Statement by the Board of Directors of Partek on the public tender offer by KONE Finance

Pörssitiedotteet Julkaistu 25.06.2002

TÄYDENNYS KONE FINANCE OY:N JULKISTA OSTOTARJOUSTA PARTEK OYJ ABP:N OSAKKEISTA JA NIIHIN OSAKEYHTIÖLAIN MUKAAN OIKEUTTAVISTA ARVOPAPEREISTA KOSKEVAAN TARJOUSASIAKIRJAAN
TIEDOTTA EI SAA JULKAISTA YHDYSVALLOISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI AUSTRALIASSA
KONEen ja Kone Financen tietoon on tänään on tullut seuraavat Partekin osakkeita koskevat Partekin hallituksen tiedotteet:
"PARTEKIN HALLITUKSEN LAUSUNTO KONE FINANCEN TEKEMÄSTÄ JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA
Kone Finance Oy (”Kone Finance”) on 14.6.2002 tehnyt julkisen ostotarjouksen Partek Oyj Abp:n (”Partek”) kaikista osakkeista ja osakkeisiin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen tarjousaika on alkanut 18.6.2002.
Kone Finance on 18.6.2002 päivätyssä kirjeessään pyytänyt Rahoitustarkastuksen kannanoton K/44/2002/PMO mukaisesti Partekin hallitusta antamaan lausunnon Ostotarjouksesta. Lausuntopyynnön johdosta, ja Ostotarjousta koskevassa 14.6.2002 päivätyssä tarjousasiakirjassa (”Tarjousasiakirja”) annettujen tietojen perusteella, Partekin hallitus on päättänyt antaa seuraavan lausunnon:
Ostotarjouksessa Kone Finance tarjoaa (i) 15,30 euroa kultakin Partekin osakkeelta lisättynä 5 %:n vuotuisella korkohyvityksellä tarjouksen hyväksymisestä 16.8.2002 saakka (”Osaketarjous”), (ii) 0,01 euroa kultakin vuonna 1997 liikkeeseen lasketulta A- ja B-sarjan optio-oikeudelta (”Optiotarjous”), (iii) 1.918,92 euroa kultakin vuonna 1994 liikkeeseen lasketulta vaihdettavan debentuurilainan debentuurilta (”Debentuuritarjous”) ja (iv) 2.186,30 euroa kultakin vuonna 1999 liikkeeseen lasketulta vaihdettavan pääomalainan lainaosuudelta (”Pääomalainatarjous”).
Partekin hallitus on yhdessä neuvonantajiensa kanssa arvioinut Ostotarjousta ja pyytänyt Lehman Brothers Europe Limitediä (”Lehman Brothers”) antamaan kirjallisen lausunnon Ostotarjouksessa tarjotusta vastikkeesta (ns. ”fairness opinion” -lausunto). Lehman Brothers, joka on toimittanut 19.6.2002 päivätyn tavanomaiset olettamukset sisältävän lausuntonsa Partekin hallitukselle, ilmaisee siinä mielipiteenään, että Kone Financen Osaketarjouksessa, Debentuuritarjouksessa ja Pääomalainatarjouksessa tarjoama vastike on taloudellisessa mielessä kohtuullinen Partekin osakkeenomistajille, debentuurien haltijoille ja pääomalainan lainaosuuksien haltijoille.
Tarjousasiakirjan mukaan Partekin osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 29,9 % Partekin osakepääomasta, ovat ennakkoon ilmoittaneet hyväksyvänsä Ostotarjouksen. Laskettuna yhteen Kone-konsernin omistamien Partek osakkeiden kanssa, Tarjousasiakirjan mukaan Ostotarjouksen takana on yhteensä 61,6 % Partekin osakepääomasta.
Yllä olevan perusteella Partekin hallitus on kokouksessaan 24.6.2002 yksimielisesti todennut, että Osaketarjouksen, Debentuuritarjouksen ja Pääomalainatarjouksen mukainen vastike on taloudellisessa mielessä kohtuullinen vastike Ostotarjouksen kohteena olevista osakkeista, debentuureista ja pääomalainan lainaosuuksista.
Partekin hallitus ei ota kantaa Optiotarjouksessa tarjottuun vastikkeeseen.
Kone Finance on asettanut Ostotarjouksen toteuttamiselle tiettyjä ehtoja. Näistä ns. ”due diligence” –tarkastuksen suorittamista koskeva ehto edellyttää Partekin hallituksen myötävaikutusta. Partekin hallitus on kokouksessaan 24.6.2002 päättänyt antaa Kone Financelle mahdollisuuden tutustua Partekiin ja sen liiketoimintaan siinä laajuudessa kuin tätä voidaan pitää Ostotarjouksen kannalta kohtuudella tarpeellisena ottaen huomioon Partekin asema julkisesti noteerattuna yhtiönä sekä yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu. Partekin hallitus tulee sopimaan tarkastuksen laajuudesta ja sen toteuttamistavasta Kone Financen kanssa erikseen.
Partek Oyj Abp
Hallitus
25.6.2002 ”
”PARTEKIN DEBENTUURILAINAA JA PÄÄOMALAINAA VAIHDETTIIN OSAKKEIKSI
Partekin vuonna 1994 liikkeelle laskemasta 28,2 miljoonan euron (167.820.000 markan) vaihdettavasta debentuurilainasta on tänä vuonna vaihdettu debentuureja 214.408 Partekin osakkeeksi. Pääomalaina, jonka kaupankäyntitunnus on PARVAIH041, on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä.
Partekin vuonna 1999 liikkeelle laskemasta 54,1 miljoonan euron (322 miljoonan markan) vaihdettavasta pääomalainasta on tänä vuonna vaihdettu debentuureja 217.127 Partekin osakkeeksi. Pääomalaina, jonka kaupankäyntitunnus on PARV050004, on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä.
Yllämainittujen lainojen osakkeiksi vaihtamisen seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 88.654.888,80 euroon ja osakkeiden lukumäärä 49.252.716 kappaleeseen. Mukana ovat 10.6.2002 mennessä yhtiölle pankin kautta toimitetut vaihtotoimeksiannot. Osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin 19.6.2002 ja uudet osakkeet yhdistetään vanhaan osakelajiin 20.6.2002.”
Lainojen osakkeiksi vaihtamisen seurauksena Kone Finance Oy:n tekemän tarjouksen kohteena on (25.6.2002) 33.770.081 osaketta. Osakemäärä voi muuttua tarjousaikana tehtävien debentuurien, lainaosuuksien sekä optioiden vaihdon seurauksena
Lähettäjä:
Kone Oyj Kone Finance Oy
Tapio Hakakari Aimo Rajahalme
hallituksen sihteeri hallituksen puheenjohtaja
Tiedotetta ei saa julkistaa tai jakaa kokonaan tai osin Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin tai näissä maissa.
Tarjousta ei suoraan tai välillisesti tehdä Yhdysvalloissa tai kohdisteta Yhdysvaltoihin, käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (sisältäen muun muassa telefaksin, teleksin, puhelimen tai internetin) eikä tarjousta suoraan tai välillisesti tehdä Kanadassa, Australiassa tai Japanissa, eikä sitä myöskään kohdisteta näihin maihin.
Lisätietoja:
Tapio Hakakari
johtaja, hallituksen sihteeri
puh. 0204 75 4226, GSM 0400-408 316
www.kone.com

2002-06-25 Partekin hallituksen lausunto KONE Financen tekemästä julkisesta ostotarjouksesta

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle