KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Pörssitiedotteet Julkaistu 01.03.2010

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 1. maaliskuuta 2010. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,295 euroa kutakin 38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euroa kutakin ulkona olevaa 215 633 008 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2010 ja osingot maksetaan 11. maaliskuuta 2010. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 3 500 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan, ja että perustettavalle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle luovutetaan vastikkeetta 100 000 kappaletta KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta, ja että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan myöhemmin enintään 100 000 euroa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kahdeksaksi, minkä lisäksi valittiin yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa Pietikäinen ja varajäsenenä jatkaa Jussi Herlin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 42 000 euroa, jäsenten palkkioksi 30 000 euroa ja varajäsenen palkkioksi 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen sekä päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 25 570 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja 21 760 000 B-sarjan osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustaminen

Yhtiökokous päätti KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamisesta. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lasten ja nuorten kasvatus-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila riippumattomiksi jäseniksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Juhani Kaskeala riippumattomiksi jäseniksi.

KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2009 KONEen liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 34 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 1910 perustettu KONE viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna 2010.

www.kone.com

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri
Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

2010-03-01 KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle