KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2011

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.01.2012

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. tammikuuta 2012 klo 12.30

Loka-joulukuu 2011: Hyvää kehitystä haastavassa ympäristössä

 • Loka-joulukuussa 2011 saadut tilaukset olivat 1 099 (10-12/2010: 1 006) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 9,2 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 9,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
 • Liikevaihto kasvoi 6,7 % 1 589 (1 489) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 6,9 %.
 • Liikevoitto oli 233,0 (227,3) miljoonaa euroa eli 14,7 % (15,3 %) liikevaihdosta.
 • Rahavirta liiketoiminnasta oli 212,5 (195,1) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2011: Ennätysvuosi saaduissa tilauksissa ja hyvää kokonaiskehitystä epävarmassa ympäristössä

 • Tammi-joulukuussa 2011 saadut tilaukset olivat 4 465 (1-12/2010: 3 809) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 17,2 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 17,8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Vuoden 2011 lopussa tilauskanta oli 4 348 (31.12.2010: 3 598) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 4,8 % 5 225 (4 987) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 5,4 %.
 • Liikevoitto oli 725,1 (696,4) miljoonaa euroa eli 13,9 % (14,0 %) liikevaihdosta.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,52 euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos ilman kertaluonteista voittoa liittyen aiemman 40 prosentin GiantKONE-omistuksen uudelleenarvostamiseen oli 2,30 euroa.
 • Rahavirta oli 819,8 (857,2) miljoonaa euroa.
 • KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 8-13 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2011. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 730-790 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2012 alun tilanteesta.
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2011 jaettavaksi 1,40 euroa osinkoa B-sarjan osakkeelta.

Avainluvut

10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos %1-12/
2011
1-12/
2010
Muutos %
Saadut tilauksetMe1 098,81 006,39,24 465,13 809,017,2
TilauskantaMe4 348,23 597,820,94 348,23 597,820,9
LiikevaihtoMe1 588,81 488,86,75 225,24 986,64,8
LiikevoittoMe233,0227,32,5725,1696,44,1
Liikevoitto%14,715,313,914,0
Rahavirta
liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä
ja veroja)
Me212,5195,1819,8857,2
Tilikauden voittoMe246,5173,8644,4535,9
Tilikauden laaja tulosMe267,7190,1669,5577,6
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e0,960,682,522,10
Korollinen nettovelkaMe-829,1-749,8-829,1-749,8
Omavaraisuusaste%54,049,354,049,3
Nettovelkaantumisaste%-40,8-46,8-40,8-46,8

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Vuonna 2011 toimintaympäristömme pysyi haastavana Aasian ja Tyynenmeren alueen ulkopuolella. Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa rakentaminen oli alhaisella tasolla koko vuoden. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkinat elpyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvun tasaantuessa vuoden loppua kohden.

Tavoitteenamme on ollut vuoden 2008 keväästä lähtien ottaa vallitseva vaikea markkinatilanne mahdollisuutena. Tämä lähestymistapa yhdistettynä aktiivisiin myyntiponnisteluihimme, tuotteidemme hyvään kilpailukykyyn sekä vahvaan asemaamme tärkeimmillä kasvumarkkinoilla mahdollistivat kuluneena vuonna voimakkaan kasvun tilausvirrassa. Saadut tilauksemme kasvoivat 9 prosenttia viimeisellä neljänneksellä ja 17 prosenttia koko vuonna 2011.

Vuoden aikana nopea kasvumme tärkeillä kasvumarkkinoilla Aasiassa jatkui, ja Aasian ja Tyynenmeren osuus liikevaihdostamme nousi 27 prosenttiin. Yksi vuoden kohokohdista oli omistusosuutemme kasvattaminen GiantKONEesta 80 prosenttiin. Tämä kauppa nosti huomattavasti KONEen markkinaosuutta niin Kiinassa kuin globaalistikin.

Liikevoittomme kehitystä rasittivat nousseet raaka-ainekustannukset, työvoimakustannukset Aasiassa sekä hintapaineet erityisesti heikoimmilla maantieteellisillä markkina-alueilla. Tästä huolimatta liikevoittomme oli ennätyksellisen korkea, 725 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 820 miljoonaa euroa. Haluan jälleen kiittää työntekijöitämme heidän hyvästä työpanoksestaan.

Markkinanäkymät vuodelle 2012 ovat melko vakaat. Talouden epävarmuus Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on laskenut, mutta on edelleen huomattavaa. Katsomme silti vuoteen 2012 luottavaisina kiitos vahvan tilauskantamme ja taloudellisen asemamme, jatkuvan kehityshakuisuutemme sekä vahvan markkina-asemamme Aasian ja Tyynenmeren alueen tärkeillä kasvumarkkinoilla."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2011 (Q4 2011)

Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä KONEen toimintaympäristö pysyi jakautuneena vahvasti kasvavaan Aasian ja Tyynenmeren alueeseen sekä uusien laitteiden markkinoiltaan monissa maissa edelleen heikolla tasolla olevaan Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden markkina oli Keski- ja Pohjois-Euroopassa vakaa suhteellisen hyvällä tasolla, kun taas Etelä-Euroopan markkina pysyi heikkona. Amerikan alueella uusien laitteiden markkinan asteittainen elpyminen jatkui. Aasian ja Tyynenmeren alueella nopea kasvu jatkui kaikilla markkinoilla, vaikkakin hitaammin kuin vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Suurprojektien segmentti pysyi aktiivisena, erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Lähi-idässä. Modernisointimarkkinat kasvoivat hieman, mutta vaihtelivat alueellisesti. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui kaikilla alueilla. Pitkittynyt heikkous uusien laitteiden markkinoilla erityisesti Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on johtanut tiiviiseen hintakilpailuun kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2011

Vuonna 2011 KONEen toimintaympäristö pysyi vaihtelevana läpi koko vuoden. Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinat kasvoivat vahvasti, kun taas uusien laitteiden markkinat pysyivät heikolla tasolla monissa maissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden markkina kasvoi monissa maissa Keski- ja Pohjois-Euroopassa, kun taas Etelä-Euroopan markkinat pysyivät vakaina heikolla tasolla. Amerikan alueella uusien laitteiden markkina elpyi asteittain, mutta oli vuoden lopulla edelleen matalalla tasolla. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinat kasvoivat nopeasti. Aktiviteetti suurprojekteissa oli korkealla tasolla erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Lähi-idässä. Modernisointimarkkinat kasvoivat hieman, mutta alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui kaikilla alueilla. Pitkittynyt heikkous uusien laitteiden markkinoilla erityisesti Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on johtanut hintakilpailun tiivistymiseen kaikilla liiketoiminta-alueilla vuoden aikana.

EMEA-alueella uusien laitteiden markkina kasvoi Keski- ja Pohjois-Euroopassa vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta kasvu tasaantui vuoden toisella puoliskolla. Uusien laitteiden markkina Saksassa kasvoi koko vuoden ajan asuinrakentamisen vauhdittamana. Pohjoismaiden markkinat Tanskaa lukuunottamatta kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvun tasaantuessa vuoden loppua kohden. Uusien laitteiden markkina Isossa-Britanniassa oli kaksijakoinen suur-Lontoon alueen kehittyessä myönteisesti koko vuoden, ja markkinan ollessa selvästi heikompi suur-Lontoon ulkopuolella. Markkinat Alankomaissa ja Tanskassa olivat heikot. Belgiassa uusien laitteiden markkina kasvoi vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ja osoitti pientä heikkenemistä viimeisellä neljänneksellä. Aktiviteetti Ranskassa kasvoi asuinrakentamisen vauhdittamana. Uusien laitteiden markkinat Italiassa ja Espanjassa olivat heikot koko vuoden ajan ja laskivat lisää vuoden loppua kohden. Monissa Etelä-Euroopan maissa toimistorakennussegmenttiä rasittivat matalat käyttöasteet, kun taas infrastruktuuri-, hotelli-, sairaala- ja koulurakennussegmentit tarjosivat valikoituja mahdollisuuksia. Lähi-idässä uusien laitteiden markkina kasvoi vahvasti Saudi-Arabiassa. Venäjällä markkina-aktiviteetti kasvoi koko vuoden ajan. Modernisointimarkkinat kehittyivät myönteisesti Keski- ja Pohjois-Euroopassa mutta heikkenivät Etelä-Euroopassa. Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkui EMEA-alueella, mutta hintakilpailu tiivistyi edelleen.

Amerikan alueella uusien laitteiden markkina elpyi asteittain matalalta tasolta. Yhdysvalloissa uusien laitteiden markkinan asteittainen elpyminen jatkui läpi vuoden, mutta markkina pysyi matalalla tasolla. Markkinatilanne Yhdysvalloissa vaihteli huomattavasti alueittain. Kehitys oli myönteisintä itä- ja länsirannikolla sekä Teksasissa. Infrastruktuurisegmentin aktiviteetti oli matalalla tasolla Yhdysvalloissa. Kanadassa uusien laitteiden markkinan aktiviteetti oli hyvällä tasolla, ja Meksikon uusien laitteiden markkina elpyi läpi vuoden. Modernisointimarkkinat kasvoivat hieman. Huoltomarkkinat kehittyivät Amerikan alueella myönteisesti. Hintakilpailu pysyi tiukkana.

Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinat kasvoivat nopeasti vuonna 2011, vaikkakin kasvuvauhti hidastui vuoden loppua kohden. Kiinassa uusien laitteiden markkina kasvoi vahvasti erityisesti kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kasvutahti heikkeni vuoden loppua kohden seurauksena Kiinan hallituksen toimista, joilla on pyritty kiinteistömarkkinan kasvun ja yleisen inflaation hillitsemiseen, mutta aktiviteetti pysyi korkealla tasolla. Nopeimmin Kiinassa kasvoi edullinen asuinrakentaminen. Myös kaikki muut segmentit infrastruktuurisegmenttiä lukuunottamatta kasvoivat nopeasti, erityisesti sisämaan keskikokoisissa kaupungeissa. Myös kaupallinen rakentaminen ja toimisto-, hotelli- ja sairaalarakentaminen kehittyivät hyvin, kun taas julkisen liikenteen segmenttiin vaikutti negatiivisesti vuoden toisella puoliskolla nopeiden rautatieyhteyksien investointien uudelleenarviointi. Intiassa uusien laitteiden markkina kasvoi vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta hitaammin vuoden toisella puoliskolla rahoitusrajoitteista johtuen. Australiassa uusien laitteiden markkina kehittyi myönteisesti kolmella ensimmäisellä neljänneksellä mutta heikkeni vuoden viimeisellä neljänneksellä päätöksenteon hidastuttua yleisen taloustilanteen odotusten heikkenemisestä johtuen. Modernisointimarkkina kasvoi Australiassa koko vuoden ajan. Kaakkois-Aasian markkinat olivat vahvat koko vuoden, erityisesti Malesiassa, Singaporessa ja Indonesiassa. Kasvua vauhdittivat ennen kaikkea asuin-, monikäyttö- ja toimistorakennussegmentit. Aasian ja Tyynenmeren alueen huoltomarkkinat kehittyivät suotuisasti. Hinnoitteluympäristö pysyi haastavana kaikilla markkinoilla.

Markkinanäkymät 2012

Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan, mutta selvästi hitaammin kuin vuonna 2011. Uusissa laitteissa Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina tai heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan laskevan jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinan odotetaan elpyvän asteittain matalalta tasolta. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 tai kasvavan hieman. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Liiketoimintanäkymät 2012

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 8-13 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2011.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 730-790 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2012 alun tilanteesta.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2011 on 2 036 713 931,63 euroa, josta tilikauden voitto on 492 628 306,08 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävistä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,395 euroa kutakin ulkona olevaa 38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 1,40 euroa kutakin ulkona olevaa 217 469 588 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 357 612 999,82 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 1 679 100 931,81 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15. maaliskuuta 2012. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2011.

Julkistamismenettely

KONE Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2011. KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 26. tammikuuta 2012 klo 14.15.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuutta voi seurata myös webcast-muodossa osoitteessa www.kone.com.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssin numerot:

+358 923 101 527 (soittajat, Suomi)
+1 866 458 40 87 (soittajat, USA)
+44 203 043 2436 (soittajat, muut)
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2011 KONEen liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 35 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lisätietoja:
Henrik Ehrnrooth, talousjohtaja, puh. 0204 75 4260
Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth           
talousjohtaja

Anne Korkiakoski          
markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE 11Q4 Tilinpäätöstiedote


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle