KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Alaa koskevat tiedotteet Julkaistu 21.02.2003

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.2.2003. Kokous vahvisti vuoden 2002 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2002.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,48 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 1,50 euroa kutakin ulkona olevaa 53 104 052 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.2.2003 ja osingot maksetaan 5.3.2003. Jäljelle jäävät voittovarat 760,8 miljoonaa euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi. Hallituksen puheenjohtajaksi tilikaudeksi 2003 valittiin edelleen kauppatieteiden tohtori h.c. Pekka Herlin. Hallituksen muina varsinaisina jäseninä jatkavat konsernin CEO Antti Herlin, filosofian tohtori Gerhard Wendt, diplomi-insinööri Iiro Viinanen, M.Sc. (Tech.) Jean-Pierre Chauvarie ja Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin toimitusjohtaja ja CEO Hiroshi Nishioka. Uudeksi jäseneksi valittiin Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtaja Matti Alahuhta.

KONE Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KTM Jukka Ala-Mello (KHT) sekä KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Varatilintarkastajiksi valittiin KTM Niina Raninen (KHT) ja KTM Barbro Löfqvist (KHT).

2. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 3 173 180 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 476 304 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 2 696 876 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Omat osakkeet hankitaan käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä sekä yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tarkat tiedot omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsun voi lukea esimerkiksi KONEen Internet-sivuilta, www.kone.com.

Lähettäjä:
KONE Oyj

Tapio Hakakari
hallituksen sihteeri

Outi-Maria Liedes
viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Tapio Hakakari, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

KONE on globaali palvelu- ja konepajayritys, joka on erikoistunut ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 36 000. KONEen B-osake on listattu Helsingin Pörssissä.
empty

www.kone.com

2003-02-21 KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle