KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017

Pörssitiedotteet Julkaistu 25.01.2018

KONE Oyj, pörssitiedote, 25. tammikuuta 2018 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017

Tammi-joulukuu 2017: Tilaukset kääntyivät kasvuun, liikevoittomarginaali laski

Loka-joulukuu 2017

  • Loka-joulukuussa 2017 saadut tilaukset kasvoivat 0,4 % 1 846 (10-12/2016: 1 839) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 5,3 %.
  • Liikevaihto kasvoi 2,5 % 2 657 (2 593) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 6,8 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 365,7 (392,2) miljoonaa euroa eli 13,8 % (15,1 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 375,6 miljoonaa euroa eli 14,1 % liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 335,0 (409,8) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2017

  • Tammi-joulukuussa 2017 saadut tilaukset laskivat 0,9 % 7 554 (1-12/2016: 7 621) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 1,7 %. Tilauskanta oli joulukuun 2017 lopussa 8 240 (31.12.2016: 8 592) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 1,8 % 8 942 (8 784) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 4,2 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 1 217 (1 293) miljoonaa euroa eli 13,6 % (14,7 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 1 230 miljoonaa euroa eli 13,8 % liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 263 (1 509) miljoonaa euroa.
  • Hallitus ehdottaa, että osinkoa vuodelle 2017 jaetaan 1,65 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohden.

Liiketoimintanäkymät 2018

KONEen vuoden 2018 liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2017 tasolla vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan edelleen vuonna 2018, kuten vuonna 2017. Marginaalipaineen odotetaan kuitenkin helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja tuottavuudenparannustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Avainluvut   10-12/
2017
10-12/
2016
Muutos 1-12/
2017
1-12/
2016
Muutos 
Saadut tilauksetMe1 845,81 839,20,4 %7 554,07 621,0-0,9 % 
TilauskantaMe8 240,28 591,9-4,1 %8 240,28 591,9-4,1 % 
LiikevaihtoMe2 656,92 593,22,5 %8 942,48 784,31,8 % 
Liikevoitto (EBIT)Me365,7392,2-6,8 %1 217,11 293,3-5,9 % 
Liikevoittomarginaali (EBIT-marginaali)%13,815,1   13,6 14,7   
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)*Me375,6392,2-4,2 %1 230,31 293,3-4,9 % 
Oikaistu liikevoittomarginaali%14,115,1   13,8 14,7   
Voitto ennen verojaMe374,8389,3-3,7 %1 275,21 330,3-4,1 % 
Tilikauden voittoMe281,8298,1-5,5 %975,11 022,6-4,6 % 
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,550,58-6,1 %1,892,00-5,6 % 
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me335,0409,8 1 263,31 509,5  
Korollinen nettovelkaMe-1 690,2-1 687,6 -1 690,2-1 687,6  
Omavaraisuusaste%49,046,8 49,046,8  
Oman pääoman tuotto%34,238,1 34,238,1  
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-875,6-1 054,8 -875,6-1 054,8  
Nettovelkaantumisaste%-58,1-60,4 -58,1-60,4  
         
         
         
                 

* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liiketoivon tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset
eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Vuoden 2017 lopulla kehityimme positiivisesti monella osa-alueella. Uudet tilaukset kasvoivat kaikilla markkina-alueilla neljännellä vuosineljänneksellä, ja olin erityisen tyytyväinen siihen, että saatujen tilausten kate vakaantui usean vuosineljänneksen marginaalipaineen jälkeen. Aasian ja Tyynenmeren alueella tilauksemme kasvoivat, ja Kiinan hinnoittelutoimenpiteet vaikuttivat positiivisesti tilausten kasvuun. Hyödynsimme myös hyvin kasvumahdollisuuksia EMEA-alueen ja Pohjois-Amerikan markkinoilla, missä tilaustemme kasvu jatkui hyvällä tasolla. Viimeinen vuosineljännes oli vahva myös liikevaihdon näkökulmasta. Palveluiden liikevaihdon kasvu oli hyvällä tasolla, 6,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein, ja vuoden lopun vahvat uuslaitetoimitukset vauhdittivat uusien laitteiden liikevaihdon kasvun 7,1 prosenttiin. Korkeammat raaka-aineiden hinnat, Kiinan uuslaitetilauksissa aiemmin nähty hintapaine sekä vertailukautta korkeammat tutkimus- ja kehitys- sekä IT-kustannukset painoivat kuitenkin edelleen liikevoittoamme neljännellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2017 liikevoitto laski ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 13,8 % kun se vuonna 2016 oli 14,7 %. Teemme määrätietoisesti töitä tulosta rasittavien tekijöiden kompensoimiseksi ja näemme jo positiivisia tuloksia tehdyistä toimenpiteistä.

Menestymme asiakkaan kanssa -strategiamme toteutus alkoi hyvin vuonna 2017, ja vuoden aikana lanseerattujen uusien palveluiden tuonti markkinoille etenee vauhdilla. Vuonna 2018 aiomme kehittää uraauurtavia palveluitamme edelleen ja nopeutamme niiden tuontia uusille markkinoille globaalisti. Olemme tuoneet markkinoille myös useita uusia ratkaisuja älykkäisiin rakennuksiin uuslaitepuolella, ja jatkamme tarjoamamme kehittämistä edelleen. Uusista palveluista ja ratkaisuista saamamme asiakaspalaute on ollut rohkaisevaa ja osoittaa, että pystymme selvästi luomaan arvoa asiakkaille uudella tavalla. Olen luottavainen, että olemme oikealla polulla vahvistamaan kilpailukykyämme entisestään ja erottautumaan yhä paremmin. Haluaisin kiittää koko henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta ja strategian eteenpäin viemisestä.

Uskomme markkinan tarjoavan kasvumahdollisuuksia KONEelle myös vuonna 2018. Arvioimme Kiinan uuslaitemarkkinan laskevan hieman tai olevan vakaa tilatuissa yksiköissä mitattuna ja kilpailun pysyvän kireänä. Uuslaitemarkkinoiden Kiinan ulkopuolella ja palvelumarkkinoiden arvioimme kasvavan edelleen. Palveluiden hyvän kehityksen ja vahvan uuslaiteliiketoiminnan tilauskannan odotetaan tukevan hyvää liikevaihdon kasvua vuonna 2018. Aiemmissa tilauksissa nähty marginaalipaine yhdistettynä nousseisiin raaka-aineiden hintoihin rasittaa kannattavuuttamme vuonna 2018. Marginaalipaineen odotetaan kuitenkin helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja tuottavuudenparannustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Katson eteenpäin luottavaisella ja innostuneella mielellä. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö tarjoaa meille mahdollisuuksia luoda arvoa asiakkaille uudella tavalla, ja uskon meidän olevan vahvassa asemassa hyödyntämään näitä mahdollisuuksia kehittyäksemme edelleen kohti tavoitteitamme."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2017

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2016 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit olivat melko vakaat Kiinan markkinan ollessa vakaa niin yksiköissä kuin rahamääräisestikin mitattuna. Kiinan asuinrakentamisen segmentti oli melko vakaa asuntomarkkinaa kaikenkokoisissa kaupungeissa rauhoittavista viranomaistoimenpiteistä huolimatta. Kaupallinen segmentti laski hieman ja infrastruktuurisegmentin kasvu jatkui valtion investointien johdosta. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinoilla näkyi positiivisia merkkejä laskujakson jälkeen. Intian markkina elpyi neljännellä vuosineljänneksellä useiden voimaantulleiden reformien vaikutettua markkinaan aiemmilla vuosineljänneksillä. EMEA-alueella uusien laitteiden markkina oli melko vakaa ja korkealla tasolla Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvuaan matalalta tasolta. Lähi-idässä markkina kasvoi hieman alueella vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden markkina kasvoi edelleen hieman, erityisesti Yhdysvaltojen kasvusta johtuen.

Globaalit palvelumarkkinat kehittyivät edelleen positiivisesti. Sekä modernisointi- että huoltomarkkina kasvoivat kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Kiinassa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana neljännen vuosineljänneksen aikana. Kiinassa kilpailu pysyi tiukkana uusissa laitteissa, mutta hinnoittelu vakaantui. EMEA-alueella huollon hintakilpailu pysyi tiukkana, erityisesti Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa hinnoitteluympäristö pysyi tiukkana huollossa mutta suotuisana modernisoinnissa ja uusissa laitteissa.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2017

Vuonna 2017 globaali uusien laitteiden markkina oli melko vakaa yksiköissä mitattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkina oli melko vakaa. Kiinan suuri markkina oli vakaa yksiköissä ja laski hieman rahamääräisesti mitattuna. Kiinan asuinrakentamisen segmentti oli melko vakaa asuntomarkkinaa kaikenkokoisissa kaupungeissa rauhoittavista viranomaistoimenpiteistä huolimatta. Kaupallinen segmentti laski hieman ja infrastruktuurisegmentin kasvu jatkui valtion investointien johdosta. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinat laskivat hieman. Intian markkinaan vaikutti useiden reformien toteuttaminen. Markkina tasaantui kuitenkin neljännellä vuosineljänneksellä. Uusien laitteiden markkina EMEA-alueella kasvoi hieman Keski- ja Pohjois-Euroopan ollessa vakaa ja Etelä-Euroopan sekä Lähi-idän kasvaessa hieman. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden markkina kasvoi edelleen hieman, erityisesti Yhdysvaltojen kasvusta johtuen.

Globaalit palvelumarkkinat kehittyivät edelleen positiivisesti. Sekä modernisointi- että huoltomarkkina kasvoivat kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Kiinassa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana vuoden 2017 aikana. Kiinassa kilpailu pysyi tiukkana uusissa laitteissa mutta hinnoittelu alkoi vakaantua vuoden aikana. Korkeammat raaka-ainekustannukset painoivat toimialan kannattavuutta. EMEA-alueella huollon hintakilpailu pysyi tiukkana, erityisesti Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa hinnoitteluympäristö pysyi tiukkana huollossa mutta suotuisana modernisoinnissa ja uusissa laitteissa.

Markkinanäkymät 2018 

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan hieman tai pysyvän vakaana tilatuissa yksiköissä ja tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Myös Pohjois-Amerikan markkinan sekä markkinan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotetaan kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2018

KONEen vuoden 2018 liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2017 tasolla vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan edelleen vuonna 2018, kuten vuonna 2017. Marginaalipaineen odotetaan kuitenkin helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja tuottavuudenparannustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle liikevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat raaka-aineiden hinnat. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018. Uuslaiteliiketoiminnan Kiinan ulkopuolella ja palveluliiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018 olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät joulukuun 2017 lopun tasolla.

1.1.2018 voimaan astuvien uusien IFRS 15 -laskentaperiaatteiden käyttöönoton seurauksena KONEen liikevaihdon tuloutus muuttuu vuonna 2018. IFRS 15:n mukaiset vertailutiedot julkaistaan maaliskuussa 2018. Tulevasta muutoksesta johtuen, KONE antaa tarkemmat liiketoimintanäkymät 25.4.2018 raportoitavan Q1 2018 -osavuosikatsauksen yhteydessä. Laskentaperiaatteiden muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vuositason liikevaihtoon tai liikevoittoon.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2017 oli 2 195 493 551,80 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 1 054 610 239.57 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,6475 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,65 euroa kutakin ulkona olevaa 438 568 899 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 849 192 536,37 euroa.

Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 1 346 301 015,43 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 7.3.2018. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2017.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 25. tammikuuta 2018 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Soittajat, USA: +1 323-794-2551
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Soittajat, Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: KONE

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2017 KONEen liikevaihto oli 8,9 miljardia euroa ja vuoden 2017 lopulla henkilöstömäärä oli yli 55 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Tilinpäätöstiedote 2017


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle