WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

Maasuositusta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

SUURIMMAT OMISTAJAT

Antti Herlinin osuus KONE Oyj:n äänistä on yli 50 prosenttia. Tämän seurauksena myös KONE Oyj on Antti Herlinin määräysvaltayhteisö. KONE Oyj:n omistamat omat osakkeet on tässä taulukossa esitetty omalla rivillään, eivätkä ne ole mukana Antti Herlinin omistusosuudessa.

Omistuksia ei ole ryhmitelty Antti Herlinin omistuksia lukuunottamatta. Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät näy taulukossa. Osakkeenomistajat-taulukko päivitetään kuukausittain.

Huom. osakkeen splittejä ei ole huomioitu arkiston tiedoissa ennen joulukuuta 2013. KONEen osakkeen viimeisin split tapahtui joulukuussa 2013 suhteessa 1:2. Tietoa aiemmista spliteistä löytyy kohdasta osakehistoria.

Antti Herlinin omistus Holding Manutas Oy:ssä edustaa 1,1 prosenttia osakkeista ja 12,8 prosenttia äänistä. Yhdessä Security Trading Oy:n kanssa, jossa Antti Herlin käyttää määräysvaltaa, hänen omistuksensa edustaa 51,0 prosenttia osakkeista ja 62,7 prosenttia äänistä.

Antti Herlinin omistuksessa on 99,9 % Security Trading Oy:n osakkeista ja 99,8 % äänistä. Security Trading Oy:n kokonaisomistus KONE Oyj:n B-sarjan osakkeista on 8 083 016 kappaletta, kun otetaan huomioon osakelainauksen kohteena olevat 200 000 osaketta.