Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedotteet Julkaistu 23.01.2009

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23. helmikuuta 2009 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.

Kokouksessa käsitellään

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,645 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,65 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on 26. helmikuuta 2009 ja että osinko maksetaan 5. maaliskuuta 2009.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, jolloin hallitukseen valittaisiin suostumustensa mukaisesti Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa Pietikäinen sekä varajäseneksi Jussi Herlin.
Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat:Puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 42 000 euroa, jäsenet 30 000 euroa ja varajäsen 15 000 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25 570 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.

Hallitus ehdottaa, että valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien saatavilla viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/yhtiokokous2009 . Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13. helmikuuta 2009 rekisteröity osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin rekisteröidä 13. helmikuuta 2009 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18. helmikuuta 2009 ennen kello 16.00 joko

- KONEen Internet-sivujen kautta www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/yhtiokokous2009,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaxilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 475 4336.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 18. helmikuuta 2009.

Helsingissä 23. tammikuuta 2009

HALLITUS

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin, ja kuuluu alansa johtaviin yrityksiin. Vuonna 2008 KONEen liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 34 800. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

2009-01-23 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle