan noin 10-15 % vuoden 2023 aikana. Poliittiset toimenpiteet ovat keskeisiä markkinoiden elpymiselle. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi Intian ja Kaakkois-Aasian positiivisina jatkuneiden näkymien ansiosta. Taloudellinen epävarmuus ja nousevat markkinakorot vaikuttavat aktiviteettiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella aktiviteetin odotetaan laskevan selvästi. Pohjois-Amerikassa aktiviteetin odotetaan laskevan huomattavasti heikon ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen.

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä vastuullisuuden ja rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2023 (täsmennetty)

KONE odottaa vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan 3-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 11,0 % ja 12,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2023 tasolla, niillä arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tulosta tukevat vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantunut marginaali sekä raaka-aineisiin liittyvien kustannuspaineiden helpottaminen.

Tulosta rasittavia tekijöitä vuonna 2023 ovat Kiinan uuslaitemarkkinan ennakoitu lasku sekä palkkojen korotuspaineet. Lisäksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan heikomman uuslaitemarkkinaympäristön odotetaan olevan haaste liiketoiminnalle.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu torstaina 20. heinäkuuta klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa https://cloud.webcast.fi/kone/kone_2023_0720_q2. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 786 697 3501
Iso-Britannia: +44 (0) 33 0551 0200
Suomi: 09 2319 5437
Osallistujatunnus: 200723

Lisätiedot:

Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2022 KONEen liikevaihto oli 10,9 miljardia euroa, ja vuoden 2022 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Puolivuosikatsaus 2023


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle