Edistämme monimuotoisuutta ja osallisuutta

Edistämme monimuotoisuutta ja osallisuutta

Monimuotoisuus tekee meistä ainutlaatuisen ja osallisuus tekee meistä vahvan

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat osa KONEen kulttuuria ja arvoja. Uskomme, että ihmisten arvostaminen juuri sellaisina kuin he ovat tuottaa innovaatioita ja hyvinvoivan työyhteisön.

Uskomme monimuotoisuuteen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen

Portrait pensive businesswoman looking away

Me KONEella pyrimme tarjoamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Noudatamme oikeudenmukaisia henkilöstökäytäntöjä ja tarjoamme mahdollisuuden erilaisiin urapolkuihin tukemalla työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Arvostamme kaikkia yksilöinä

KONE employees discussing

Palveluksessamme on 147 eri kansallisuuden edustajaa eri puolilla maailmaa, ja se tekee meistä ainutlaatuisen. Uudenlainen osaaminen ja tuoreet näkökulmat toimialamme ulkopuolelta ovat meille tervetulleita. Näin lisäämme innovatiivisuutta ja yhdessä luomista sekä edistämme työyhteisön hyvinvointia. Yhdessä teemme KONEesta erinomaisen työpaikan ja kaupungeista parempia paikkoja elää.

Erilaiset näkökulmat edistävät innovointia

People chatting in an elevator.

Olemme sitä vahvempia, mitä monimuotoisempia ja osallistavampia olemme. Erilaiset kyvykkyydet, taidot ja lähestymistavat auttavat meitä luomaan parhaan käyttäjäkokemuksen ja rakentamaan parempia, kestävämmin kehittyviä kaupunkeja. Kohtelemme kaikkia ystävällisesti ja kunnioittavasti, tuemme erilaisia tapoja ajatella, tiedostamme ennakkoluulomme ja pidämme mielemme aina avoinna.

Välitämme toisistamme ja yhteisöistämme

KONE maintenance technicians in hotel elevator

Olemme sitoutuneet toimintakulttuuriin, jossa jokainen toivotetaan tervetulleeksi. Jokainen voi olla oma itsensä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Yhteenkuuluvuuden edistäminen on jatkuva ponnistus, ja teemme määrätietoisesti töitä sen eteen. Edistämme yhteisöjemme kestävää kehitystä ja haluamme ajaa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan asiaa.

Tavoitteemme monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämisessä

Employee working in a factory

Olemme määritelleet monimuotoisuus- ja osallisuusstrategiallemme selkeän suunnan asettamalla neljä tavoitetta:

  • KONEen johtajista 35 % on naisia vuoteen 2030 mennessä.
  • Monipuolistamme osaamistamme ja näkökulmiamme palkkaamalla työntekijöitä johdonmukaisesti toimialamme ulkopuolelta.
  • Tavoitteenamme on olla yhtä monimuotoisia kuin asiakaskuntamme sekä yhteisöt, joita palvelemme. Pyrimme erityisesti lisäämään kulttuurillista monimuotoisuutta globaaleissa liiketoimintayksiköissämme ja toiminnoissamme.
  • Rakennamme yhteistyössä osallistavaa, monimuotoisuutta arvostavaa toimintakulttuuria. Esimerkkejä käyttämistämme keinoista ovat esimiehille suunnatut jatkuvat valmennukset ja henkilöstölle tarjottavat käytännön vinkit ja faktat osallistavan kulttuurin luomiseen.

Lue lisää monimuotoisuudesta ja osallisuudesta KONEella yritysvastuuraportistamme.

Painopistealueemme

Globaali monimuotoisuus- ja osallisuusstrategia

Strategia monimuotoisuuden ja yhdenvertaisen osallistumisen edistämiseksi käsittää kuusi painopistealuetta, jotka tukevat meitä tavoitteidemme saavuttamisessa.

Strateginen tahtotila

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat KONEen liiketoiminnalle tärkeitä painopisteitä. Tavoitteenamme on olla yhtä monimuotoisia kuin asiakkaamme, toimittajamme ja yhteistyökumppanimme.

Osallistava johtaminen

Johtajamme ovat sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta ja osallisuutta, ja mittaamme asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Rekrytointikäytännöt

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat olennainen osa henkilöstöprosessejamme. Kaikkien KONEen työntekijöiden tulee noudattaa monimuotoisuus- ja osallisuusperiaatteitamme.

Dataan perustuva päätöksenteko

Mittaamme monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevaa dataa ja analysoimme sitä järjestelmällisesti tehdäksemme objektiivisia päätöksiä.

Avoin viestintä

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat osa viestintämme tavoitteita. Raportoimme ja viestimme avoimesti edistymisestämme monimuotoisuuden ja osallisuuden saralla.

Vastuullinen maailmankansalainen

Meitä pidetään luotettavana työnantajana ja yhteistyökumppanina, joka antaa vahvan panoksen toimintayhteisöjensä kestävään kehitykseen.

LHBTIQ+ osallisuus KONEella

Haluamme, että työntekijämme, asiakkaamme ja sidosryhmämme kokevat voivansa olla oma itsensä työyhteisön ja yhteiskunnan jäseninä seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan riippumatta.

Lisäämme tietoisuutta, tarjoamme koulutusta ja osallistamme henkilöstöämme työntekijäryhmän kautta. Me KONEella olemme sitoutuneet vahvistamaan periaatteitamme ja käytäntöjämme siten, että ne edistävät LHBTIQ+ -osallisuutta. Samalla käymme läpi ja päivitämme henkilöstökäytäntöjämme monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyen. Saadaksemme käytännön tukea tähän työhön olemme aloittaneet yhteistyön Workplace Priden kanssa. Workplace Pride on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on parantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten (lesbot, homot, bit, transihmiset, intersukupuoliset, queerit, LHBTIQ+) elämää työyhteisöissä ympäri maailmaa.

Osoituksena sitoutumisestamme olemme allekirjoittaneet YK:n LHBTI-käytännesäännöt yrityksille LHBTI-ihmisiin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi. Haluamme ajaa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan asiaa ja siksi olemme myös mukana tukemassa Helsinki Pride 2023 -tapahtumaa.

Pride flags in KONE Building in Finland
Man in yellow T-shirt sitting among plants on a urban roof garden in the sunshine.

KONEen yritysvastuuraportti

KONE julkaisee yritysvastuuraportin vuosittain.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.