KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019

Pörssitiedotteet Julkaistu 28.01.2020

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. tammikuuta 2020 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019

Tammi-joulukuu 2019: Liikevaihdon kasvu hyvällä tasolla kaikissa liiketoiminnoissa ja kannattavuus parani Q4:llä

Loka-joulukuu 2019

  • Saadut tilaukset kasvoivat 2,6 % 1 988 (10-12/2018: 1 938) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,7 %.
  • Liikevaihto kasvoi 9,9 % 2 685 (2 443) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 7,9 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 356,4 (292,5) miljoonaa euroa eli 13,3 % (12,0 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 367,5 (319,6) miljoonaa euroa eli 13,7 % (13,1 %) liikevaihdosta.* IFRS 16:lla oli 0,1 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 385,7 (331,6) miljoonaa euroa. IFRS 16:lla oli 32 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan (ennen rahoituseriä ja veroja).

Tammi-joulukuu 2019

  • Saadut tilaukset kasvoivat 7,7 % 8 400 (1-12/2018: 7 797) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 5,9 %.
  • Liikevaihto kasvoi 10,0 % 9 982 (9 071) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 8,2 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 1 192 (1 042) miljoonaa euroa eli 11,9 % (11,5 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 1 237 (1 112) miljoonaa euroa eli 12,4 % (12,3 %) liikevaihdosta.* IFRS 16:lla oli 6 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 550 (1 150) miljoonaa euroa. IFRS 16:lla oli 119 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan (ennen rahoituseriä ja veroja).
  • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa 1,70 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohti.

KONE on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin ja IFRIC 23 tulkinnan 1.1.2019 alkaen ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 0 % ja 6 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 250-1 400 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2020 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 15 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

AVAINLUVUT 10-12/201910-12/2018Muutos1-12/20191-12/2018Muutos
Saadut tilauksetMe1 988,31 937,92,6 %8 399,87 797,07,7 %
TilauskantaMe8 051,57 950,71,3 %8 051,57 950,71,3 %
LiikevaihtoMe2 684,62 443,49,9 %9 981,89 070,710,0 %
Liikevoitto (EBIT)Me356,4292,521,8 %1 192,51 042,414,4 %
Liikevoitto-
marginaali
%13,312,0 11,911,5 
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me367,5319,615,0 %1 237,41 112,111,3 %
Oikaistu liikevoitto-
marginaali (Adjusted EBIT margin)*
%13,713,1 12,412,3 
Voitto ennen verojaMe366,0301,221,5 %1 217,51 087,212,0 %
Tilikauden voittoMe283,0232,221,9 %938,6845,211,1 %
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,540,4521,2 %1,801,6310,4 %
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä
ja veroja)
Me385,7331,6 1 549,61 150,1 
Korollinen nettovelkaMe-1 552,9-1 704,0 -1 552,9-1 704,0 
Omavaraisuusaste%46,549,9 46,549,9 
Oman pääoman tuotto%30,127,7 30,127,7 
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoitus-erät ja verot)Me-856,0-757,8 -856,0-757,8 
Nettovelkaan-tumisaste%-48,6-55,3 -48,6-55,3 

* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Saavuttamamme hyvä tuloskasvu oli viimeisen vuosineljänneksen kohokohta.Liikevaihdon hyvä kasvu jatkui kaikissa liiketoiminnoissa, ja vahvinta kasvu oli neljännellä vuosineljänneksellä modernisoinnissa. Saadut tilaukset kasvoivat hieman volyymiliiketoiminnan tilausten jatkaessa selvää kasvua, vaikka suurprojektitilauksia kirjattiin vuosineljännekselle vertailukautta vähemmän. Olen erityisen iloinen siitä, että oikaistu liikevoittomarginaalimme parani johdonmukaisten hinnoittelu- ja tuottavuustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatujen säästöjen ansiosta. Tämä on johtanut saatujen tilausten marginaalin positiiviseen kehitykseen. Haluaisin kiittää kaikkia KONElaisia sitoutuneesta työpanoksesta, jonka ansiosta vuosi 2019 oli monin tavoin onnistunut kannattavan kasvun vuosi.

Erottaudumme kilpailijoista luomalla enemmän arvoa asiakkaille.Nykyisellä strategiakaudella olemme keskittyneet arvon luomiseen asiakkaille uusilla tavoilla. Kaiken kehitystyön tavoitteena on auttaa asiakkaitamme menestymään heidän liiketoiminnassaan. Olemme tuoneet markkinoille uusia palveluita, muuttaneet lähestymistapaamme modernisoinnin myynnissä ja viimeisimpänä merkittävänä askeleena toimme markkinoille jännittävät uudet KONE DX -sarjan hissit. Uudistunut tuote- ja palvelutarjoamamme auttaa asiakkaitamme kehittämään, rakentamaan ja ylläpitämään kilpailukykyisiä rakennuksia, jotka ovat helposti päivitettävissä vastaamaan viimeisimpiä käyttäjien odotuksia nyt ja tulevaisuudessa. Juuri asiakkaamme arvioivat päivittäin kykyämme erottautua, ja tässä olemme nähneet rohkaisevia tuloksia. Sekä liikevaihto huoltosopimusta kohti että keskimääräinen uuden myydyn laitteen hinta ovat alkaneet nousta, ja tämä on selkeä osoitus lähestymistapamme menestyksekkyydestä. Parantunut kykymme erottautua kilpailijoista sekä maineemme luotettavana kumppanina ovat ajaneet tätä kehitystä. Olen myös iloinen siitä, että olemme saaneet jälleen ulkoista tunnustusta pyrkimyksistämme olla alamme johtava toimija vastuullisuudessa. Vastuullisuus on yhä tärkeämpi painopistealue asiakkaillemme ja meille yksi tapa erottautua kilpailijoista.

Aloitamme vuoden 2020 hyvistä asemista.Kilpailukykymme on vahva, meillä on vahva tilauskanta ja palveluiden näkymät pysyvät positiivisena. Odotamme KONEen liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 0-6 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Tuloksen kasvun odotetaan jatkuvan, ja oikaistun liikevoiton odotetaan olevan 1 250-1 400 miljoonaa euroa. Jatkamme edelleen panostamista KONEen uudistamiseen, jotta voimme palvella asiakkaitamme paremmin joka päivä. Olen vakuuttunut siitä, että pystymme jatkamaan vahvaa kehitystä myös vuonna 2020."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2019

Globaali uuslaitemarkkinakasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2018 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Kiinassa infrastruktuurisegmentti ja asuinrakentamisen segmentti kehittyivät positiivisesti, kun taas kaupallinen segmentti laski. Valtio jatkoi tasapainottelua taloudellisen aktiviteetin tukemisen ja asuntomarkkinan rajoittamisen välillä. Kaiken kaikkiaan Kiinan uuslaitemarkkina kasvoi hieman yksiköissä mitattuna. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kääntyi hienoiseen kasvuun. Osa Kaakkois-Aasian markkinoista kasvoi hieman, Intian markkina oli vakaa ja ja Australian markkina tasaantui. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Etelä-Euroopassa markkina kasvoi hieman useimpien alueen maiden kasvaessa. Lähi-idässä markkina laski alueella jatkuneen epävarmuuden johdosta. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina oli vakaa korkealla tasolla.

Globaalin palvelumarkkinanpositiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Hinnoittelun kehityspysyi vaihtelevana loka-joulukuussa. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella hinnoitteluympäristö parani hieman. Pohjois-Amerikassa kilpailu jatkui tiukkana.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2019

Globaali uuslaitemarkkinakasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna edellisvuoteen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Kiinassa infrastruktuurisegmentti ja asuinrakentamisen segmentti kehittyivät positiivisesti, kun taas kaupallinen segmentti laski. Valtio jatkoi tasapainottelua taloudellisen aktiviteetin tukemisen ja asuntomarkkinan rajoittamisen välillä. Kaiken kaikkiaan Kiinan uuslaitemarkkina kasvoi hieman yksiköissä mitattuna. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina oli vakaa. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Sekä Keski- ja Pohjois-Euroopassa että Etelä-Euroopassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Lähi-idässä markkinoiden lasku jatkui. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina oli vakaa korkealla tasolla.

Globaalin palvelumarkkinanpositiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Hinnoittelun kehityspysyi vaihtelevana tammi-joulukuussa 2019. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella hinnoitteluympäristö parani asteittain. Pohjois-Amerikassa kilpailu kiristyi jonkin verran.

Markkinanäkymät 2020 

Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman. Koronavirus aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta markkinanäkymiin. Kiinan markkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinoiden odotetaan olevan melko vakaat.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2020

Vuonna 2020 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 0 % ja 6 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 250-1 400 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2020 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 15 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2020, ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan KONEen kasvavan ja ikääntyvän laitekannan sekä ylipäätään positiivisten markkinanäkymien myötä. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuuden parannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen kanssa. Korkeat työvoima- ja alihankintakustannukset sekä digitaalisten palveluiden ja -ratkaisujen myyntiin ja toteutukseen liittyvät kehittämiskulut ovat liikevoittoa rasittavia tekijöitä vuonna 2020. Lisäksi viimeaikainen koronaviruksen puhkeaminen aiheuttaa epävarmuutta. KONE myös odottaa noin 40 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksia Accelerate-ohjelmasta ohjelman viimeisen vuoden aikana. Nämä kustannukset vähennetään oikaistusta liikevoitosta.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2019 oli 2 508 732 086,60 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 846 898 465,29 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,6975 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,70 euroa kutakin ulkona olevaa 441 633 543 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 880 141 311,72 euroa.

Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 1 628 590 774,88 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 5.3.2020. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2019.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 28. tammikuuta 2020 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Soittajat, USA: +1 323-794-2551
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Soittajat, Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 5050285

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden 2019 lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Release


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle