KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020

Pörssitiedotteet Julkaistu 28.01.2021

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. tammikuuta 2021 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020

Tuloskasvua haastavassa toimintaympäristössä

Loka-joulukuu 2020

  • Saadut tilaukset kasvoivat 4,0 % 2 068,7 (10-12/2019: 1 988,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 7,9 %.
  • Liikevaihto laski 2,4 % 2 621,2 (2 684,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 0,8 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 367,1 (356,4) miljoonaa euroa eli 14,0 % (13,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 380,6 (367,5) miljoonaa euroa eli 14,5 % (13,7 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 368,1 (385,7) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2020

  • Saadut tilaukset laskivat 2,6 % 8 185,1 (1-12/2019: 8 399,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 0,6 %.
  • Liikevaihto laski 0,4 % 9 938,5 (9 981,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 1,4 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 1 212,9 (1 192,5) miljoonaa euroa eli 12,2 % (11,9 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 1 250,5 (1 237,4) miljoonaa euroa eli 12,6 % (12,4 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 907,5 (1 549,6) miljoonaa euroa.
  • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 1,75 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohti. Lisäksi hallitus ehdottaa 0,50 euron ylimääräistä osinkoa, jolloin ehdotettava kokonaisosinko on 2,25 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohti.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 0 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 13,4 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2021 tasolla valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.  

AVAINLUVUT10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos1-12/
2020
1-/
2019
Muutos
Saadut tilauksetMe2 068,71 988,34,0 %8 185,18 399,8-2,6 %
TilauskantaMe7 728,88 051,5-4,0 %
LiikevaihtoMe2 621,22 684,6-2,4 %9 938,59 981,8-0,4 %
LiikevoittoMe367,1356,43,0 %1 212,91 192,51,7 %
Liikevoittomarginaali%14,013,312,211,9
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me380,6367,53,6 %1 250,51 237,41,1 %
Oikaistu liikevoitto-
marginaali (Adjusted EBIT margin)*
%14,513,712,612,4
Voitto ennen verojaMe372,5366,01,8 %1 224,21 217,50,6 %
Tilikauden voittoMe287,2283,01,5 %947,3938,60,9 %
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,550,540,8 %1,811,800,6 %
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä
ja veroja)
Me368,1385,71 907,51 549,6
Korollinen nettovelkaMe-1 953,8-1 552,9
Omavaraisuusaste%45,546,5
Oman pääoman tuotto%29,730,1
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-1 160,1-856,0
Nettovelkaantumisaste%-61,1-48,6

* KONE esittää oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Ylsimme vahvaan suoritukseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Olen suunnattoman ylpeä kaikista KONElaisista ja siitä mitä saavutimme yhdessä tänä hyvin poikkeuksellisena vuonna. Vahva suoritus oli seurausta toinen toisistamme välittämisestä, peräänantamattomuudesta pitää asiakkaille annetut lupaukset sekä vastuunkannosta. Olen hyvin kiitollinen asiakkaillemme heidän osoittamastaan luottamuksesta ja kaikille KONElaisille menestyksekkäästä vuodesta 2020.

Neljännen vuosineljänneksen tuloksemme oli vankka. Minulle tuloksen kohokohtia olivat saatujen tilausten kasvu ja kannattavuuden parantuminen. Tilauksemme kasvoivat kaikilla alueilla ja tilausten marginaali oli vakaa osoittaen kilpailukykyämme. Oikaistu liikevoittomarginaalimme parani sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko vuodelle. Olemme tehneet johdonmukaisesti töitä kannattavuuden eteen, ja olen tyytyväinen, että tämä näkyy nyt tuloksessamme. Koko vuoden osalta kohokohtiin lukeutui myös poikkeuksellisen vahva rahavirta.

2020 oli "Menestymme asiakkaan kanssa" -strategiamme viimeinen vuosi. Pääsimme tällä nelivuotiskaudella jälleen eteenpäin monella osa-alueella. Ajattelutapamme muuttui selvästi asiakaskeskeisemmäksi ja teemme nyt yhteistyötä asiakkaiden ja partnereidemme kanssa uusin tavoin. Luomme asiakkaillemme uudenlaista arvoa myös tarjoamamme kautta ja erottaudumme näin paremmin kilpailijoista. Uskon, että olemme kaiken kaikkiaan paremmassa asemassa menestymään ja tukemaan asiakkaitamme digitalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Aloitamme nyt uuden vaiheen KONEen strategiassa: "Kestävää menestystä asiakkaiden kanssa". Seuraava vaihe KONEen strategiassa rakentaa edellisen strategiakauden oppien päälle. Jatkamme asiakkaille luotavan arvon laajentamista, ja hyödynnämme siihen älykkäitä ja mukautuvia ydintuotteitamme ja -palveluitamme sekä tavoittelemalla aktiivista roolia älykkäiden ja kestävien kaupunkien kehittämisessä. Näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia myös Kiinan palveluliiketoiminnassa tulevina vuosina. Lisäksi nostamme jälleen kunnianhimoamme vastuullisuudessa ottamalla sen kokonaisvaltaisesti huomioon kaikessa tekemisessämme. Kaiken kaikkiaan näen hyviä kasvumahdollisuuksia KONEelle sekä markkinan tarjoamissa kasvumahdollisuuksissa että asiakasarvon laajentamisen kautta. Olen myös luottavainen, että olemme vahvassa asemassa hyödyntämään näitä mahdollisuuksia.

Suuntaamme vuoteen 2021 optimistisina korkeasta epävarmuudesta huolimatta. Näemme hyviä mahdollisuuksia liikevaihdon kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle ja olemme kaiken kaikkiaan valmiina ottamaan seuraavan askeleen KONEen kehityspolulla."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2020

COVID-19-pandemia vaikutti edelleen globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä. Hallitukset ympäri maailmaa jatkoivat toimenpiteitä COVID 19:n leviämisen hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. 

COVID-19-pandemian aiheuttamasta kasvaneesta epävarmuudesta johtuen uuslaitemarkkinan kysyntä laski useimmilla alueilla. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat hieman johtuen Kiinasta, jossa markkina jatkoi kasvuaan. Kiinan markkinan kasvu oli maltillisempaa kuin toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin volyymit olivat poikkeuksellisen korkealla. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina laski huomattavasti. EMEA-alueella uuslaitemarkkina laski hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa vakaantui edellisistä vuosineljänneksistä, kun taas Etelä-Euroopassa markkina laski huomattavasti. Lähi-idässä markkina laski selvästi. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina laski huomattavasti.

Globaali huoltomarkkina oli resilientti. Kasvaneella epävarmuudella oli huomattava vaikutus modernisointimarkkinaan viivästyneen päätöksenteon myötä. Pohjois-Amerikassa modernisoinnin volyymimarkkina laski huomattavasti ja kasvua ajoivat suurtilaukset. 

Voimistuva kilpailu vaikutti hinnoitteluympäristöön negatiivisesti loka-joulukuussa.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2020

COVID-19-pandemia vaikutti globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan vuonna 2020. Hallitukset ympäri maailmaa ryhtyivät merkittäviin toimenpiteisiin COVID-19:n leviämisen hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. Monissa paikoissa tämä johti esimerkiksi rakennustyömaiden sulkemiseen ja tuotannon rajoittamiseen etenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Suurimmassa osassa maita huolto katsottiin kriittiseksi palveluksi, joka oli sallittua tietyin rajoituksin myös sulkujen aikana. Vuoden alussa COVID-19-pandemialla oli suurin vaikutus Kiinan markkinaan, mutta toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin Kiina toimi kasvun veturina ja pandemia vaikutti enemmän muihin markkinoihin.

Uuslaitemarkkinan kysyntä laski useimmilla alueilla. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat hieman Kiinassa haastavan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen nähdyn korkean aktiviteettitason johdosta. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina laski huomattavasti. EMEA-alueella uuslaitemarkkina laski hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli vakaa, kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-Idässä markkina laski selvästi. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina laski huomattavasti.

Globaali huoltomarkkina oli resilientti vuonna 2020. Kasvaneella epävarmuudella oli suurempi vaikutus modernisointimarkkinaan viivästyneen päätöksenteon myötä.

Voimistuva kilpailu vaikutti hinnoitteluympäristöön negatiivisesti tammi-joulukuussa. 

Markkinanäkymät 2021

Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan vakaa tai kasvavan Kiinassa. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden korkeaan vertailukohtaan verrattuna ja alkavan elpyä sen jälkeen.

Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

Liiketoimintanäkymät 2021

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 0 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 13,4 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2021 tasolla valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.  

KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2021. Saatujen tilausten marginaalin parantumisen ja jatkuvien laatu- ja tuottavuusparannusten odotetaan tukevan kannattavuutta.

Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 ovat COVID-19:n mahdolliset vaikutukset sekä nousevat raaka-aine- ja logistiikkakustannukset. Lisäksi KONE kehittää edelleen aktiivisesti digitaalisten palveluiden ja -ratkaisuiden myyntiä ja toteuttamista.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2020 on 2 046 658 825,95 euroa, josta tilikauden voitto on 389 581 522,35 euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,7475 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,75 euroa kutakin ulkona olevaa 442 181 142 B-sarjan osaketta kohti. Lisäksi hallitus ehdottaa jaettavaksi ylimääräisen 0,4975 euron lisäosingon kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euroa kutakin ulkona olevaa 442 181 142 B-sarjan osaketta kohden. Tällöin osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 1 165 996 127,94 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 880 662 698,01 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 11.3.2021. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2020.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu torstaina 28. tammikuuta 2021 klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, ja he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 646-828-8143
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 7837933

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2020 KONEen liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa, ja vuoden 2020 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Tilinpäätöstiedote 2020


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle