Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedotteet Julkaistu 24.10.2005

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina, 21. marraskuuta 2005 alkaen kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 13.00.

Kokouksen aluksi KONE Oyj:n toimitusjohtaja Matti Alahuhta esittää liiketoimintakatsauksen, jonka jälkeen käsitellään seuraavat yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

1. Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi (split)

Hallitus esittää, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeiden lukumäärää lisätään osakkeenomistajien omistusten suhteessa kaksinkertaiseksi
63 867 465 osakkeesta 127 734 930 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. A-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 19 052 178 kappaleeseen ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä 108 682 752 kappaleeseen. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen johdosta kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron määräinen osake muuttuu kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi.

Osakkeiden lukumäärässä ovat mukana KONE 2005A- ja 2005B-optio-oikeuksilla lokakuussa merkityt 42 180 B-osaketta. Osakepääoman korotus rekisteröidään arviolta 26.10.2005.

2. Hallituksen ehdotus vuoden 2005 optio-ohjelman ehtojen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että siinä tapauksessa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttamiseksi, KONE 2005A- ja 2005B-optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärää lisätään. Merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Täten yhdellä optio-oikeudella saa merkitä kuusi (6) B-sarjan osaketta osakemerkintähintaan 8,04 euroa osakkeelta.

3. Hallituksen ehdotus uusien optio-oikeuksien antamiseksi KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Siinä tapauksessa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttamiseksi, annettavien optio-oikeuksien lukumäärä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2005C. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden KONE Oyj:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005C on KONE Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 24.10.–18.11.2005. Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeisillä KONE Oyj:n osingoilla osingonjaon täsmäytyspäivänä osakemerkintäpäivään saakka.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005C 1.4.2008–30.4.2010. Osakkeiden merkintäaika alkaa kuitenkin vain, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. Jos edellä mainitut edellytykset eivät ole täyttyneet, optio-oikeudet 2005C raukeavat hallituksen päättämällä tavalla.

KONE Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 1 000 000 eurolla ja B-osakkeiden lukumäärä yhteensä enintään 2 000 000 uudella B-osakkeella.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hallituksen ehdotukset osakkeiden lukumäärän lisäämisestä, vuoden 2005 optio-ohjelman ehtojen muuttamisesta ja uusien optio-oikeuksien antamisesta liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kone.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 11. marraskuuta 2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 11. marraskuuta 2005 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 16. marraskuuta 2005 ennen kello 16.00 joko

  • KONEen Internet-sivujen kautta www.kone.com/yhtiokokous ,
  • Kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, Kartanontie 1, 00330 HELSINKI,
  • Telefaxilla numeroon 0204 75 4309, tai
  • Puhelimitse numeroon 0204 75 4332.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 16. marraskuuta 2005.

Helsingissä 24. lokakuuta 2005

HALLITUS

Lähettäjä:

KONE Oyj

Tapio Hakakari
johtaja, hallituksen sihteeri

Minna Mars
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Tapio Hakakari, johtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

KONE on maailman neljänneksi suurin hissi- ja liukuporrasyhtiö, ja se tarjoaa kattavia ja innovatiivisia ratkaisuja hissien ja liukuportaiden asennukseen, huoltoon ja modernisointiin sekä automaattiovien huoltoon. KONE mahdollistaa päivittäin turvallisen ja esteettömän liikkumisen sadoille miljoonille ihmisille joka puolella maailmaa. KONEen vuotuinen liikevaihto on noin kolme miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 27 000. Yhtiön B-sarjan osake on noteerattu Helsingin pörssissä.
empty

www.kone.com

2005-10-24 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle