KONEen hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelma

Pörssitiedotteet Julkaistu 17.03.2005

KONE päätti lokakuussa 2004 aloittaa kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelman valmistelut. Nyt julkistettavan ohjelman tavoitteena on KONEen hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan, erityisesti uusien laitteiden, kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistaminen pitkällä aikavälillä.
Tuotannon kannattavuuden ja tuotteiden hintakilpailukyvyn parantamiseksi KONE aikoo järjestää hissi- ja liukuporrastuotantoaan keskittämällä sitä kustannustehokkaisiin kohteisiin. Lisäksi tiettyjen osaamisalueiden keskittämistä jatketaan maailmanlaajuisesti mittakaavaetujen saavuttamiseksi.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan uuslaiteliiketoiminnassa vuosien 2005-2006 aikana, ja niiden tavoitteena on yli 10 prosentin liikevoittoprosentin saavuttaminen vuoteen 2007 mennessä. Suunnitellut henkilöstövaikutukset koskevat yhteensä lähes 450 työpaikkaa globaalisti. Henkilöstövaikutusten kohteena olevista työpaikoista noin 300 on Saksassa Hattingenin liukuporrastehtaalla, jossa valmistus aiotaan lopettaa. Suunnitelmat sähköjärjestelmien valmistuksen keskittämisestä kahteen tuotantoyksikköön vaikuttavat noin 95 työpaikkaan Bristolissa, Isossa-Britanniassa. Loput työpaikoista sijaitsevat tuotantoyksiköissä Yhdysvalloissa ja Suomessa, sekä niissä KONEen globaaleissa yksiköissä, joihin tuotantoyksiköissä suunnitellut toimet vaikuttavat välillisesti.
Ohjelman mukaisilla toimilla tavoitellaan lähes 30 miljoonan euron vuotuista parannusta liikevoittoon. Suurin osa parannuksesta toteutuu jo vuonna 2006.
Ohjelman kertaluonteinen kokonaiskustannus sisältäen tuotantoyksiköiden lopettamiset, pitkäaikaisten sopimusten irtisanomiset sekä käyttöomaisuuden ja konserniliikearvon arvonalentumistappiot on lähes 90 miljoonaa euroa.

Liukuporrasliiketoiminnan kehittämistoimenpiteet

KONE aikoo kehittää liukuporrastuotantoaan pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi globaalisti ja aseman vahvistamiseksi Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla seuraavasti:


  • Erityisesti kauppakeskuksissa ja tavarataloissa käytettävien standardiliukuportaiden tuotanto Euroopan ja Aasian markkinoille keskitetään Kunshaniin, Kiinaan. Tuotanto Kunshanin liukuporrastehtaan laajennusosassa alkaa vuoden 2005 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Laajennus yli kaksinkertaistaa tehtaan kapasiteetin ja tekee siitä yhden maailman suurimmista liukuporrastehtaista. Kunshanista toimitetaan myös suuritehoiset liukuportaat Kiinan markkinoille ja muualle Aasiaan.
  • Julkisen liikenteen asemille suunniteltujen liukuportaiden ja erikoisliukuportaiden valmistus sekä liukuporrasliiketoiminnan asiakaspalvelun tuki Euroopan markkinoille keskitetään KONEen tehtaalle Keighleyssä, Isossa-Britanniassa. Liukuportaiden tuotantoyksikkö Coal Valleyssa Yhdysvaltain Illinoisissa jatkaa Pohjois-Amerikan markkinoiden tuotantoyksikkönä. Toimenpiteet kustannusten pienentämiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi jatkuvat molemmissa tuotantoyksiköissä.
  • Hattingenissa Saksassa sijaitsevan liukuporrastehtaan tuotanto aiotaan lopettaa vuonna 2005. Tehtaan sulkeminen vaikuttaa noin 300 henkilön työsuhteeseen. KONE on tiedottanut asiasta Hattingenin henkilöstön edustajille tänään ja aloittanut neuvottelut uudelleenjärjestelyohjelman toteuttamiseksi.
  • Suunnitellun tuotannon lopettamisen jälkeen Hattingen jatkaa KONEen globaalina liukuportaiden teknologia- ja huoltopalvelun tukikeskuksena, jonka tehtävänä on varmistaa KONEen tuotteiden teknologiajohtajuus ja laatu. Keskuksen toimintaan kuuluu liukuportaiden, liukukäytävien ja ramppien tutkimus- ja tuotekehitystoiminta, liukuportaiden modernisointiliiketoiminnan kehittäminen, sekä varaosaliiketoiminnan, laatutoiminnan, hankinnan ja myynnin tuki.

Hissiliiketoiminnan kehittämistoimenpiteet

Globaalin hissituotannon muutosten tavoitteena on tuotannon virtaviivaistaminen ja sähköjärjestelmien tuotannon keskittäminen kustannustehokkaisiin kohteisiin. Lisäksi räätälöityihin ratkaisuihin liittyvää suunnitteluosaamista keskitetään mittakaavaetujen saavuttamiseksi. KONE on tiedottanut asiasta paikallisesti henkilöstön edustajille ja aloittanut neuvottelut ohjelman toteuttamiseksi.


  • Standardihissien sähköjärjestelmien valmistus aiotaan keskittää Italiaan Slimpaan ja räätälöityjen hissiratkaisujen sähköjärjestelmien valmistus Hyvinkäälle. Isossa-Britanniassa sijaitsevan sähköjärjestelmiin keskittyvän Bristolin tehtaan valmistustoiminta aiotaan siirtää näihin yksiköihin. Bristol jatkaa toimintaansa globaalina modernisointituotteiden sähköjärjestelmien osaamiskeskuksena. Suunnitelma aiotaan toteuttaa vuoden 2005 aikana, ja se vaikuttaa noin 95 työpaikkaan Bristolissa.
  • Hyvinkään tehtaan hissiovituotanto siirretään erikoisovia lukuunottamatta Ústí nad Labemiin, Tšekkiin vuoden 2005 loppuun mennessä. Ústín tehdas aloitti toimintansa joulukuussa 2004. Hyvinkäällä käynnissä olevien yhteistoimintaneuvottelujen arvioidaan johtavan 13 työpaikan vähentämiseen.
  • Hissien nostokoneistojen tuotanto siirretään Hämeenlinnasta Hyvinkäälle tuotantopaikkojen vähentämiseksi ja kiinteiden kulujen karsimiseksi. Siirto ei aiheuta henkilöstömuutoksia, koska suunnitelmassa esitetään nykyisen henkilöstön siirtyvän Hämeenlinnasta Hyvinkäälle.
  • Hissiovituotanto Pohjois-Amerikan markkinoita varten aiotaan aloittaa uudessa tuotantolaitoksessa Meksikossa vuoden 2006 alussa. Suunnitelman toteutuminen vaikuttaa arviolta kymmeneen työpaikkaan KONEen Yhdysvaltain toiminnoissa.
  • Johtavan markkina-asemaansa varmistamiseksi ja vahvistaakseen kykyään vastata Intian kasvavaan kysyntään KONE laajentaa Chennaissa sijaitsevaa Intian hissitehdastaan ja kasvattaa sen kapasiteettia kaksinkertaiseksi vuosien 2004-2006 aikana.
  • Joitakin räätälöityihin hissiratkaisuihin liittyviä suunnittelutehtäviä siirretään Hyvinkäältä ja Yhdysvalloissa Teksasissa sijaitsevasta McKinneyn hissitehtaasta Intiaan vuosien 2005-2006 aikana. Tämä vaikuttaa arviolta 20 työpaikkaan KONEen Yhdysvaltain toiminnoissa.


Edellä esitettyjen uudelleenjärjestelytoimien lisäksi KONE on aloittanut useita kehitysohjelmia tuotteidensa ja palvelujensa pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseksi. Tuotevalikoimaa kehitetään kilpailukyvyn parantamiseksi Aasian ja Yhdysvaltain markkinoilla, globaalien ja paikallisten toimintojen yhteistoimintaa terävöitetään ja tiettyjä avaintoimintoja keskitetään.

Tiedotustilaisuus

Lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 17. maaliskuuta 2005 klo 16.00 osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo. Tilaisuuden esitysmateriaali on nähtävillä samaan aikaan KONEen Internet-sivuilla osoitteessa www.konecorp.com.
Esitysmateriaali
Lähettäjä:
KONE Oyj
Aimo Rajahalme
talous- ja rahoitusjohtaja
Minna Mars
viestintäjohtaja
Lisätietoja:
Aimo Rajahalme, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 75 4484
Minna Mars, viestintäjohtaja, puh. 0204 75 4501
www.konecorp.com

2005-03-17 KONEen hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelma

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle