WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

Kysymyksiä KONEen liiketoiminnasta

 • KONE valmistaa, asentaa ja huoltaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia ja integroituja ratkaisuja. Suurin osa KONEen myynnistä tulee hisseistä ja liukuportaista. KONEen palveluliiketoiminta voidaan jakaa huolto- ja modernisointipalveluihin. KONE palvelee hissi- ja liukuporrasalan kaikkia asiakassegmenttejä, kuten asuinrakennus, liiketila-, infrastruktuuri- ja erikoiskohdesegmenttejä.

  Lisätietoja KONEen tarjoamista ratkaisuista

 • Vuonna 2018 uusien laitteiden myynti käsitti 53 % KONEen kokonaismyynnistä, huolto 33 % ja modernisointi 14 %. Markkina-alueittain mitattuna, EMEA-alueen liikevaihto käsitti 42 %, Amerikan alueen 20 % ja Aasian ja Tyynenmeren alueen 38 % KONEen vuoden 2018 kokonaisliikevaihdosta.

 • KONEella on yli 1 000 toimipistettä ympäri maailmaa yli 60 maassa, ja valtuutettuja jakelijoita ja agentteja lähes 100 maassa. KONEella on 13 globaalia tuotantoyksikköä ja yhdeksän tuotekehitysyksikköä.

  Lisätietoa KONEen globaalista jalanjäljestä

 • Vuonna 2018 kokonaismyynnistä yli 25 % tuli Kiinasta ja yli 15 % Yhdysvalloista. Näiden lisäksi KONEen kymmenen suurimman toimintamaan joukkoon kokonaismyynnillä mitattuna kuuluvat Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Australia, Italia, Intia, Suomi ja Ruotsi.

 • Vuonna 2017 kymmenen suurinta maata henkilöstön määrällä mitattuna olivat Kiina, Yhdysvallat, Intia, Ranska, Suomi, Saksa, Italia, Iso-Britannia, Australia ja Meksiko.

 • Joka päivä noin 200 000 ihmistä muuttaa kaupunkeihin. KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Ymmärrämme, miten rakennuksissa ja niiden välillä liikutaan. Teemme liikkumisesta turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Visiomme on tarjota paras käyttäjäkokemus, ja teemme sen tarjoamalla asiakkaille ja loppukäyttäjille helppoutta, tehokkuutta ja elämyksiä rakennusten koko elinkaaren ajan. Strategiamme ohjaa meitä kohti visiotamme.
  Neljä keinoa menestyä auttavat meitä muuttamaan strategiamme teoiksi. Ne koostuvat kehitysohjelmista, jotka ohjaavat meitä käytännön työssämme.

  Lisätietoa KONEen strategiasta.

 • Hissi- ja liukuporrasalalla on neljä globaalia toimijaa. Nämä ovat, KONEen lisäksi: Otis (osa United Technologies -konsernia), Schindler ja ThyssenKrupp Elevator (osa ThyssenKrupp-konsernia). Lisäksi alalla toimii useita paikallisia yrityksiä. Uusien laitteiden liiketoiminta on huomattavasti keskittyneempää kuin palveluliiketoiminta.

 • KONEen ylin johto koostuu hallituksesta ja johtokunnasta. KONEen toiminta on järjestetty matriisiorganisaatioon, jossa on kaksi liiketoiminta-aluetta (Laiteliiketoiminta ja Palvelut), viisi maantieteellistä aluetta (Keski- ja Pohjois-Eurooppa, Länsi- ja Etelä-Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän alue, Kiinan alue) ja tukitoiminnot (Turvallisuus, laatu ja asenus, Talous ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä, Henkilöstö, sekä Lakiasiat, yritysjärjestelyt ja strategiset allianssit). KONE noudattaa toiminnassaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

  Lisätietoa KONEen organisaatiosta

  Lisätietoa KONEen hallinnoinnista

 • KONE tarjoaa ratkaisuja ja palveluita yli 450 000:lle asiakkaalle.

  Uudet laitteet: Rakennusyhtiöt, kiinteistökehittäjät, konsultit, arkkitehdit, rakennusten omistajat

  Huolto: Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, kiinteistöhuoltoyhtiöt

  Modernisointi: Kiinteistönomistajat, taloyhtiöt, kiinteistöhuoltoyhtiöt

 • Uusien laitteiden tilauksilla mitattuna (yksikköinä) KONE arvioi markkinaosuutensa olleen 19 % vuonna 2017.

  KONEen arvio globaalin hissi- ja liukuporrasmarkkinan koosta

 • Raaka-aineet, joiden hintojen muutoksilla on merkittävimmät taloudelliset vaikutukset ovat teräs, ruostumaton teräs, alumiini, kupari ja harvinaiset maametallit, joita kaikkia käytetään hissien ja liukuportaiden valmistuksessa. Myös polttoaineen hinnalla on vaikutus KONEen kuluihin suuren huoltoautokannan vuoksi.

Kysymyksiä KONEen osakkeesta ja osakkeenomistajista

 • KONEen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 2.12 hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista ja ylimääräisestä osingosta. Maksuttomassa osakeannissa yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. KONEen osakepääoma ei muutu maksuttoman osakeannin seurauksena.

  Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 5. joulukuuta 2013 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2. joulukuuta 2013 päätettyyn osinkoon.

 • Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä ja se ei edellytä mitään toimenpiteitä osakkeenomistajalta.

 • KONEella on kaksi osakesarjaa, joista B-sarja on julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeilla on kullakin yksi ääni. Kymmenen B-sarjan osaketta oikeuttaa yhteen ääneen, kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

 • KONEen B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy -pörssissä. KONE listautui Helsingin Pörssiin vuonna 1967. KONEen B-sarjan osakkeella käydään kauppaa myös lukuisissa muissa vaihtoehtoisissa kauppapaikoissa.

  Lisätietoa KONEen osakkeista

 • Kuukausittain päivittyvä lista KONEen suurimmista omistajista on nähtävissä täällä. Huom.: lista ei sisällä hallintorekisteröityjä ulkomaalaisia omistajia. Omistuksen muutoksista kertovat liputusilmoitukset näet täällä.

 • Tietoa KONEen osakkeenomistajista löytyy täältä.

 • KONEella ei ole määriteltyä osinkopolitiikkaa. Hallitus tekee osinkoehdotuksen yleisten liiketoimintanäkymien ja –mahdollisuuksien sekä kulloisenkin pääomarakenteen ja siinä ennakoitavien muutosten perusteella.

  Lisätietoa KONEen osinkohistoriasta

 • Kaikki osingon täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat ovat oikeutettuja osinkoon.