Back to top

Hallitus

Hallituksen tehtäviin kuuluvat toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laadinta, kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen, yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen, strategisten suuntaviivojen ja riskien hallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen, vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan (pääjohtajan) nimittäminen ja heidän palvelussuhteidensa ehdoista päättäminen, yhtiörakenteesta päättäminen, sekä merkittävistä yrityskaupoista ja investoinneista päättäminen. Lisäksi hallitus päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista. Hallituksessa toimii kaksi sen jäsenistä koostuvaa pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

KONEen hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Herlin, varapuheenjohtajana Jussi Herlin ja jäseninä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant, Krishna Mikkilineni ja Jennifer Xin-Zhe Li.

Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant, Krishna Mikkilineni ja Jennifer Xin-Zhe Li ovat yhtiöstä riippumattomia. Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus

img_Organization_Antti_Herlin_KONE_365x535

ANTTI HERLIN

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1956, kauppatieteiden tohtori h.c., taiteen tohtori h.c., tekniikan tohtori h.c.

Hallituksen jäsen vuodesta 1991.

Toiminut KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2003. Työskenteli aiemmin mm. KONEen hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 2006–2021, KONEen pääjohtajana 1996–2006 ja hallituksen varapuheenjohtajana 1996–2003.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen puheenjohtajuudet Security Trading Oy:ssä, Holding Manutas Oy:ssä sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiössä.

img_Organization_Jussi_Herlin_KONE_365x535

JUSSI HERLIN

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1984, kauppatieteiden maisteri.

Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Työskennellyt KONE Oyj:n hallituksen päätoimisena varapuheenjohtajana vuodesta 2021 ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2014. Työskenteli aiemmin mm. KONEen strategiakehitystoiminnossa Senior Business Analystinä ja Strategy Development Managerina 2016–2020, konsulttina Accenturella 2012–2014 ja KONE Oyj:n hallituksen varajäsenenä 2007–2012.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet Security Trading Oy:ssä, Holding Manutas Oy:ssä, Tiina ja Antti Herlinin säätiössä, Kaskas Media Oy:ssä, Elinkeinoelämän keskusliitossa, Teknologiateollisuus ry:ssä ja Suomen Pörssisäätiössä.

img_Organization_Matti_Alahuhta_KONE_365x535

MATTI ALAHUHTA

s. 1952, tekniikan tohtori, tekniikan tohtori h.c.

Hallituksen jäsen vuodesta 2003.

Työskenteli aiemmin mm. KONEen pääjohtajana 2006–2014 ja toimitusjohtajana 2005–2014, Nokia Oyj:n varatoimitusjohtajana 2004, Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtajana 1998–2003 ja Nokia Telecommunications Oy:n toimitusjohtajana 1993–1998.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen puheenjohtajuus DevCo Partners Oy:ssä sekä hallituksen jäsenyys AB Volvossa.

img_Organization_Susan_Duinhoven_KONE_365x535

SUSAN DUINHOVEN

s. 1965, Ph.D. (fysikaalinen kemia), B.Sc. (fysikaalinen kemia)

Hallituksen jäsen vuodesta 2020.

Työskennellyt Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Työskenteli aiemmin mm. Koninklijke Wegener N.V.:n toimitusjohtajana 2013–2015, Thomas Cook Group Plc:n Länsi-Euroopan toimintojen / Hollannin toimitusjohtajana 2010–2013, Valitut Palat Benelux & New Acquisitions Euroopan toimitusjohtajana 2008–2010 ja De Gule Sider A/S:n toimitusjohtajana 2005–2007. Aloitti uransa Unileverin palveluksessa 1988.

img_Organization_Iiris_Herlin_KONE_365x535

IIRIS HERLIN

s. 1989, valtiotieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Hallituksen varajäsen 2013–2014.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet Security Trading Oy:ssa sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiössä.

img_Organization_Ravi_Kant_KONE_365x535

RAVI KANT

s. 1944, tekniikan kandidaatti, maisteri, kunniatohtori.

Hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Työskenteli aiemmin useissa tehtävissä Tata Motorsissa 1999–2014 (mm. pääjohtajana 2005–2009 ja tämän jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana vuoteen 2014). Aikaisemmin hän on työskennellyt johtajana Philips Intian kulutuselektroniikkayksikössä, markkinointijohtajana LML Ltd:ssä sekä markkinointijohtajana Titan Watches Ltd:ssä.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyys Hawkins Cookers Ltd:ssä ja puheenjohtajuudet sekä MedTherapy Intian että Akhandjyoti silmäsairaalan Advisory Boardeissa.

img_Organization_Krishna_Mikkilineni_KONE_360x528

KRISHNA MIKKILINENI

s. 1959, Ph.D. (sähkö- ja tietotekniikka), tekniikan kandidaatti (elektroniikka ja viestintätekniikka)

Hallituksen jäsen vuodesta 2022.

Työskenteli aiemmin useissa eri tehtävissä Honeywell International Inc.:ssä Yhdysvalloissa ja Intiassa 1985–2019 (viimeisimmät positiot olivat teknologiajohtaja, tietohallintojohtaja ja integroitujen toimitusketjujen ja asiakaspalvelun johtaja Honeywell Corporationissa globaalisti). Työskenteli aiemmin Honeywell Technology Solutionsin johtajana.

Keskeisiä luottamustoimia ovat neuvonantajuus (Senior Advisor) useissa startup-yrityksissä, General Partner -positio Venture Capital -rahastossa ja hallituksen jäsenyys Private Equity -yrityksessä. Hän myös johtaa aktiivisesti yksityistä hyväntekeväisyyssäätiötä, joka keskittyy koulutukseen ja vanhustenhoitoon.

img_Organization_Jennifer_Xin-Zhe_Li_KONE_365x535

JENNIFER XIN-ZHE LI

s. 1967, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2021.

Työskenteli aiemmin Baidu Capitalin toimitusjohtajana Kiinassa 2017–2018, Baidu Kiinan talousjohtajana 2008–2017 sekä useissa eri tehtävissä General Motorsissa (GM) 1994–2008 (Controllerina Pohjois-Amerikan yhtiöissä 2005–2008, talousjohtajana GM Kiinassa 2004–2005, Controllerina ja Treasurerina GM Kiinassa 2001–2004, talousfunktion eri tehtävissä GM Singaporessa 1999–2001 ja Senior Financial Analystinä sekä GM Yhdysvalloissa että GM Kanadassa 1994–1999).

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet ABB Ltd:ssä, Flex Ltd:ssä (Singapore / U.S.) sekä Full Truck Alliance Co. Ltd:ssä (Cayman Islands / P.R.China).

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle