KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2016

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.01.2017

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. tammikuuta 2017 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2016

Loka-joulukuu 2016: Hyvä tuloskehitys jatkui

-Loka-joulukuussa 2016 saadut tilaukset olivat 1 839 (10-12/2015: 1 947) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 5,5 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 2,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
-Liikevaihto kasvoi 1,2 % 2 593 (2 562) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3,6 %.
-Liikevoitto (EBIT) oli 392,2 (378,5) miljoonaa euroa eli 15,1 % (14,8 %) liikevaihdosta.
-Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 409,8 (403,5) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2016: Kaikki liiketoiminnot vaikuttivat positiivisesti liikevoiton kasvuun

-Tammi-joulukuussa 2016 saadut tilaukset olivat 7 621 (1-12/2015: 7 959) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 4,2 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 1,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Joulukuun 2016 lopussa tilauskanta oli 8 592 (31.12.2015: 8 210) miljoonaa euroa.
-Liikevaihto kasvoi 1,6 % 8 784 (8 647) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3,9 %.
-Liikevoitto (EBIT) oli 1 293 (1 241) miljoonaa euroa eli 14,7 % (14,4 %) liikevaihdosta.
-Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 509 (1 474) miljoonaa euroa.
-Vuonna 2017 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -1 % ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016. Liikevoiton arvioidaan olevan 1 180-1 300 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2017 keskimääräisellä tasolla.
-Hallitus ehdottaa vuodelta 2016 jaettavaksi 1,55 euroa osinkoa B-sarjan osakkeelta.

Avainluvut 10-12/
2016
10-12/
2015
 1-12/
2016
1-12/
2015
  
Saadut tilauksetMe1 839,21 947,2-5,5 %7 621,07 958,9-4,2 % 
TilauskantaMe8 591,98 209,54,7 %8 591,98 209,54,7 % 
LiikevaihtoMe2 593,22 561,81,2 %8 784,38 647,31,6 % 
Liikevoitto (EBIT)Me392,2378,53,6 %1 293,31 241,54,2 % 
Liikevoitto (EBIT)%15,114,8   14,7 14,4   
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me409,8403,5 1 509,51 473,7  
Tilikauden voittoMe298,1372,7 1 022,61 053,1  
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,580,71 2,002,01  
Korollinen nettovelkaMe-1 687,6-1 512,6 -1 687,6-1 512,6  
Omavaraisuusaste%46,845,4 46,845,4  
Nettovelkaantumisaste%-60,4-58,7 -60,4-58,7  
                 

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth Tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

"Olen tyytyväinen loppuvuoden hyvään suoritukseemme. Kehityksemme jatkui vahvana vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen aikana, ja olin erityisen tyytyväinen liikevoiton hyvään kasvuun sekä palveluliiketoiminnan kasvun kiihtymiseen. Saadut tilaukset pysyivät hyvällä 1 839 miljoonan euron tasolla, joskin ne laskivat 5,5 % historiallisin ja 2,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Kiinan tilausten voimakasta laskua kompensoi suurelta osin hyvä kehitys kaikilla muilla maantieteellisillä alueilla. Liikevaihto oli ennätyksellisellä 2 593 miljoonan euron tasolla ja se kasvoi 1,2 % historiallisin ja 3,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoitto saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä kaikkien liiketoimintojen tukemana ja oli 392 miljoonaa euroa. Suhteellinen liikevoitto parani 15,1 prosenttiin liikevaihdosta. Lisäksi rahavirtamme pysyi vahvana ollen 410 miljoonaa euroa.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana markkinatrendit pysyivät vaihtelevina. Kiinan uusien laitteiden markkina oli edelleen haastava. Rahamääräisesti laskettuna markkina laski selvästi johtuen tiukasta hintakilpailusta sekä asiakkaiden preferenssien muutoksesta edelleen kohti alhaisemman hintaluokan tuotteita. Yksiköissä mitattuna markkina laski hieman. EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden markkinat kehittyivät positiivisemmin. Palvelumarkkinoiden kasvu jatkui kaikilla alueilla.

Vuonna 2014 käynnistetyt kehitysohjelmamme saatettiin menestyksekkäästi päätökseen vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Olen tyytyväinen, että kehityimme hyvin kohti strategisia tavoitteitamme tämän kolmen vuoden aikana. Yksi kohokohdista oli asiakastyytyväisyytemme selvä paraneminen. Asiakkaiden sekä partnerien luottamuksen ansiosta myös kannattava ja markkinoita nopeampi kasvumme jatkui kaikissa liiketoiminnoissa. Lisäksi olen iloinen, että työntekijöidemme työhön sitoutuminen kehittyi edelleen positiivisesti kolmivuotisjaksolla. Haluaisin kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan ja toimistaan, joiden ansiosta KONE on entistä kilpailukykyisempi yritys. Kehitysohjelmien päättymisen myötä aloitamme uuden strategisen vaiheen vuosille 2017-2020, "Menestymme asiakkaan kanssa". Tavoitteenamme on erottautua kilpailijoista entistä paremmin asettamalla asiakkaat ja käyttäjät kaiken kehitystyön keskiöön.

Vuonna 2017 markkinaympäristön odotetaan pysyvän vaihtelevana. Kiinan uusien laitteiden markkina on laskenut jo kaksi vuotta, ja vuonna 2017 odotamme markkinan laskevan 0-5 % yksiköissä mitattuna ja kilpailun pysyvän tiukkana. Odotamme kuitenkin uuslaitemarkkinan kasvavan hieman kaikilla muilla maantieteellisillä alueilla ja palvelumarkkinoiden kehittyvän edelleen positiivisesti. Odotamme liikevaihdon kasvun olevan -1 % ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein vuonna 2017. Liikevoiton odotetaan olevan 1 180-1 300 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät tammikuun 2017 keskimääräisellä tasolla. Monilla suurilla markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta olen vakuuttunut, että pystymme parantamaan kokonaiskilpailukykyämme sekä kehitystämme tulevana vuonna."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2016

Vuoden 2016 neljännellä vuosineljänneksellä uusien laitteiden globaalit markkinavolyymit olivat melko vakaat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kiinan uusien laitteiden markkina laski hieman yksiköissä mitattuna ja selvästi rahamääräisesti mitattuna. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden markkina oli melko vakaa, kun taas Pohjois-Amerikassa markkinan hienoinen kasvu jatkui. Modernisointikysynnän kasvu jatkui kaikilla alueilla. Myös huoltomarkkinan kasvu jatkui maailmanlaajuisesti kasvun ollessa vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella ja maltillisempaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2016

Vuonna 2016 uusien laitteiden markkina heikkeni hieman maailmanlaajuisesti johtuen laskusta Kiinan suurella uusien laitteiden markkinalla. Muista markkinoista EMEA-alueella nähtiin hienoista kasvua ja myös Pohjois-Amerikassa kysyntä kasvoi hieman korkealta tasolta. Modernisointimarkkina kasvoi maailmanlaajuisesti kautta alueiden. Myös huoltomarkkinan kasvu jatkui maailmanlaajuisesti. Kasvu oli nopeinta Aasian ja Tyynenmeren alueella ja hitaampaa kehittyneemmillä markkinoilla.

Markkinanäkymät 2017

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 0-5 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Markkinan Pohjois-Amerikan sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotetaan kasvavan hieman.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kasvavan hieman myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2017

KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -1 % ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 180-1 300 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

Liikevaihtonäkymä perustuu KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin.

Liikevoittonäkymä perustuu tämänhetkiseen liikevaihtoennusteeseen yhdistettynä kannattavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Vuonna 2017 kannattavuuteen odotetaan vaikuttavan esimerkiksi parantunut laatu ja tuottavuus, hinnoittelu ja liiketoimintajakauma, saatujen tilausten katteiden hienoinen lasku vuonna 2016 sekä kustannuspaineet korkeammista raaka-ainekustannuksista sekä tutkimus- ja kehitys- sekä IT-kustannuksista.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2016 oli 1 896 466 275,82 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 870 373 574,84 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,5475 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,55 euroa kutakin ulkona olevaa 437 076 029 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 795 400 826,77 euroa.
Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 1 101 065 449,05 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 9.3.2017. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2016.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 26. tammikuuta 2017 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Soittajat, USA: +1 719 325 2202  
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0) 330 336 9105
Soittajat, Suomi: 09 7479 0361  
Osallistujatunnus: KONE

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  
                  
KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2016 KONEen liikevaihto oli 8,8 miljardia euroa ja vuoden 2016 lopulla henkilöstömäärä oli yli 52 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Tilinpäätöstiedote 2016


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle