Kutsu Cargotec Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedotteet Julkaistu 02.05.2005

KONE Oyj:n (y-tunnus 0110139-9) jakautumisessa muodostuvan Cargotec Oyj:n (y-tunnus 1927402-8) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, heinäkuun 12. päivänä 2005 alkaen kello 14.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 13.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen valinta

KONE Oyj:n jakautumissuunnitelmassa ehdotettu ja ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2004 Cargotec Oyj:lle valitsema hallitus on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä täytettäviksi Cargotec Oyj:n koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
KONE Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että Cargotec Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaan Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Antti Herlin, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Karri Kaitue. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Cargotec Oyj:n hallitukselle annetaan ohje valita Ilkka Herlin hallituksen puheenjohtajaksi ja Henrik Ehrnrooth varapuheenjohtajaksi.

2. Ehdotus Cargotec Oyj:n hallituksen valtuuttamiseksi omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä sekä yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi.
Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 6 367 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään
5 415 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
A-sarjan osakkeet hankitaan niiden osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.
B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.
Koska osakkeet hankitaan B-sarjan osakkeiden osalta julkisessa kaupankäynnissä, ei hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen ole etukäteen tietoa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

3. Ehdotus Cargotec Oyj:n hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 415 000 B-sarjan osaketta, jotka on hankittu yhtiölle. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.


Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.


Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.


Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Asiakirjojen nähtävillä pito:


Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23 sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.com. Internet-sivut avataan 1.6.2005.


Osallistumisoikeus:


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 1. päivänä heinäkuuta 2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.


Ilmoittautuminen:


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 7. päivänä heinäkuuta 2005 ennen kello 16.00 joko


  • kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Osakerekisteri, PL 61, 00501 Helsinki,
  • telefaxilla numeroon 0204 55 4275,
  • puhelimitse numeroon 0204 55 4284/ tai
  • sähköpostitse osoitteeseen AGM@cargotec.com

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ennakkoilmoittautumisajan päättyessä 7.7.2005.


Helsingissä toukokuun 2. päivänä 2005


HALLITUS


Hallituksen jäsenehdokkaiden esittely

Ilkka Herlin (s. 1959) on toiminut WIP Asset Management Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2000. Hän toimi aiemmin KONE Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 1990-2000 sekä Security Trading Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1987-2000. Ilkka Herlin on koulutukseltaan filosofian tohtori.
Henrik Ehrnrooth (s. 1954) on toiminut hallituksen puheenjohtajana Jaakko Pöyry Group Oyj:ssä ja Evox Rifa Group Oyj:ssä vuodesta 2003. Hän on myös Oy Forcit Ab:n ja Otava-Kuvalehdet Oy:n hallituksen jäsen. Hän toimi Jaakko Pöyry -yhtiöiden pääjohtajana vuosina 1995-1997. Hänet nimitettiin Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallituksen jäseneksi vuonna 1997 ja hän toimi yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 1997-2002. Henrik Ehrnrooth on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti ja diplomiekonomi.
Tapio Hakakari (s. 1953) on toiminut KONE Oyj:n hallituksen sihteerinä vuodesta 1998. Hän toimi KCI Konecranes Oyj:n hallintojohtajana vuosina 1994-1998, ja tätä aiemmin KONE Oyj:n palveluksessa 1983-1994. Hän on Security Trading Oy:n ja Holding Manutas Oy:n toimitusjohtaja. Hän on lisäksi hallituksen jäsen Security Trading Oy:ssä, Holding Manutas Oy:ssä, Etteplan Oyj:ssä, Martela Oyj:ssä ja Consolis Oy Ab:ssa. Tapio Hakakari on koulutukseltaan oikeustieteiden kandidaatti.
Antti Herlin (s. 1956) on toiminut KONE-konsernin pääjohtajana vuodesta 1996 ja KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2003. Vuosina 1996-2003 hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on ollut KONE Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1991. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana Teknologiateollisuus ry:ssä, Security Trading Oy:ssä ja Holding Manutas Oy:ssä. Hän toimii hallituksen varapuheenjohtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa. Hän on myös Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on hallituksen jäsen YIT-Yhtymä Oyj:ssä. Antti Herlin on kauppatieteiden tohtori h.c.
Peter Immonen (s. 1959) on toiminut WIP Asset Management Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2002. Hän toimi WIP Asset Management Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 1995-2001. Hän on eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1998 ja Osakesäästäjien keskusliitto ry:n varapuheenjohtaja vuodesta 1991. Peter Immonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
Karri Kaitue (s. 1964) on toiminut Outokumpu Oyj:n varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtajana vuodesta 2005. Hän on ollut Outokumpu-konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2002. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat kaupallinen toiminta, Outokumpu Technology, portfolio-omistukset, strategia ja yrityssuunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen, lakiasiat ja yrityskaupat, viestintä, sijoittajasuhteet sekä yhteiskuntavastuu. Hän on ollut Outokumpu Oyj:n palveluksessa vuodesta 1990. Karri Kaitue on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti.
Lähettäjä:
KONE Oyj
Tapio Hakakari
johtaja, hallituksen sihteeri
Minna Mars
viestintäjohtaja
www.kone.com

2005-05-02 Kutsu Cargotec Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle