KONE Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Pörssitiedotteet Julkaistu 21.11.2005

KONE Corporation’s Extraordinary Shareholders’ Meeting was held in Helsinki on 21 November, 2005. The Shareholders’ Meeting decided upon the following items:

pKONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21. marraskuuta 2005. Yhtiökokouksessa päätettiin seuraavat asiat:pp

1. Yhtiön osakkeiden lukumäärän lisääminen (split)

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakkeiden lukumäärää lisäämisestä osakkeenomistajien omistusten suhteessa kaksinkertaiseksi 63 867 465 osakkeesta
127 734 930 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. A-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 19 052 178 kappaleeseen ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä 108 682 752 kappaleeseen. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen johdosta kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron määräinen osake muuttuu kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta maanantaina 28.11.2005. Kaupankäynti splitatuilla osakkeilla alkaa tiistaina 29.11.2005.

2. Vuoden 2005 optio-ohjelman ehtojen muuttaminen

Yhtiökokouksen hyväksyi hallituksen esityksen KONE 2005A- ja 2005B-optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärän muuttamisesta samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärää lisätään. Merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Täten yhdellä optio-oikeudella saa merkitä kuusi (6) B-sarjan osaketta osakemerkintähintaan 8,04 euroa osakkeelta.

3. Uusien optio-oikeuksien antaminen KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen uusien optio-oikeuksien antamisesta KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu enintään 300 konsernin avainhenkilöä ja tytäryhtiöiden johtohenkilöä maailmanlaajuisesti. Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Nämä henkilöt omistavat tällä hetkellä yhteensä enintään 0,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,04 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu konsernin pääjohtaja, toimitusjohtaja eikä johtokunta.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Annettavien optio-oikeuksien lukumäärä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2005C. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden KONE Oyj:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005C on KONE Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 24.10.–18.11.2005 eli splitkorjattuna 28,40 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeisillä KONE Oyj:n osingoilla osingonjaon täsmäytyspäivänä osakemerkintäpäivään saakka.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005C on 1.4.2008–30.4.2010. Osakkeiden merkintäaika alkaa kuitenkin vain, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. Jos edellä mainitut edellytykset eivät ole täyttyneet, optio-oikeudet 2005C raukeavat hallituksen päättämällä tavalla.

KONE Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 1 000 000 eurolla ja B-osakkeiden lukumäärä yhteensä enintään 2 000 000 uudella B-osakkeella.

Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan luettavissa esimerkiksi KONEen Internet-sivujen Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.kone.com.

Lähettäjä:

KONE Oyj

Tapio Hakakari
johtaja, hallituksen sihteeri

Minna Mars
viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Tapio Hakakari, johtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

KONE on maailman neljänneksi suurin hissi- ja liukuporrasyhtiö, ja se tarjoaa kattavia ja innovatiivisia ratkaisuja hissien ja liukuportaiden asennukseen, huoltoon ja modernisointiin sekä automaattiovien huoltoon. KONE mahdollistaa päivittäin turvallisen ja esteettömän liikkumisen sadoille miljoonille ihmisille joka puolella maailmaa. KONEen vuotuinen liikevaihto on noin kolme miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 27 000. Yhtiön B-sarjan osake on noteerattu Helsingin pörssissä.
empty

www.kone.com

2005-11-21 KONE Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle