Back to top

KONE on asettanut merkittävät ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalit toiminnot vuoteen 2030 mennessä.

Olemme sitoutuneet leikkaamaan omista toiminnoistamme aiheutuvia päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoittelemme vuoteen 2030 mennessä 40 prosentin vähennystä tuotteiden materiaaleihin ja elinkaaren aikaiseen energiankäyttöön liittyviin päästöihin suhteessa saatuihin tilauksiin.

KONEEN YRITYSVASTUURAPORTTI

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle