KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2014

Pörssitiedotteet Julkaistu 29.01.2015

KONE Oyj, pörssitiedote, 29. tammikuuta 2015 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2014

Loka-joulukuu 2014: Hyvää kehitystä saaduissa tilauksissa ja vahva rahavirta

  • Loka-joulukuussa 2014 saadut tilaukset olivat 1 704 (10-12/2013: 1 473) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 15,6 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 10,7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto kasvoi 6,5 % 2 166 (2 033) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 3,9 %.
  • Liikevoitto oli 315,3 (292,8) miljoonaa euroa eli 14,6 % (14,4 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 367,8 (240,8) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2014: Kannattava kasvu jatkui

  • Tammi-joulukuussa 2014 saadut tilaukset olivat 6 813 (1-12/2013: 6 151) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 10,8 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 11,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Joulukuun 2014 lopussa tilauskanta oli 6 952 (31.12.2013: 5 587) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 5,8 % 7 334 (6 933) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 6,7 %.
  • Liikevoitto oli 1 036 (953,4) miljoonaa euroa eli 14,1 % (13,8 %) liikevaihdosta. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,47 (1,37) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 345 (1 213) miljoonaa euroa.
  • Vuonna 2015 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 130-1 230 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2015 keskimääräisellä tasolla.
  • Hallitus ehdottaa vuodelta 2014 jaettavaksi 1,20 euroa osinkoa B-sarjan osakkeelta.

Avainluvut

  10-12/
2014
10-12/
2013
Muutos %1-12/
2014
1-12/
2013
Muutos
%
Saadut tilauksetMe1 703,81 473,2 15,66 812,66 151,0 10,8
TilauskantaMe6 952,55 587,5 24,46 952,55 587,5 24,4
LiikevaihtoMe2 165,82 033,0 6,57 334,56 932,65,8
Liikevoitto (EBIT)Me 315,3292,8 7,71 035,7 953,48,6
Liikevoitto (EBIT)%14,614,4  14,1 13,8 
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me367,8240,8 1 345,41 213,1  
Tilikauden voittoMe 210,7185,8 773,9 713,1  
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,400,36  1,47 1,37  
Korollinen nettovelkaMe -911,8-622,0 -911,8 -622,0  
Omavaraisuusaste% 43,643,7  43,643,7 
Nettovelkaantumisaste% -44,2-36,1 -44,2 -36,1  
          


Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketoimintamme kehittyi hyvin. Saadut tilaukset kasvoivat jälleen vahvasti 1 704 miljoonaan euroon. Valuuttojen muuntokurssit vaikuttivat myönteisesti kasvuumme vuosineljänneksellä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein saadut tilaukset kasvoivat 10,7 %. Liikevaihdon kasvu oli hitaampaa kuin aiemmilla vuosineljänneksillä; liikevaihto kasvoi 3,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein 2 166 miljoonaan euroon. Hyvä liikevaihdon kasvu jatkui Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta kokonaisuudessaan liikevaihdon kasvua rasitti EMEA-alueen ja Pohjois-Amerikan alueen heikompi kehitys. Liikevoitto kehittyi myönteisesti hitaammasta liikevaihdon kasvusta huolimatta, ja oli 315 miljoonaa euroa tai 14,6 % liikevaihdosta. Vuosineljänneksen erityinen kohokohta oli erittäin vahva rahavirta, joka oli 368 miljoonaa euroa.

Koko vuoden kehityksemme oli kaiken kaikkiaan vahvaa. Vuonna 2014 saadut tilauksemme kasvoivat lähes 12 % vertailukelpoisin valuutoin ja kokonaistilauksemme olivat 6 813 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 6,7 % vertailukelpoisin valuutoin ja saavutti 7 334 miljoonan euron tason. Sekä uusien laitteiden liiketoiminnan että palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoivat. Kasvumme jatkui kannattavana ja liikevoittomme kasvoi liikevaihtoa nopeammin. Liikevoitto oli 1 036 miljoonaa euroa tai 14,1 % liikevaihdosta. Rahavirta parani aiemmalta korkealta tasolta ja oli 1 345 miljoonaa euroa.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä siitä, että olemme jälleen vahvalla yhteistyöllä saavuttaneet hyviä tuloksia.

Saavutimme merkittävän virstanpylvään vuonna 2014, sillä huoltokantamme ylitti maailmanlaajuisesti miljoonan laitteen rajan. Olemme kehittäneet myyntiosaamistamme ja -prosessejamme huolto- ja modernisointiliiketoiminnassamme, ja tämän työn positiivinen vaikutus alkaa jo näkyä nykyisessä markkinatilanteessa, jossa tiukka hintakilpailu jatkuu. Uusien laitteiden liiketoiminnassa jatkoimme hyvää kehitystä ja teimme ennätyksen sekä tilaus- että toimitusmäärissä. Tämän saavutuksen takana olivat jatkuvat investoinnit kilpailukykymme parantamiseen. Vahvistimme vuoden aikana tuotetarjontaamme sekä volyymi- että suurprojektiliiketoiminnassamme.

Jatkamme kilpailukykymme parantamista edelleen kehitysohjelmiemme osoittaman suunnan mukaisesti. Kehitämme jatkuvasti ratkaisujamme pysyäksemme alamme teknologisen kehityksen kärjessä. Jatkamme myös aktiivista työtä palveluliiketoimintamme kasvun vauhdittamiseksi. Asiakastyytyväisyyden sekä työntekijöiden sitoutumisen jatkuva parantaminen on edelleen keskeistä kaikissa kehitystoimenpiteissämme.

Vuonna 2015 odotamme markkinaympäristön olevan vaihteleva. Uusien laitteiden markkinoilla odotamme Aasian ja Tyynenmeren alueen ja Pohjois-Amerikan tarjoavan merkittävimmät kasvumahdollisuudet. Kuten jo aiemmin ennakoimme, odotamme Kiinan markkinan kasvun hidastuvan edellisvuodesta; odotamme markkinan Kiinassa pysyvän vuoden 2014 hyvällä tasolla tai kasvavan hieman. Huoltoliiketoiminnassa odotamme markkinan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa. Maailmanlaajuisen modernisointimarkkinan odotamme olevan vakaa tai kasvavan hieman.

Tavoitteenamme on edelleen kasvaa markkinoita nopeammin kannattavalla tavalla. Aloittaessamme nyt vuoden 2015 meillä on vahva tilauskanta, vahva asema monilla tärkeillä kasvumarkkinoilla, sekä erittäin osaava ja sitoutunut henkilöstö."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa (Q4 2014)

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä maailmanlaajuisen uusien laitteiden markkinan myönteinen kehitys jatkui. Markkinoiden kasvu jatkui Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa, kun taas Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella markkinaympäristön kehitys oli vaihtelevaa. Suurprojektien segmentti kasvoi edellisvuoteen verrattuna erityisesti Aasian markkinan aktiviteetin vauhdittamana. Modernisointimarkkina kasvoi Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta oli melko heikko Euroopassa. Huoltomarkkinat kasvoivat maailmanlaajuisesti, mutta kasvu oli hidasta niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2014

Vuonna 2014 maailmanlaajuisen uusien laitteiden markkinan hyvä kasvu jatkui. Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä markkina kehittyi positiivisesti, kun taas Euroopassa kehitys oli melko vakaata. Modernisointimarkkina oli kokonaisuudessaan hieman laskusuuntainen. Se kehittyi positiivisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta Euroopan suuri modernisointimarkkina laski. Suurprojektien segmentti kasvoi maailmanlaajuisesti Aasian ja Tyynenmeren alueen, Lähi-idän ja Pohjois-Amerikan vahvan aktiviteetin vauhdittamana. Huoltomarkkinan kasvu oli nopeinta Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden asennusten kasvun myötä. Kehittyneillä markkinoilla kasvu oli hitaampaa, ja monilla markkinoilla nähtiin tiukkaa hintakilpailua.

Markkinanäkymät 2015

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman vuonna 2015. Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vuoden 2014 hyvällä tasolla tai kasvavan hieman. EMEA-alueella markkinan odotetaan olevan melko vakaa. Kysynnän odotetaan olevan vakaa tai kasvavan hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja olevan edelleen heikolla tasolla Etelä-Euroopassa. Lähi-idässä markkinan ennakoidaan olevan vakaa edellisvuoden tasolla. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun odotetaan jatkuvan. Kokonaisuutena modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2015

Vuonna 2015 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 130-1 230 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

Hallituksen voitonjakoehdotus


Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2014 on 1 238 147 924,86 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 404 065 028,22 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,1975 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa 437 517 818 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 616 281 314,22 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 621 866 610,64 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 4.3.2015. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2014.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 29. tammikuuta 2015 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 334 323 6203  
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)207 1620 177
Soittajat, Suomi: 09 2313 9202
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:
Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä yli 47 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com
 

KONE Tilinpaatostiedote 2014


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle