Listalleottoesite

Pörssitiedotteet Julkaistu 23.12.2002

KONE Oyj julkistaa yhtiöjärjestyksensä 5 pykälän tarkoittaman osakemuunnon johdosta tapahtuvan osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä listalleottoesitteen, joka on laadittu valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (539/2002) mukaisesti huomioiden Rahoitustarkastuksen KONE Oyj:lle 20.12.2002 antama päätös (150/271/2002) poikkeuksesta listalleottoesitteen sisällöstä. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.
KONE Oyj:n yhtiöjärjestyksen 5 pykälän mukaisesti A-sarjan osakkeenomistajalla on hallituksen tarjouksesta oikeus vaatia A-sarjan noteeraamattomien osakkeidensa muuntamista suhteessa 1:1 B-sarjan noteeratuiksi osakkeiksi. Osakesarjojen erot niiden tuottamissa oikeuksissa ilmenevät KONE Oyj:n yhtiöjärjestyksestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti A-osakkeet tuottavat yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-osaketta yhden äänen, kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. Osingonjaossa on B-sarjan osakkeille maksettava osinkoa enemmän kuin A-sarjan osakkeille, erotuksen ollessa vähintään kaksi (2) prosenttia ja enintään viisi (5) prosenttia laskettuna osakkeen nimellisarvosta. Yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti voidaan muuntaa enintään 10.454.823 kappaletta yhden euron nimellisarvoista KONE Oyj:n A-sarjan osaketta KONE Oyj:n B-sarjan osakkeeksi, yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärän ollessa 63.463.620 osaketta. Osakkeet otetaan yhtiön hakemuksesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin päälistalla viivytyksettä muuntamisen täytäntöönpanon jälkeen. Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.
Uudet B-sarjan osakkeet tuottavat yhtiöjärjestyksen mukaiset B-sarjan osakkeen oikeudet siitä päivästä, jona osakkeiden muuntaminen on rekisteröity kaupparekisteriin.
KONE Oyj julkistaa osakkeiden arvoon vaikuttavat tiedot niin kuin arvopaperimarkkinalaki liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuudesta määrää.
Listalleottoesitteestä on vastuussa KONE Oyj:n hallitus. Yhtiön hallituksen jäsenet vakuuttavat, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan ne tiedot, jotka yllä on annettu, vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.
Helsingissä, 20. joulukuuta 2002
KONE Oyj:n hallitus
Herlin, Pekka pj.
Chauvarie, Jean-Pierre
Herlin, Antti
Nishioka, Hiroshi
Viinanen, Iiro
Wendt, Gerhard
Lähettäjä:
KONE Oyj
Tapio Hakakari
hallituksen sihteeri
Outi-Maria Liedes
viestintäjohtaja
www.kone.com

2002-12-23 Listalleottoesite

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle