Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

We use cookies to optimize site functionality and to give you the best possible experience while browsing our site. If you are fine with this and accept all cookies, just click the 'Accept' button. You can also review our privacy statement.

  • Home
  • News & Insights
  • Releases
  • 2002-05-24 KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeen jakamisen, yhtiöjärjestyksen muutokset ja optio-ohjelman muuttamisen
Back to top

KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeen jakamisen, yhtiöjärjestyksen muutokset ja optio-ohjelman muuttamisen

KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeen jakamisen, yhtiöjärjestyksen muutokset ja optio-ohjelman muuttamisen

Stock Exchange Release Published 24/05/2002

KONE Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.5.2002 hyväksyttiin hallituksen esitys osakkeen jakamisesta kolmeksi osakkeeksi, yhtiöjärjestyksen muutokset ja optio-ohjelman muuttaminen osakkeen jakamisesta (1:3) tehdyn päätöksen johdosta. Kaupankäynti jaetuilla osakkeilla alkaa 29. toukokuuta 2002. Kaupankäyntierä on edelleen 20 osaketta.
1. Yhtiön osakkeen jakaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiön jokaisen osakkeen jakamisesta kolmeksi yhden euron nimellisarvoiseksi osakkeeksi. Yhtiön osakkeiden lukumäärä jaon jälkeen on 60.463.620 kappaletta.
2. Yhtiöjärjestyksen 4. ja 5. pykälän muuttaminen
Yhtiöjärjestykseen hyväksyttiin seuraavat muutokset:
Osakepääoma ja osakkeet

  • Osakkeiden nimellisarvo on 1 euro.
  • A-sarjan osakkeiden ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 216.000.000 kappaletta. Osakkeita voi olla yhteensä enintään 216.000.000 kappaletta.
  • Poistetaan 5. pykälän kolmas kappale OYL:n muutoksen johdosta.

3. Yhtiökokouksen 17.11.2000 hyväksymän optio-ohjelman muuttaminen osakkeen jakautumisesta (1:3) tehdyn päätöksen johdosta


  • Merkittävien osakkeiden määrä kolminkertaistuu.
  • Merkintähinta jaetaan kolmella.

Helsingissä toukokuun 24. päivänä 2002


KONE Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Tapio Hakakari


johtaja, hallituksen sihteeri,


puh. 0204 75 4226 tai 0400 408 316