Nordkalk Oyj Abp: Tulos parani, liikevaihto kasvoi

Pörssitiedotteet Julkaistu 29.01.2003

Tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 2002

  • liiketoiminnan tulos kasvoi 35,2 (2001: 24,1) miljoonaan euroon (46 %)
  • liikevaihto kasvoi 252,0 (215,9) miljoonaan euroon (17 %)
  • Nordkalkin uudeksi omistajaksi tulee suomalainen sijoittajaryhmä


Nordkalk-konserni

Nordkalkin myynti kasvoi edeltävään vuoteen verrattuna. Kehitys oli myönteinen kaikissa kolmessa asiakassegmentissä – teollisuudessa, maataloudessa ja ympäristönhoidossa – joskin suurin kasvu kirjattiin teollisuussegmentissä. Erityisesti myynti paperiteollisuudelle lisääntyi tytäryhtiö Suomen Karbonaatti Oy:n otettua käyttöön uutta kapasiteettia paperipigmentin tuotantoa varten Lappeenrannassa. Myös myynti teräs- ja rakennusmateriaaliteollisuudelle kasvoi jonkin verran.
Myynti maataloussektorille kasvoi verrattuna vuoteen 2001, samoin kuin savukaasujen puhdistukseen, vedenpuhdistukseen sekä järvien ja vesistöjen kalkitukseen käytettävien ympäristönhoitotuotteiden myynti.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto nousi 252,0 (215,9) miljoonaan euroon, joka on 17 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.
Liiketoiminnan tulos kasvoi 46 prosenttia ja oli 35,2 (24,1) miljoonaa euroa, joka on 14,0 (11,2) prosenttia liikevaihdosta.
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 22,2 (21,2) miljoonaa euroa.
Tulos rahoituserien jälkeen oli 20,0 (18,0) miljoonaa euroa eli 7,9 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Rahoituseriin sisältyy 6,9 miljoonan euron erä, joka on Nordkalkin vuonna 1999 liikkeeseen laskeman pääomalainan lisätuotto vuosilta 1999-2002.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 (11,0) prosenttia.
Taseen loppusumma oli 300,7 (31.12.2001: 297,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuus oli 71,1 (70,8) prosenttia mukaan lukien liikkeeseen laskettu pääomalaina.

Investoinnit

Vuoden kokonaisinvestoinnit olivat 29,4 (33,0) miljoonaa euroa.
Kesäkuussa Nordkalk AB osti Landskronassa Etelä-Ruotsissa sijaitsevan tuotantolaitoksen, johon kuuluu myllyjä ja varastotilaa kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistusta ja käsittelyä varten. Myyjä oli Hydro Agri AB, jonka kanssa yhteistyössä Nordkalk toimi Landskronassa jo aikaisemmin. Kaupan myötä Nordkalk vahvistaa asemaansa Etelä-Ruotsissa ja kykenee tarjoamaan ympäröiville markkinoille kaikentyyppisiä kalkkikivipohjaisia tuotteita.
Nordkalkin tytäryhtiö Suomen Karbonaatti Oy aloitti laajennuksen lisätäkseen edelleen kapasiteettia paperipigmenttituotteiden jatkojalostamista varten Lappeenrannassa. 16,5 miljoonan euron investointi vahvistaa edelleen yhtiön asemaa Suomen suurimpana paperin ja kartongin päällystyspigmenttien valmistajana. Investointi valmistuu käyttöön vuoden 2003 alkupuolella, ja tuotantokapasiteetti nousee n. 30 %.

Omistajanvaihdos

3.12.2002 allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Partek Oyj Abp myy Nordkalkin koko osakekannan NK-Holding Oy Ab:lle. NK-Holdingin omistaa suomalainen sijoittajaryhmä, johon kuuluvat Ahlström Capital Oy (27,8 %), CapManin (27,8 %) hallinnoimat rahastot sekä ryhmä pääosin institutionaalisia sijoittajia, mukaan lukien Stiftelsen för Åbo Akademi, Veritas-ryhmä, Alandia-Bolagen ja Svenska litteratursällskapet i Finland.
Nordkalkin myyntiä edelsi kansainvälinen tarjouskilpailu.
Tehdyn sopimuksen mukaan yhtiöstä maksettava kauppahinta on 270 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta vähennetään Nordkalkin 100 miljoonan euron vaihdettava pääomalaina ja yhtiön korolliset nettovelat. Yrityskauppa vaatii vielä toteutuakseen kilpailuviranomaisten hyväksynnän, ja kauppa arvioidaan saatavan päätökseen alkuvuodesta 2003.
Kaupan toteutuessa Nordkalkin vuonna 1999 liikkeeseen laskeman pääomalainan velkakirjan haltijoille syntyy oikeus vaatia lainan takaisinmaksua lainaehtojen mukaisesti.

Osakkeet

KONE-konserniin kuuluva Partek Oyj Abp omistaa 100 % Nordkalk Oyj Abp:n osakkeista. Kun yrityskauppa on hyväksytty, siirtyy koko osakekanta NK-Holding Oy Ab:lle.

Henkilöstö

Vuoden lopussa Nordkalkin palveluksessa oli 1 311 (1 308) henkeä. Keskimääräinen henkilöstöluku oli kauden aikana 1 341 (1 433).
Vuoden aikana aloitettiin 55+ -ohjelma, jonka päämääränä on tukea ikääntyneiden työntekijöiden edellytyksiä jatkaa työskentelyä eläkeikään saakka. Ohjelman avulla pyritään myös säilyttämään yrityksessä oleva osaamispääoma ja siirtämään se nuoremmille työntekijöille.

Tutkimus ja kehitys

Kehityskustannukset olivat 4,5 (3,9) miljoonaa euroa, joka vastaa 1,8 (1,8) % liikevaihdosta. Kehitystoiminnan painopiste oli kuluneena vuonna tuotteissa, joita käytetään teollisissa prosesseissa, mm. paperi- ja rakennusaineteollisuudessa. Ympäristönhoidon sovellukset ovat toinen keskeinen ryhmä tutkimuksessa ja kehityksessä.
Geologian osalta panostetaan jatkuvasti prospektaukseen eli uusien kivireservien etsimiseen ja kartoittamiseen. Kuluneena vuonna työskenneltiin louhinnan laadunvalvonnan yhtenäistämiseksi kaikissa maissa, pääpainon ollessa Puolassa.

Ympäristö ja laatu

Kaikki Nordkalkin tuotantolaitokset Suomessa ja koko toiminta Ruotsissa ovat saaneet ISO 14001 –standardin mukaisen ympäristösertifikaatin. Virossa ja Puolassa järjestetään säännöllisesti ympäristöauditointeja.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat

Hallituksen kokoonpano oli seuraava:Kari Heinistöjäsen, puheenjohtaja 23.5.2002 alkaen
Carl-Gustaf Bergströmjäsen
Patrick Enckelljäsen
Christer Sundströmjäsen ja toimitusjohtaja
Christoffer Taxellpuheenjohtaja, erosi hallituksesta 22.5.2002

Tilintarkastajina ovat toimineet Solveig Törnroos-Huhtamäki, KHT ja KPMG Wideri Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Juha-Pekka Mylén, KHT.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Jakokelpoinen oma pääoma on emoyhtiö Nordkalk Oyj Abp:llä 31,4 miljoonaa euroa ja Nordkalk-konsernilla 9,8 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta, ja että voitto siirretään taseen voittovaroihin.

Näkymät vuodelle 2003

Nordkalkin kokonaismyynnin kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2003.

Paraisilla 29. tammikuuta 2003

Hallitus

Tilintarkastamaton

Nordkalk Oyj Abp

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. teräs-, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Tuotemerkki on Nordkalk.

www.nordkalk.com

2003-01-29 Nordkalk Oyj Abp: Tulos parani, liikevaihto kasvoi

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle