WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

Hallitus

Hallituksen tehtäviin kuuluvat toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laadinta, kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen, yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen, strategisten suuntaviivojen ja riskien hallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen, vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen, hallituksen päätoimisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan (pääjohtajan) nimittäminen ja heidän palvelussuhteidensa ehdoista päättäminen, yhtiörakenteesta päättäminen, sekä merkittävistä yrityskaupoista ja investoinneista päättäminen. Lisäksi hallitus päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista. Hallituksessa toimii kaksi sen jäsenistä koostuvaa pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

KONEen hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Herlin, varapuheenjohtajana Jussi Herlin ja jäseninä Matti Alahuhta, Anne Brunila, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen.

Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Anne Brunila, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ovat yhtiöstä riippumattomia. Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Annti Herlin

ANTTI HERLIN
Hallituksen puheenjohtaja

s. 1956, kauppatieteiden tohtori h.c., taiteen tohtori h.c., tekniikan tohtori h.c.

Hallituksen jäsen vuodesta 1991.
Työskennellyt KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2003. Työskenteli aiemmin mm. KONE Oyj:n pääjohtajana 1996-2006 ja hallituksen varapuheenjohtajana 1996–2003. Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen puheenjohtajuudet Security Trading Oy:ssä ja Holding Manutas Oy:ssä, hallituksen varapuheenjohtajuus Sanoma Oyj:ssä ja hallituksen jäsenyys Caverion Oyj:ssä.

Jussi Herlin

JUSSI HERLIN

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1984, kauppatieteiden maisteri.

Hallituksen jäsen vuodesta 2012.
Senior Business Analyst KONEen strategiakehitystoiminnossa vuodesta 2016 alkaen. Työskenteli aiemmin konsulttina Accenturella vuosina 2012-2014 ja KONE Oyj:n hallituksen varajäsenenä vuosina 2007-2012.
Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet Security Trading Oy:ssä, Tiina ja Antti Herlinin säätiössä, Teknologiateollisuus ry:ssä, Teollisuuden ja työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiössä ja Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:ssä sekä hallintoneuvoston jäsenyys Suomen Messut Osuuskunnassa.

Matti Alahuhta

MATTI ALAHUHTA

s. 1952, tekniikan tohtori, tekniikan toh­tori h.c.

Hallituksen jäsen vuodesta 2003. Työskenteli aiemmin mm. KONE Oyj:n toimi­tusjohtajana vuodesta 2005 ja pääjohtajana vuodesta 2006 vuoteen 2014, Nokia Oyj:n varatoimitusjohtajana 2004, Nokia Mobile Phonesin toimitus­johtajana 1998–2003 ja Nokia Telecom­munications Oy:n toimitusjohtajana 1993–1998.
Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen puheenjohtajuus DevCo Partners Oy:ssä ja Outotec Oyj:ssä sekä hallituksen jäsenyydet Volvo AB:ssä ja ABB Ltd:ssä.

Anne Brunila

ANNE BRUNILA

s. 1957, kauppatieteiden tohtori, kauppatieteiden tohtori h.c.

Hallituksen jäsen vuodesta 2009.
Hanken Svenska handelshögskolanin professori vuodesta 2014. Työskenteli aiemmin mm. Fortum-konsernin johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 2009-2012 vastuualueenaan konsernin yhteiskuntasuhteet ja strategia, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana 2006-2009, Valtionvarainministeriössä ylijohtajana 2003-2006 sekä eri asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomen Pankissa 1992-2000 ja Euroopan komissiossa 2000-2002.
Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet Stora Enso Oyj:ssä ja Sanoma Oyj:ssä sekä hallituksen puheenjohtajuus Aalto-korkeakoulusäätiössä.

Iiris Herlin

IIRIS HERLIN

s. 1989, valtiotieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2015. Hallituksen varajäsen vuosina 2013-2014.
Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet Security Trading Oy:ssa sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiössä.

Ravi Kant

RAVI KANT

s. 1944, tekniikan kandidaatti, maisteri, kunniatohtori.

Hallituksen jäsen vuodesta 2014.
Työskennellyt useissa tehtävissä Tata Motorsissa vuodesta 1999 lähtien ja mm. pääjohtajana vuodesta 2005 vuoteen 2009 ja tämän jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana vuoteen 2014. Aikaisemmin hän on työskennellyt johtajana Philips Intian kulutuselektroniikkayksikössä, markkinointijohtajana LML Ltd:ssä sekä Titan Watches Ltd:ssä.
Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen puheenjohtajuus Indian Institute of Management Rohtakissa ja Indian Institute of Information Technology Allahabadissa, hallituksen jäsenyydet Vedanta Ltd:ssä ja Hawkins Cookers Ltd:ssä sekä jäsenyys Accenture Intian Advisory Boardissa.

Juhani Kaskeala

JUHANI KASKEALA

s. 1946, Amiraali

Hallituksen jäsen vuodesta 2009.
Admiral Consulting Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011. Toimi puolustusvoimien eri tehtävissä 1965-2009, viimeksi puolustusvoimain komentajana 2001-2009.
Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet Oy Forcit Ab:ssä ja Nixu Oyj:ssä, Senior Advisor Blic Oy:ssä ja jäsenyys European Leadership Networkissa.

Sirpa Pietikainen

SIRPA PIETIKÄINEN

s. 1959, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2006.
Työskennellyt Euroopan parlamentin jäsenenä vuodesta 2008 ja neuvotteluteorioiden luennoitsijana ja konsulttina vuodesta 1999. Työskenteli aiemmin mm. kansanedustajana 1983–2003 ja ympäristöministerinä 1991-1995.
Keskeisiä luottamustoimia ovat puheenjohtajuus GLOBE EU:ssa, varapuheenjohtajuus Marttaliiton hallituksessa sekä jäsenyys Alzheimer Europen johtokunnassa, Lammin säästöpankin hallituksessa ja Kansanvalistusseuran hallintoneuvostossa.