KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2023

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.01.2024

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. tammikuuta 2024 klo 8.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2023

Vahva lopetus vuodelle

Loka-joulukuu 2023

  • Saadut tilaukset kasvoivat 5,4 % 2 049,2 (10-12/2022: 1 944,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 10,5 %.
  • Liikevaihto laski 3,5 % 2 809,9 (2 911,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 0,7 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 362,1 (367,1) miljoonaa euroa eli 12,9 % (12,6 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 358,6 (365,0) miljoonaa euroa eli 12,8 % (12,5 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 381,1 (33,3) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2023

  • Saadut tilaukset laskivat 6,1 % 8 577,7 (1-12/2022: 9 131,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 1,4 %.
  • Liikevaihto kasvoi 0,4 % 10 952,3 (10 906,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 5,0 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 1 200,1 (1 031,2) miljoonaa euroa eli 11,0 % (9,5 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 1 248,4 (1 076,6) miljoonaa euroa eli 11,4 % (9,9 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 485,2 (754,7) miljoonaa euroa.
  • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 jaetaan osinkoa 1,75 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohti.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2024

KONE arvioi liikevaihdon pysyvän vakaana tai kasvavan hieman vertailukelpoisin valuuttakurssein vuonna 2024. Oikaistun liikevoittomarginaalin paranemisen odotetaan jatkuvan vuonna 2024, joskin kannattavuutta tukevia tekijöitä odotetaan olevan vähemmän kuin vuonna 2023.

Avainluvut10-12/202310-12/2022Muutos1-12/20231-12/2022Muutos
Saadut tilauksetMe2 049,21 944,25,4 %8 577,79 131,3-6,1 %
TilauskantaMe8 715,79 026,1-3,4 %
LiikevaihtoMe2 809,92 911,5-3,5 %10 952,310 906,70,4 %
LiikevoittoMe362,1367,1-1,4 %1 200,11 031,216,4 %
Liikevoittomarginaali%12,912,611,09,5
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT) *Me358,6365,0-1,8 %1 248,41 076,616,0 %
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali) *%12,812,511,49,9
Voitto ennen verojaMe360,6364,1-1,0 %1 206,11 028,417,3 %
Tilikauden voittoMe276,3276,30,0 %931,6784,518,8 %
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,530,530,4 %1,791,5019,7 %
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me381,133,31 485,2754,7
Korollinen nettovelkaMe-1 013,4-1 309,0
Omavaraisuusaste%40,940,3
Oman pääoman tuotto%33,025,9
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-861,2-903,9
Nettovelkaantumisaste%-36,4-45,7

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi-joulukuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 48,3 miljoonaa euroa sisältäen 57,7 miljoonan euron edestä uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin liittyviä kuluja sekä 8,0 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen liittyen Venäjän liiketoimintojen myyntiin. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat kustannukset Venäjän ja Ukrainan tase-erien arvonalentumisista ja näiden maiden vastuisiin liittyvistä varauksista sekä uudelleenjärjestelykulut.

Toimitusjohtaja Philippe Delorme:

"Viimeisen vuosineljänneksen tuloksemme oli jälleen osoitus liiketoimintamme resilienssistäMaailman taloudellisesta ja geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta yhdeksän KONEen kahdestatoista markkinasta jatkaa kasvuaan. Saadut tilauksemme kasvoivat vertailukelpoisin valuuttakurssein 11 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä, kaikkien alueiden ja liiketoimintojen kehityksen ollessa positiivista. Myös KONEen taloudellinen tulos oli vankka. Kohokohtia olivat huollon vahvana jatkunut kasvu sekä modernisoinnin 20 prosentin liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein. Jatkoimme kannattavuuden parantamista ja rahavirta oli hyvä. Pidän näitä tärkeinä kehityksinä.

Kaiken kaikkiaan monet asiat kehittyivät suotuisasti vuonna 2023Pääsimme vauhtiin tilauskehityksen kanssa, liikevaihtomme kasvoi viisi prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein haastavassa markkinaympäristössä, paransimme kannattavuutta hyvällä kassakonversiolla ja edistyimme erinomaisesti vastuullisuudessa. Kaikki nämä antavat meille vankan lähtökohdan vuodelle 2024. Vuonna 2024 arvioimme liikevaihdon pysyvän vakaana tai kasvavan hieman vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin paranemisen odotetaan jatkuvan, joskin kannattavuutta tukevia tekijöitä odotetaan olevan vähemmän kuin vuonna 2023.

Minulle vuosi 2024 tulee olemaan oppimisen vuosi, ja käytän suurimman osan ajastani matkustamiseen ja asiakkaiden sekä KONEen tiimien tapaamiseenNäen monia ainutlaatuisia ja jännittäviä mahdollisuuksia johtaa toimialaamme, ja tulemme nostamaan rimaa entisestään valikoiduilla osa-alueilla. Olen vaikuttunut KONEen vahvasta kulttuurista ja tiimeistä. Vuonna 2023 toteutettu toimintamallin uudistus auttaa meitä toteuttamaan strategiaamme entistä nopeammin sekä kiinnittämään huomiota maantieteellisten alueidemme välisiin eroihin. Tämän myötä olen luottavainen menestyksekkäästä tulevaisuudestamme ja olen innoissani, että pääsemme aloittamaan yhteisen matkamme."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2023

Korkeammat korot sekä hidastuva talouskasvu kehittyneemmillä markkinoilla johtivat yhdessä Kiinan haastavan markkinatilanteen kanssa globaalin uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan selvään laskuun neljännen vuosineljänneksen aikana. Heikko kuluttajasentimentti painoi kysyntää Kiinassa, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti kasvoi huomattavasti kysynnän jatkuessa vahvana Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Myös EMEA-alueella aktiviteetti oli vaihtelevaa. Asuinrakentamisen heikkous johti kysynnän hienoiseen laskuun Euroopassa, kun taas Lähi-idän ja Afrikan alueella aktiviteetti oli vakaalla tasolla. Pohjois-Amerikassa markkina laski huomattavasti.

Sekä huolto- että modernisointimarkkinat kehittyivät positiivisesti kasvaen kaikilla alueilla.

Kova kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön Kiinan uudisrakentamisen ratkaisujen markkinalla, kun taas muualla maailmassa hinnoittelu oli vakaampaa. Huolto- ja modernisointimarkkinoilla hinnoitteluympäristö pysyi suotuisana.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2023

Globaalilla uudisrakentamisen ratkaisujen markkinalla oli selkeitä alueellisia eroja kysynnässä vuoden 2023 aikana. Kehittyneemmillä markkinoilla sentimenttiin vaikuttivat korkojen nousu sekä hidastuva talouskasvu, kun taas monilla kehittyvillä markkinoilla kysyntä oli suotuisampaa. Kiinan markkinalla keskeneräisten rakennushankkeiden loppuun saattaminen oli keskiössä vuoden aikana. Uudisrakentamiseen liittyvät keskeiset tunnusluvut paranivat aktiviteettia tukevien toimenpiteiden ansiosta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta heikkenivät loppuvuoden ajan. Kiinteistökehittäjien rahoituksen saatavuus pysyi rajoitettuna ja kuluttajasentimentti oli heikko. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti kasvoi selvästi Intian vahvan kehityksen ja Kaakkois-Aasian elpymisen vauhdittamana. EMEA-alueella aktiviteetti laski huomattavasti Euroopassa asuinrakentamisen heikentymisen johdosta. Lähi-idän ja Afrikan alueella aktiviteetti kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa markkina laski huomattavasti.

Sekä huolto- että modernisointimarkkinat kehittyivät positiivisesti kasvaen kaikilla alueilla.

Kiinassa kova kilpailu vaikutti hinnoitteluympäristöön. Kiinan ulkopuolella hinnoitteluympäristö oli suotuisampi.

Markkinanäkymät 2024

KONEen markkinanäkymät ovat positiiviset yhdeksällä kahdestatoista markkina-alueesta.

Aktiviteetin odotetaan laskevan hieman Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kiinassa uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan odotetaan laskevan selvästi. Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan odotetaan kasvavan selvästi.

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä vastuullisuuden ja rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella, Lähi-idässä ja Afrikassa sekä Kiinassa.

Liiketoimintanäkymät 2024

KONE arvioi liikevaihdon pysyvän vakaana tai kasvavan hieman vertailukelpoisin valuuttakurssein vuonna 2024. Oikaistun liikevoittomarginaalin paranemisen odotetaan jatkuvan vuonna 2024, joskin kannattavuutta tukevia tekijöitä odotetaan olevan vähemmän kuin vuonna 2023.

Liikevaihdon kasvun keskeisiä ajureita ovat myönteiset näkymät huolto- ja modernisointiliiketoiminnoissa sekä vankka tilauskanta. Uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan lasku Kiinassa sekä jatkunut epävarmuus Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla rasittavat kasvunäkymiä.

Keskeisiä kannattavuuden ajureita ovat huolto- ja modernisointiliiketoimintojen liikevaihdon kasvu, paremmin hinnoiteltujen tilausten toimitukset sekä kustannussäästöt toimintamallin uudistuksen myötä. Sitkeän kustannusinflaation ja päätöksen kasvattaa hieman tutkimus- ja kehitys- sekä IT-investointeja odotetaan vaikuttavan tulokseen negatiivisesti.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu perjantaina 26. tammikuuta klo 9.00. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 10.30 ja on seurattavissa osoitteessa https://cloud.webcast.fi/kone/kone_2024_0126_q4. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 786 697 3501
Iso-Britannia: +44 (0) 33 0551 0200
Suomi: 09 2319 5437
Osallistujatunnus: 260124

Lisätiedot:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 0031

Lähettäjä:

KONE Oyj

Philippe Delorme
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2023 KONEen liikevaihto oli 11,0 miljardia euroa, ja vuoden 2023 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Tilinpäätöstiedote 2023


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle