KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

Pörssitiedotteet Julkaistu 24.01.2019

KONE Oyj, pörssitiedote, 24. tammikuuta 2019 klo 12.30


KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

Tammi-joulukuu 2018: Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat kaikilla alueilla, oikaistu liikevoitto kääntyi kasvuun Q4:llä

Loka-joulukuu 2018

  • Saadut tilaukset kasvoivat 5,0 % 1 938 (10-12/2017: 1 846) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 5,9 %.
  • Liikevaihto kasvoi 5,9 % 2 443 (2 306) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 6,5 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 292,5 (292,8) miljoonaa euroa eli 12,0 % (12,7 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 319,6 (302,6) miljoonaa euroa eli 13,1 % (13,1 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 331,6 (335,0) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2018

  • Saadut tilaukset kasvoivat 3,2 % 7 797 (1-12/2017: 7 554) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 6,6 %.
  • Liikevaihto kasvoi 3,1 % 9 071 (8 797) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 6,3 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 1 042 (1 192) miljoonaa euroa eli 11,5 % (13,6 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 1 112 (1 206) miljoonaa euroa eli 12,3 % (13,7 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 150 (1 263) miljoonaa euroa.
  • Hallitus ehdottaa, että osinkoa vuodelle 2018 jaetaan 1,65 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohti.

KONE on ottanut käyttöön uudet IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardit 1.1.2018 alkaen. Tässä tilinpäätöstiedotteessa kaikki tilikauden 2017 luvut on oikaistu takautuvasti uusien standardien mukaisesti.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2019

Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 2 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 120-1 240 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan vajaan 10 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

AVAINLUVUT 10-12/201810-12/2017Muutos1-12/20181-12/2017Muutos
Saadut tilauksetMe1 937,91 845,85,0 %7 797,07 554,03,2 %
TilauskantaMe7 950,77 357,88,1 %7 950,77 357,88,1 %
LiikevaihtoMe2 443,42 306,35,9 %9 070,78 796,73,1 %
Liikevoitto (EBIT)Me292,5292,8-0,1 %1 042,41 192,3-12,6 %
Liikevoitto-
marginaali
%12,012,7 11,513,6 
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me319,6302,65,9 %1 112,11 205,5-7,8 %
Oikaistu liikevoitto-
marginaali (Adjusted EBIT margin)*
%13,113,1 12,313,7 
Voitto ennen verojaMe301,2301,8-0,2 %1 087,21 250,4-13,1 %
Tilikauden voittoMe232,2231,70,2 %845,2960,2-12,0 %
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,450,45-0,7 %1,631,86-12,3 %
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä
ja veroja)
Me331,6335,0 1 150,11 263,3 
Korollinen nettovelkaMe-1 704,0-1 690,2 -1 704,0-1 690,2 
Omavaraisuusaste%49,950,0 49,950,0 
Oman pääoman tuotto%27,732,1 27,732,1 
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoitus-erät ja verot)Me-757,8-772,6 -757,8-772,6 
Nettovelkaan-tumisaste%-55,3-55,8 -55,3-55,8 

* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä näimme positiivista kehitystä monella osa-alueella. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että oikaistu liikevoittomme kääntyi kasvu-uralle usean haastavan vuosineljänneksen jälkeen. Tuloskasvu oli seurausta hyvästä liikevaihdon kasvusta sekä uuslaite- että palveluliiketoiminnassa ja kannattavuuden parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Saadut tilaukset jatkoivat kasvua kaikilla alueilla vakaalla katteella kuten aiemmilla vuosineljänneksillä.

Menestymme asiakkaan kanssa -strategiamme vie meitä kohti strategisia tavoitteitamme. Olemme nyt strategiakauden puolivälissä ja näemme hyvää kehitystä useimmissa strategisissa tavoitteissamme. Asiakasuskollisuutemme on parantunut edelleen ja henkilöstön sitoutuneisuus on pysynyt korkealla tasolla. Oikaistun liikevoittomarginaalin kehitys on kuitenkin ollut epätyydyttävää viimeisen kahden vuoden aikana. Pidän rohkaisevana sitä, että näemme jo konkreettisia vaikutuksia parantuneesta kilpailijoista erottautumisesta, mikä on avaintekijä kannattavuuden parantamisessa. Luomme myös kysyntää uudenlaisille palveluille ja ratkaisuille tavalla, jota emme ole nähneet aiemmin toimialallamme. Olen erittäin kiitollinen henkilöstöllemme heidän omistautuneisuudestaan ja kovasta työstään tässä muuttuvassa ympäristössä.

Olemme saavuttaneet jo paljon, mutta samalla tiedostamme olevamme vasta pitkän taipaleen alkumetreillä. On nähtävissä, että asiakkaamme arvostavat lähestymistapaamme tarjota kokonaisvaltaisia People Flow -ratkaisuja, jotka vastaavat rakennusten käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin. Tulemme jatkamaan panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen sekä tärkeänä osa-alueena ihmisiimme tukeaksemme heitä tarvittavien uusien osaamisalueiden ja työskentelytapojen omaksumisessa, jotka mahdollistavat menestyksen läpikäymässämme muutoksessa. Accelerate-ohjelma on puolestaan tärkeässä roolissa strategian toteutuksen nopeuttamisessa. Ohjelman myötä tulemme parantamaan ja nopeuttamaan kykyämme tuoda markkinoille uusia palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat aidosti asiakkaitamme menestymään. Harmonisoimalla työskentelytapojamme haluamme olla myös tehokkaampia ja parantaa näin kannattavuuttamme. Odotamme näkevämme jatkuvaa kehitystä ja konkreettisia hyötyjä näistä toimenpiteistä vuonna 2019.

Vuodelle 2019 näemme sekä positiivisia että negatiivisia elementtejä. Odotamme alhaisemman kasvun ympäristöä hissi ja -liukuporrasmarkkinoille hidastuneen globaalin talouskasvun ja geopoliittisen epävarmuuden seurauksena. Vahvan tilauskantamme ja palveluiden hyvänä pysyneen kasvunäkymän myötä odotamme kuitenkin KONEen liikevaihdon kasvavan 2-7% vertailukelpoisin valuuttakurssein. Odotamme myös oikaistun liikevoiton palaavan kasvu-uralle ja olevan 1 120-1 240 miljoonaa euroa. Suunta on nyt oikea, mutta tavoitteemme ovat selvästi korkeammalla. Olen luottavainen, että tulemme näkemään kaiken kaikkiaan hyvää kehitystä vuonna 2019 aktiivisten toimenpiteidemme ja tiimimme sitoutuneisuuden myötä."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2018

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2017 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna asuinrakentamisen segmentin ja infrastruktuurisegmentin positiivisen kehityksen  johdosta. Viranomaisten asettamat rajoitukset rauhoittivat edelleen asuntomarkkinoita kaikenkokoisissa kaupungeissa. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman eri maiden kehityksen vaihdellessa selvästi. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli melko vakaa. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli melko vakaa ja korkealla tasolla, kun taas Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvua matalalta tasolta. Lähi-Idässä markkinoiden lasku jatkui markkinoiden epävarmuudesta johtuen. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina jatkoi hienoista kasvua korkealta tasolta.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Huoltomarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa. Modernisointimarkkinoilla oli enemmän vaihtelua. Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvu oli vahvaa, mutta markkina laski joissakin Euroopan maissa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana loka-joulukuussa. Kustannusten nousu kautta alueiden, niin materiaaleissa kuin työvoimassa, aiheutti tarvetta nostaa hintoja. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, erityisesti Lähi-Idässä ja joissakin Etelä-Euroopan maissa. Pohjois-Amerikassa kilpailu kasvoi joissakin segmenteissä, mutta kokonaisuudessaan hinnoitteluympäristö oli suotuisampi kuin joillakin muilla alueilla.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2018

Vuonna 2018, globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä vuoteen 2017 verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman erityisesti Intian ja Kaakkois-Aasian markkinoiden ansiosta. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli melko vakaa. Uuslaitemarkkina Keskija Pohjois-Euroopassa oli melko vakaa ja korkealla tasolla, kun taas Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvua matalalta tasolta. Lähi-Idässä markkina kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta laski toisella vuosipuoliskolla alueella kasvaneesta epävarmuudesta johtuen. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina jatkoi hienoista kasvua korkealta tasolta.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana tammi-joulukuussa. Kustannusten nousu kautta alueiden, niin materiaaleissa kuin työvoimassa, aiheutti tarvetta nostaa hintoja. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, erityisesti Lähi-Idässä ja joissakin Etelä-Euroopan maissa. Pohjois-Amerikassa kilpailu kasvoi joissakin segmenteissä, mutta kokonaisuudessaan hinnoitteluympäristö oli suotuisampi kuin joillakin muilla alueilla.

Markkinanäkymät 2019 

Kasvanut epävarmuus monilla isoilla markkinoilla vaikuttaa vuoden 2019 markkinakehityksen näkyvyyteen. Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan vakaa tai laskevan hieman. Kiinan markkinan odotetaan laskevan hieman tai olevan vakaa tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotetaan vakaampaa kehitystä.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2019

Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 2 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 120-1 240 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan vajaan 10 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Uuslaiteliiketoiminnassa KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2019 ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien säästöjen kanssa. Korkeat komponentti- ja työvoimakustannukset sekä kauppatariffit ovat oikaistua liikevoittoa eniten rasittavia tekijöitä vuonna 2019. Korkeiden raaka-ainekustannusten sekä kauppatariffien negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2018 oli 2 453 122 735,36 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 1 067 984 631,14 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,6475 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,65 euroa kutakin ulkona olevaa 439 852 141 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 851 309 885,67 euroa.

Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 1 601 812 849,69 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 7.3.2019. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2018.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 24. tammikuuta 2019 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Soittajat, USA: +1 323-794-2093
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9125
Soittajat, Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 7881144

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2018 KONEen liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa ja vuoden 2018 lopulla henkilöstömäärä oli yli 57 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Tilinpäätöstiedote 2018


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle