Turvallisuutta koko arvoketjussa

Turvallisuutta koko arvoketjussa

Turvallisuutta koko arvoketjussa

Parannamme tuotteidemme ja palvelujemme turvallisuutta noudattamalla tarkkaan suunnittelu-, valmistus-, asennus- ja huoltoprosesseja. Periaatteemme, prosessimme ja työkalumme varmistavat, että liiketoimintamme on yhdenmukaista kaikkialla maailmassa.

Tuotekehitys

Turvallisuus on osa tuotekehitysprosessia. Tuotteiden elinkaaren aikaiset potentiaaliset riskit tunnistetaan ja poistetaan ennen tuotteiden tuomista markkinoille. Nykyisiä tuotteita kehitetään jatkuvasti niiden turvallisuuden ja toimivuuden parantamiseksi entisestään.

Toimittajat

KONE on määritellyt selkeät laatuvaatimukset, joiden toteutumista mitataan ja seurataan jatkuvasti. Lisäksi auditoimme tärkeimpiä toimittajia säännöllisesti seurataksemme toimitettujen osien ja tuotteiden turvallisuutta ja laatua. KONEen toimittajien eettisessä ohjesäännössä edellytetään kaikkien toimittajien ja alihankkijoiden suojelevan työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta.

Tuotantoyksiköt

KONE varmistaa kaikkien tuotannossa käytettyjen osien laadun ja turvallisuuden valvomalla huolellisesti raaka-aineita ja tuotantoprosesseja. Kaikilla KONEen merkittävillä tuotantoyksiköillä on ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 45001/OHSAS 18001 -sertifioinnit. Tuotantoyksiköidemme työturvallisuuden edistämiseksi hyödynnämme 5S*-periaatteita ja järjestämme säännöllistä turvallisuuskoulutusta.

Toimistotilat

KONE edistää työntekijöidensä turvallisuustietoutta tarjoamalla työterveys- ja turvallisuuskoulutusta sekä viestimällä sisäisesti turvallisuusasioista. Kaikilla KONEen työntekijöillä on mahdollisuus raportoida läheltä piti -tilanteet ja tapaturmat. KONEen toimitiloja hoitavien henkilöiden vastuulla on pitää yllä ja edistää työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Asennus

KONEen prosessit ja sertifioidut asennusmenetelmät on suunniteltu edistämään asentajien ja kolmansien osapuolien turvallisuutta sekä tuotteiden laatua ja luotettavuutta. KONE parantaa jatkuvasti asennusprosessiensa turvallisuutta, laatua ja tehokkuutta esimerkiksi hyödyntämällä jatkuvan parantamisen kaizen-menetelmää. Edistämme asennustyömaiden turvallisuutta jatkuvan koulutuksen, turvallisuuspassien ja riskinarviointimenetelmien avulla.

Laitteiden käyttö

KONE tukee asiakkaita ja rakennusten omistajia hissien, liukuportaiden ja automaattiovien turvallisessa käytössä. Viestimme aktiivisesti turvallisuusasioista asiakkaillemme ja laitteidemme käyttäjille. Järjestämme eri puolilla maailmaa tapahtumia ja tarjoamme asiakkaillemme ja suurelle yleisölle koulutusta ja koulutusmateriaaleja edistääksemme laitteiden turvallista käyttöä. Turvallisuusmaskottimme Perttu ja Max ohjaavat lapsia laitteiden turvallisessa käytössä tapahtumissa, esitteissä sekä verkkoanimaatiossa ja -pelissä.

Modernisointi

KONE kehittää vanhojen laitteiden modernisointiin tai koko laitteistojen vaihtamiseen viimeisimmät turvallisuusstandardit täyttäviä tai ylittäviä uusia ratkaisuja, jotka parantavat laitteiden luotettavuutta ja niiden käyttäjien turvallisuutta. Tuotteiden asennuksesta huolehtivat ammattitaitoiset teknikot noudattavat tarkasti määriteltyjä prosesseja.

Kunnossapito

KONE ylläpitää hissien, liukuportaiden ja automaattiovien turvallisuutta ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla. Kunnossapitoasentajillamme on tärkeä tehtävä osaltaan varmistaa, että asiakkaidemme laitteet toimivat keskeytyksettä turvallisesti myös kriittisissä ympäristöissä, kuten sairaaloissa. Järjestämme säännöllistä koulutusta varmistaaksemme, että kunnossapidon ammattilaisillamme on tarvittava osaaminen työtehtäviensä turvalliseen suorittamiseen. Järjestämme heille myös koulutusta turvallisesta ajotavasta ja tarjoamme heidän käyttöönsä mobiilityökalut, jotta heillä on aina käytettävissään uusin ajantasainen tieto. Esimiehemme valmentavat ja auditoivat jatkuvasti asentajia varmistaakseen prosessien noudattamisen ja vaadittavan osaamisen.

* 5S: sorttaa, stabiloi, siivoa, standardoi ja säilytä
(sort, stabilize, shine, standardize ja sustain)

Lue lisää turvallisuudesta KONEella

img_diversity-and-inclusion-technicians-680x425

Työturvallisuus

Haluamme, että työntekijämme ja alihankkijamme palaavat turvallisesti kotiin joka päivä.

Man in yellow T-shirt sitting among plants on a urban roof garden in the sunshine.

KONEen yritysvastuuraportti

KONE julkaisee yritysvastuuraportin vuosittain.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.