Kutsu KONE Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedotteet Julkaistu 02.05.2005

KONE Oyj:n (y-tunnus 0110139-9) jakautumisessa muodostuvan uuden KONE Oyj:n (y-tunnus 1927400-1) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, kesäkuun 17. päivänä 2005 alkaen kello 11.00 Hotelli Kalastajatorpan Merisalissa osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen täydentäminen

KONE Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että uuden KONE Oyj:n hallituksen jäsenmäärä nostettaisiin kahdeksaan (8) ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti DI Reino Hanhinen. Muut hallituksen jäsenet ovat jakautumissuunnitelman mukaan Matti Alahuhta, Jean-Pierre Chauvarie, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Masayuki Shimono, Gerhard Wendt ja Iiro Viinanen.
Reino Hanhinen, s. 1943, on toiminut YIT-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1987 ja konsernijohtajana vuodesta 2000. Hän on ollut YIT:n palveluksessa vuodesta 1968 lähtien eri tehtävissä. Hän on ollut YIT:n hallituksen jäsen vuodesta 1988 ja puheenjohtaja 1989-2000. Vuorineuvos Reino Hanhinen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on tekniikan tohtori h.c.

2. Ehdotus uuden KONE Oyj:n hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä sekä yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi.
Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 6 367 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään
5 415 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
A-sarjan osakkeet hankitaan niiden osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.
B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.
Koska osakkeet hankitaan B-sarjan osakkeiden osalta julkisessa kaupankäynnissä, ei hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen ole etukäteen tietoa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien

3. Ehdotus uuden KONE Oyj:n hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 415 000 B-sarjan osaketta, jotka on hankittu yhtiölle. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.


Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.


Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.


Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Asiakirjojen nähtävillä pito:


Hallituksen ehdotukset omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.konecorp.com/yhtiokokous.


Osallistumisoikeus:


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 7. päivänä kesäkuuta 2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.


Ilmoittautuminen:


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 13. päivänä kesäkuuta 2005 ennen kello 16.00 joko


  • kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, Kartanontie 1, 00330 HELSINKI,
  • telefaxilla numeroon 0204 75 4309,
  • puhelimitse numeroon 0204 75 4332 / Ulla Silvonen, tai
  • sähköisellä ilmoittautumislomakkeella yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.konecorp.com/yhtiokokous


Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ennakkoilmoittautumisajan päättyessä 13.6.2005.
Helsingissä toukokuun 2. päivänä 2005
HALLITUS
Lähettäjä:
KONE Oyj
Tapio Hakakari
Johtaja, hallituksen sihteeri
Minna Mars
viestintäjohtaja
www.kone.com

2005-05-02 Kutsu KONE Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle