KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Pörssitiedotteet Julkaistu 25.02.2008

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25. helmikuuta 2008. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2007.
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,29 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euro kutakin ulkona olevaa 106 955 663 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta 2008 ja osingot maksetaan 6. maaliskuuta 2008.
Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi, minkä lisäksi valittiin yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Masayuki Shimono, Iiro Viinanen ja Sirpa Pietikäinen ja varajäsenenä jatkaa Jussi Herlin.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 42 000 euroa vuodessa, jäsenten palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja varajäsenen palkkioksi 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.
Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Muutettu yhtiöjärjestys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.kone.com.
Osakkeiden lukumäärän lisääminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämisestä antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 38 104 356 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 218 600 832 kappaletta.
Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 28. helmikuuta 2008 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 25. helmikuuta 2008 päätettyyn osinkoon.
Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.
Optio-oikeuksien 2005A, 2005 B, 2005C ja 2007 ehdot
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksiin 2005C liittyvän osakkeiden merkintäajan aloittamisesta 1. huhtikuuta 2008 alkaen sekä optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksettavan merkintähinnan kirjaamisesta 0,25 euron osalta osakepääomaan ja loppuosan kirjaamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi yhtiökokous päätti optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C sekä 2007 perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärän ja merkintähinnan muuttamisesta osakkeiden lukumäärän lisäämisen vuoksi. Kaikkien optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.kone.com.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 25 570 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.
Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin.
Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Iiro Viinanen riippumattomiksi jäseniksi.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors riippumattomiksi jäseniksi.
KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE huoltaa myös rakennusten automaattiovia. Vuonna 2007 KONEen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 32 500. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.
Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226
Lähettäjä:
KONE Oyj
Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri
Minna Mars
viestintäjohtaja

2008-02-25 KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle