KONE Oyj:n yhtiökokous

Pörssitiedotteet Julkaistu 20.12.2002

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, helmikuun 21. päivänä 2003 alkaen kello 11.00 Hotelli Kalastajatorpan Siirtomaasalissa osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:
Omat osakkeet hankitaan käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä sekä yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi.
Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 3.173.180 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 476.304 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 2.696.876 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.
A-sarjan osakkeet hankitaan niiden osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.
B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.
Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 5 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä jakautuen A-sarjan osakkeiden ja B-sarjan osakkeiden nykyisten lukumäärien ja äänimäärien suhteessa, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
3. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen kohteena on enintään 476.304 A-sarjan osaketta ja enintään 2.696.876 B-sarjan osaketta, jotka on hankittu yhtiölle. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Asiakirjojen nähtävillä pito:
Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1.
Osallistumisoikeus:
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 11. päivänä helmikuuta 2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.
Ilmoittautuminen:
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin, osoite Kartanontie 1, 00330 HELSINKI, viimeistään 17. päivänä helmikuuta 2003 ennen kello 16.00 kirjeitse, telefaxilla numeroon 0204 75 4309, sähköpostitse osoitteeseen ulla.silvonen@kone.com tai puhelimitse numeroon 0204 75 4332/Ulla Silvonen. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ennakkoilmoittautumisajan päättyessä 17.2.2003.
Helsingissä joulukuun 20. päivänä 2002
HALLITUS
Lähettäjä:
KONE Oyj
Tapio Hakakari
hallituksen sihteeri
Outi-Maria Liedes
viestintäjohtaja
www.kone.com

2002-12-20 KONE Oyj:n yhtiökokous

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle