KONE - Sijoittajat

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymyksiä KONEen liiketoiminnasta

 • KONE on alallaan yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Suurin osa KONEen myynnistä tulee hisseistä ja liukuportaista. KONE palvelee hissi- ja liukuporrasalan kaikkia asiakassegmenttejä, kuten asuinrakennus, liiketila-, infrastruktuuri- ja erikoiskohdesegmenttejä.

  Lisätietoja KONEen tarjoamista ratkaisuista

 • Vuonna 2023 uudisrakentamisen ratkaisujen liikevaihto oli 45 % KONEen liikevaihdosta, huolto 38 % ja modernisointi 17 %. Markkina-alueittain mitattuna, EMEA-alueen liikevaihto oli 41 %, Amerikan alueen 23 % ja Aasian ja Tyynenmeren alueen 36 % KONEen vuoden 2023 kokonaisliikevaihdosta.

 • Toimimme yli 60 maassa ympäri maailmaa ja palvelemme lähes 600 000 asiakasta. KONEella on valtuutettuja jakelijoita ja agentteja lähes 100 maassa. KONEella on 10 globaalia tuotantoyksikköä ja seitsemän tuotekehitysyksikköä.

  Lisätietoa KONEen globaalista jalanjäljestä

 • Vuonna 2023 liikevaihdosta noin 26 % tuli Kiinasta ja 19 % Yhdysvalloista. Näiden lisäksi KONEen kymmenen suurimman toimintamaan joukkoon kokonaismyynnillä mitattuna kuuluvat Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Australia, Intia, Suomi ja Kanada.

 • Kymmenen suurinta maata henkilöstön määrällä mitattuna ovat Kiina, Yhdysvallat, Intia, Ranska, Suomi, Saksa, Italia, Iso-Britannia, Australia ja Kanada.

 • Joka päivä noin 200 000 ihmistä muuttaa kaupunkeihin. KONEen missio on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Ymmärrämme kaupungistumista ja autamme asiakkaitamme tekemään rakennuksista toimivampia ja kaupungeista parempia paikkoja elää. KONEen visio on luoda paras käyttäjäkokemus. Uskomme, että se saavutetaan tekemällä yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa prosessin jokaisessa vaiheessa. Strategiamme ohjaa meitä kohti visiotamme.

  KONEen strategiakausi vuosille 2021-2024 on nimeltään "Kestävää menestystä asiakkaan kanssa". Nelivuotisen strategiakauden aikana KONE keskittyy luomaan asiakkailleen entistä enemmän arvoa uusialla älykkäillä ratkaisuilla ja nivoo kestävän kehityksen yhä syvemmälle kaikkiin yhtiön toimintoihin.

  Neljä keinoa menestyä auttavat meitä muuttamaan strategiamme teoiksi. Ne koostuvat kehitysohjelmista, jotka ohjaavat meitä käytännön työssämme.

  Lisätietoa KONEen strategiasta.

 • Hissi- ja liukuporrasalalla on neljä globaalia toimijaa. Nämä ovat, KONEen lisäksi: Otis, Schindler ja thyssenkrupp Elevator. Lisäksi alalla toimii useita paikallisia yrityksiä. Uusien laitteiden liiketoiminta on huomattavasti keskittyneempää kuin palveluliiketoiminta.

 • KONEen ylin johto koostuu hallituksesta ja johtokunnasta. KONEen organisaatio on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen (Amerikka; Aasian ja Tyynenmeren alue, Lähi-itä ja Afrikka; Eurooppa ja Kiina) ja niitä tukeviin seitsemään globaaliin yksikköön (Commercial & Operations; Teknologia & innovaatio; Toimitusketju; Strategia & transformaatio; Ihmiset & viestintä; Talous; ja Lakiasiat). KONE noudattaa toiminnassaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

  Lisätietoa KONEen organisaatiosta

  Lisätietoa KONEen hallinnoinnista

 • KONE tarjoaa ratkaisuja ja palveluita lähes 600 000 asiakkaalle.

  Uudisrakentamisen ratkaisut: Rakennusyhtiöt, kiinteistökehittäjät, konsultit, arkkitehdit, rakennusten omistajat

  Huolto: Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, kiinteistöhuoltoyhtiöt

  Modernisointi: Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, kiinteistöhuoltoyhtiöt

 • Uusien laitteiden tilauksilla mitattuna (yksikköinä) KONE arvioi markkinaosuutensa olleen noin 19 % vuonna 2022. KONE arvioi hissi- ja liukuporrasmarkkinan kokoa ja markkinaosuuttaan vuosittain ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

  KONEen arvio globaalin hissi- ja liukuporrasmarkkinan koosta

 • Raaka-aineet, joiden hintojen muutoksilla on merkittävimmät taloudelliset vaikutukset ovat teräs, ruostumaton teräs, alumiini, kupari ja harvinaiset maametallit, joita kaikkia käytetään hissien ja liukuportaiden valmistuksessa. Myös polttoaineen hinnalla on vaikutus KONEen kuluihin suuren huoltoautokannan vuoksi.

Kysymyksiä KONEen osakkeesta ja osakkeenomistajista

 • KONEen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 2.12 hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista ja ylimääräisestä osingosta. Maksuttomassa osakeannissa yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. KONEen osakepääoma ei muutu maksuttoman osakeannin seurauksena.

  Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 5. joulukuuta 2013 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2. joulukuuta 2013 päätettyyn osinkoon.

 • Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä ja se ei edellytä mitään toimenpiteitä osakkeenomistajalta.

 • KONEella on kaksi osakesarjaa, joista B-sarja on julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeilla on kullakin yksi ääni. Kymmenen B-sarjan osaketta oikeuttaa yhteen ääneen, kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

 • KONEen B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy -pörssissä. KONE listautui Helsingin Pörssiin vuonna 1967. KONEen B-sarjan osakkeella käydään kauppaa myös lukuisissa muissa vaihtoehtoisissa kauppapaikoissa.

  Lisätietoa KONEen osakkeista

 • Kuukausittain päivittyvä lista KONEen suurimmista omistajista on nähtävissä täällä. Huom.: lista ei sisällä hallintorekisteröityjä ulkomaalaisia omistajia. Omistuksen muutoksista kertovat liputusilmoitukset näet täällä.

 • Tietoa KONEen ylimmän johdon osakeomistuksista löytyy täältä.

 • KONEella ei ole määriteltyä osinkopolitiikkaa. Hallitus tekee osinkoehdotuksen yleisten liiketoimintanäkymien ja –mahdollisuuksien sekä kulloisenkin pääomarakenteen ja siinä ennakoitavien muutosten perusteella.

  Lisätietoa KONEen osinkohistoriasta

 • Kaikki osingon täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat ovat oikeutettuja osinkoon.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.